Rakennusjärjestys

Jyväskylän kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys (pdf).

Jyväskylän kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys, tullut voimaan 1.1.2017, ohjaa rakentamista koko Jyväskylän alueella. Lakisääteisessä rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat rakentamista koskevat tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestyksen määräyksillä pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen sekä kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamiseen. Sillä pyritään myös hyvän elinympäristön toteuttamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan olemassa olevan rakennuskannan ja elinympäristön säilyttämiseen. Määräyksillä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä.

Rakennusjärjestyksen tavoitteena on luoda turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja sosiaalisesti toimiva elin- ja toimintaympäristö. Tämä saavutetaan ohjaamalla alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista, jossa otetaan huomioon myös lasten ja ikäihmisten sekä erityisryhmien tarpeet.

Tavoitteena yhtenäistää rakentamisen ohjausta lähikuntien kanssa.

Kunnan rakennusjärjestyksestä löytyy tieto siitä, millainen lupa mihinkin rakennustoimenpiteeseen tarvitaan. Siitä selviää, onko hankkeelle haettava esimerkiksi rakennus- tai toimenpidelupaa vai riittääkö tehtäväksi kirjallinen toimenpideilmoitus. Rakennusjärjestyksen toimenpidetaulukossa määrätään vähäisistä toimenpiteistä ja ilmoituksista.

Rakennusjärjestys on veloituksetta nähtävillä internetistä. Sivun oikeasta laidasta voit avata pdf-muotoisen tiedoston. 

 

Huom: rakennusjärjestyksen toimenpidetaulukossa kok-m²= kokonaisala eli seinien ja nurkkapilarien rajaama ala. 

Jyväskylän kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys (pdf).

Asiasanat: