Kauramäki 2018 ja 2020

Kauramäen alueelle pääsee rakentamaan maanantaina 15.6.2020

Kauramäen tonttiesite

Asemakaava

Kaavamääräykset

Tonttikartat MK 1:500 ( tonttipyykit ja rajamitat )

Katukorkeuskartta

DWG-tiedostot suunnittelijalle

Hulevesitiedot

Tonttikohtaiset hule- vesi- ja viemärisuunnitelmat laaditaan Alva-yhtiöt Oy:n toimesta, sen jälkeen kun kadun rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet. Lopulliset liittymistiedot laaditaan Alvan toimesta siinä vaiheessa, kun rakentaja on toimittanut liittymishakemuksen ja LVI -asemapiirustuksen sähköisen asiointipalvelun kautta Alvalle.

Vesihuollon liittymistiedot

Lisätietoja rakentajalle Alva-yhtiöt Oy

Täältä löytyy lisätietoja meluselvityksestä

 

Kauramäen rakentajainfon materiaali 9.9.2019

Tontti

Alueen kaavoitus

Kadut ja kunnallistekniikka

Rakennusvalvonta

Kaukolämpö

 

Kauramäki 2020

Kauramäen tonttiesite

Kaavamääräykset

Tonttikartat MK 1:500 ( tonttipyykit ja rajamitat )

Katukorkeuskartta

Vesihuollon liittymistiedot

Hulevesitiedot

Tonttikohtaiset hule- vesi- ja viemärisuunnitelmat laaditaan Alva-yhtiöt Oy:n toimesta, sen jälkeen kun kadun rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet. Lopulliset liittymistiedot laaditaan Alvan toimesta siinä vaiheessa, kun rakentaja on toimittanut liittymishakemuksen ja LVI -asemapiirustuksen sähköisen asiointipalvelun kautta Alvalle.

DWG-tiedostot suunnittelijalle

Lisätietoja rakentajalle Alva-yhtiöt Oy

Täältä löytyy lisätietoja meluselvityksestä

 

Kaupunginosa: