Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lvi-miehet pöydän ääressä täyttämässä lomakkeita. Kuva Marja Fagerlund
Pääsisältö

Rakennuksen ilmanvaihtoon, vesi- ja viemärijärjestelmiin liittyvät suunnitelmat laatii oma erityissuunnittelija.

Hankkeella voi olla yksi LVI-kokonaisuudesta vastaava erityissuunnittelija tai kokonaisuus voidaan jakaa eri erityissuunnittelijoiden kesken. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on nimettävä kuitenkin vain yksi henkilö kyseisen erityissuunnittelualan vastaavaksi suunnittelijaksi.

Suunnittelijoiden tulee huolehtia siitä, että heillä on käytössään riittävät lähtötiedot ja, että suunnitelmat täyttävät rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Lisäksi on pidettävä huolta, että rakennustyönaikaiset muutokset esitetään suunnitelmissa.

Suunnittelijat laativat lisäksi rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen oman erityisalan/suunnittelutehtävän osalta.