Rakennuspaikka ja tontti

Rakennuspaikka voi olla oma tai vuokrattu. Asemakaava-alueella tontin tulee olla muodostettu asemakaavan ja tonttijaon mukaiseksi tontiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tonttijako ja lohkominen on tehty.

Jos tontin muodostusta ei ole vielä tehty, tulee kiinteistötoimitus laittaa vireille viimeistään rakennuslupaa haettaessa. Kiinteistönmuodostuksen tekevät kaupungin kiinteistöinsinöörit.

Kiinteistötoimitushakemuksen voi ladata täältä.

Haja-asutusalueella kiinteistötoimitus suoritetaan niissä tapauksissa, joissa rakennuspaikka lohkotaan toisesta kiinteistöstä. Rakennuslupaa haettaessa rakennuspaikan ei tarvitse välttämättä olla lohkottu omaksi tilakseen.

Tontin soveltuvuus

Kaavatilanteen ohella rakennuspaikkaan liittyy myös muita ominaisuuksia, jotka tulisi ottaa huomioon rakennuspaikkaa valittaessa tai rakennusta suunniteltaessa. Rakennuspaikan maasto-olosuhteet määrittelevät kaavassa esitetyn kerroslukumerkinnän ohella soveltuuko rakennuspaikka yksitasoiselle rakennukselle vai onko tontille rakennettava rinteeseen soveltuva ratkaisu.

Rakennuspaikan ilmansuunnat ja tonttiliittymän sijainti määrittelevät piha-alueiden muodostamista mutta yhtä lailla rakennuksen sisätilojen järjestelyitä.

Kaiken kaikkiaan suunnitteluvaiheessa tontin soveltuvuuteen tulee kiinnittää huomiota. Myös tulevaisuuden rakentamistarpeet tulisi ennakoida. Mahdollisesti myöhemmin rakennettava autokatos, -talli tai piharakennus kannattaa ottaa huomioon tontin käytössä ja päärakennuksen tilaratkaisuissa etukäteen. Erityisesti pienillä asemakaavoitetuilla tonteilla asiat mutkistuvat, mikäli niihin ei ole varauduttu jo ensimmäistä rakennusta rakennettaessa.