Kauramäki 2019 ja 2020

Kauramäki 2019

Kauramäesta 2019 jaetuille tonteille pääsee rakentamaan maanantaina 15.6.2020

Kauramäen tonttiesite (pdf)

Asemakaava (pdf)

Kaavamääräykset (pdf)

Tonttikartat MK 1:500 (tonttipyykit ja rajamitat)

Katukorkeuskartta

DWG-tiedostot suunnittelijalle

Hulevesitiedot

Tonttikohtaiset hule- vesi- ja viemärisuunnitelmat laaditaan Alva-yhtiöt Oy:n toimesta, sen jälkeen kun kadun rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet. Lopulliset liittymistiedot laaditaan Alvan toimesta siinä vaiheessa, kun rakentaja on toimittanut liittymishakemuksen ja LVI -asemapiirustuksen sähköisen asiointipalvelun kautta Alvalle.

Vesihuollon liittymistiedot

Lisätietoja rakentajalle Alva-yhtiöt Oy

Lisätietoja meluselvityksestä

Kauramäki 2020

Kauramäesta 2020 jaetuille tonteille pääsee rakentamaan maanantaina 14.6.2021.

Kauramäen tonttiesite (pdf)

Kaavamääräykset (pdf)

Tonttikartat MK 1:500 (tonttipyykit ja rajamitat)

Katukorkeuskartta

Vesihuollon liittymistiedot

Hulevesitiedot

Tonttikohtaiset hule- vesi- ja viemärisuunnitelmat laaditaan Alva-yhtiöt Oy:n toimesta, sen jälkeen kun kadun rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet. Lopulliset liittymistiedot laaditaan Alvan toimesta siinä vaiheessa, kun rakentaja on toimittanut liittymishakemuksen ja LVI -asemapiirustuksen sähköisen asiointipalvelun kautta Alvalle.

DWG-tiedostot suunnittelijalle

Lisätietoja rakentajalle Alva-yhtiöt Oy

Lisätietoja meluselvityksestä

Kauramäki 2020 rakentajainfon materiaali

Tontin ostoon ja vuokraukseen liittyvät asia (pdf)
Alueen asemakaava (pdf) 
Kunnallistekniikka (pdf)
Rakennuslupaan liittyvät asiat (pdf)
Rakentajan sähköiset palvelut ja tietoa kaukolämmöstä (pdf)

Kaupunginosa: