Rakennusrasitteet ja yhteisjärjestelysopimukset

Toimita rasite/yhteisjärjestelyhakemus ennen rakennuslupapäätöstä

Mikäli rakennusluvan myöntäminen edellyttää rakennus- ja/tai kiinteistörasitteen perustamista tai yhteisjärjestelypäätöksen tekemistä, ei rakennuslupaa voida myöntää ennen kuin kaikki tarvittavat liiteasiakirjat on toimitettu rakennusvalvontaan.

Mikäli samassa sopimusasiakirjassa on sekä rakennus- että kiinteistörasitteita, tarvitsee omistusoikeusselvityksien, kiinteistörekisteriotteiden, nimenkirjoitusoikeusselvitysten, hallituksen kokousten pöytäkirjojen ja muiden vastaavien selvitysten sisältyä vain kiinteistörasitehakemukseen. Rakennusrasitteen perustamiseksi tarvitaan tällöin ainoastaan hakemus ja rasitesopimus liiteasiakirjoineen.

Ohjeet rakennusrasiteen perustamiseen

Rakennusrasitteen hinta

Rakennusrasitteen perustamisesta peritään päätöskohtainen maksu voimassa olevan rakennusvalvonnan viranomaistehtävätaksan mukaisesti. Rakennusvalvonnan taksa

Rakennusrasitteita koskevat säännökset ovat maankäyttö- ja rakennuslain 158 - 160 §:ssä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 80 §:ssä. Ajantasainen lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 80 §:ssä oleva luettelo rasitetyypeistä on tyhjentävä eli muunlaisia rakennusrasitteita ei voida perustaa. Sitovan tonttijaon (MRL 78 §) alueella rakennusrasitteen perustaminen edellyttää, että tontit on merkitty kiinteistörekisteriin.

Kiinteistöjen yhteisjärjestelyä koskeva säännös on maankäyttö- ja rakennuslain 164 §:ssä. Tähän liittyvä päätös on eräissä tapauksissa vaihtoehtoinen rasitejärjestelyn kanssa, mutta on tehtävissä vain, mikäli asemakaavan toteuttaminen sitä edellyttää. Tällöin asemakaava on laadittu esimerkiksi siten, että tonttien autopaikat sekä leikki- ja oleskelualueet on osoitettu rakennettaviksi erilliselle tontille. Järjestelyn piiriin kuuluvien tonttien tulee sijaita samassa korttelissa ja tonttien tulee sitovan tonttijaon alueella olla merkittyinä kiinteistörekisteriin.

Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen ja poistaminen sekä kiinteistöjen yhteisjärjestelyä koskevan päätöksen tekeminen on Jyväskylän kaupungissa kaupunkirakenteen toimialan lakimiehen tehtävä.

Kiinteistörasitteita voidaan perustaa kiinteistönmuodostuslain mukaisessa kiinteistötoimituksessa (14 luku, 154 §), jonka suorittaa kaupunkirakenteen toimialan tonttituotannon kiinteistöinsinööri. Nämä rasitteet eivät kohdistu rakennukseen.

Ohjeet rakennusrasiteen perustamiseen

Rakennusrasitteen hinta

Rakennusrasitteen perustamisesta peritään päätöskohtainen maksu voimassa olevan rakennusvalvonnan viranomaistehtävätaksan mukaisesti. Rakennusvalvonnan taksa