Kauramäki 2019 ja 2020

Kauramäki 2019

Kauramäesta 2019 jaetuille tonteille pääsee rakentamaan maanantaina 15.6.2020

Kauramäen tonttiesite

Asemakaava

Kaavamääräykset

Tonttikartat MK 1:500 (tonttipyykit ja rajamitat)

Katukorkeuskartta

DWG-tiedostot suunnittelijalle

Hulevesitiedot

Tonttikohtaiset hule- vesi- ja viemärisuunnitelmat laaditaan Alva-yhtiöt Oy:n toimesta, sen jälkeen kun kadun rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet. Lopulliset liittymistiedot laaditaan Alvan toimesta siinä vaiheessa, kun rakentaja on toimittanut liittymishakemuksen ja LVI -asemapiirustuksen sähköisen asiointipalvelun kautta Alvalle.

Vesihuollon liittymistiedot

Lisätietoja rakentajalle Alva-yhtiöt Oy

Lisätietoja meluselvityksestä

Kauramäki 2020

Kauramäesta 2020 jaetuille tonteille pääsee rakentamaan maanantaina 14.6.2021.

Kauramäen tonttiesite

Kaavamääräykset

Tonttikartat MK 1:500 (tonttipyykit ja rajamitat)

Katukorkeuskartta

Vesihuollon liittymistiedot

Hulevesitiedot

Tonttikohtaiset hule- vesi- ja viemärisuunnitelmat laaditaan Alva-yhtiöt Oy:n toimesta, sen jälkeen kun kadun rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet. Lopulliset liittymistiedot laaditaan Alvan toimesta siinä vaiheessa, kun rakentaja on toimittanut liittymishakemuksen ja LVI -asemapiirustuksen sähköisen asiointipalvelun kautta Alvalle.

DWG-tiedostot suunnittelijalle

Lisätietoja rakentajalle Alva-yhtiöt Oy

Lisätietoja meluselvityksestä

Kauramäki 2020 rakentajainfon materiaali

Tontin ostoon ja vuokraukseen liittyvät asiat
Alueen asemakaava 
Kunnallistekniikka 
Rakennuslupaan liittyvät asiat
Rakentajan sähköiset palvelut ja tietoa kaukolämmöstä

Kaupunginosa: