Hyppää pääsisältöön
Kuva
Rakennuksen pohjapiirros. Kuva Marja Fagerlund
Pääsisältö

Suunnittelun pohjana on oltava oikeat lähtötiedot. Se edellyttää rakennuspaikan olosuhteiden ohella kaavatilanteen ja tarvittavien lupamenettelyiden selvittämistä.

Jyväskylän kaupungin alueella on asemakaavoitettujen alueiden lisäksi yleiskaavoitettuja alueita ja alueita, joilla ei ole kaavaa ollenkaan. Rakennushankkeen alkumetreillä tulee tarkistaa kaavatilanne ja sen antamat puitteet rakentamiselle. Rakennushankkeen kaavanmukaisuus on lähtökohta rakennusluvan myöntämiselle, ja se tarkastetaan rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Jyväskylässä on myös alueita, jotka on määritelty rakennusjärjestyksessä tai yleiskaavassa suunnittelutarvealueiksi. Näillä alueilla rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua.

Viimeistään rakennushankkeen luonnosvaiheessa tulisi valita vastuuhenkilöt. Rakennusalan ammattilaisen tehtävänä on luotsata hanketta eteenpäin, opastaa oikeisiin ratkaisuihin ja ennen kaikkea ajatella rakennuttajan etua sekä pitää huolta siitä, että suunnittelun ja käytännön rakentamisen lopputulos on rakennuttajan toiveiden mukainen ja laadultaan paras mahdollinen. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että hänellä on käytössään riittävän pätevä henkilöstö hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.

Rakennusvalvonta opastaa ja ohjaa rakennushankkeen peruskysymyksissä

Rakennusvalvonnan palveluihin kuuluu maksuton ennakko-ohjaus. Ennakko-ohjauksessa hankkeen kaavan- ja määräystenmukaisuus tarkistetaan ja annetaan haluttaessa myös vinkkejä esimerkiksi tilajärjestelyistä, energiaratkaisuista ja rakennuksen ulkonäöstä. Rakennusvalvonnasta rakentaja saa puolueettomia vastauksia kysymyksiin sekä vaihtoehtoisen näkökulman suunnittelun pulmatilanteissa.

Suunnitteluun on varattava riittävästi aikaa

Tontin rakentamisolosuhteet, rakentamisen säännökset ja lait, rakennuspaikan kaavatilanne saattavat muuttaa hankkeen muotoa ja mallia. Kun suunnitteluun käytettävissä riittävästi aikaa, ei tule tehtyä äkkinäisiä valintoja. Suunnittelupöydällä kustannukset pysyvät vielä kurissa.