Hyppää pääsisältöön
Kuva
Sateenvarjoja ja lintufiguureja

Jyväskylän kaupungin voimassa oleva 

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat rakentamista koskevat tarpeelliset määräykset. Määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja ja oikeusvaikutteisia yleiskaavoja.

Tavoite

Rakennusjärjestyksen tavoitteena on luoda turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja sosiaalisesti toimiva elin- ja toimintaympäristö. Rakennusjärjestyksen määräyksillä pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen sekä kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamiseen. Sillä pyritään myös hyvän elinympäristön toteuttamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan olemassa olevan rakennuskannan ja elinympäristön säilyttämiseen. Määräyksillä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä.

Toimenpidetaulukko

Rakennusjärjestyksestä löydät lisäksi tiedon siitä, tarvitsetko suunnittelemallesi hankkeelle rakennus- vai toimenpideluvan vai riittääkö kirjallinen toimenpideilmoitus. Lisätietoa löydät rakentamisen luvat sivulta. Huom: rakennusjärjestyksen toimenpidetaulukossa kok-m²= kokonaisala eli seinien ja nurkkapilarien rajaama ala.

Voimaantulo

Jyväskylän kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2017. Se ohjaa rakentamista koko Jyväskylän alueella. Lakisääteisessä rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat rakentamista koskevat tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestys luettavissa myös kunnallisessa määräyskokoelmassa.

Asiasanat: