Suoraan sisältöön

Suurten rakennusten turvallisuuden arvio

Uusi laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arviointiin on tullut voimaan 1.4.2015.
Laki velvoittaa tällaisten rakennuksien omistajia huolehtimaan siitä, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta.

Lakia sovelletaan kaikkiin niihin rakennuksiin, joita käytetään urheilu-, virkistys-, vapaa-ajantoimintaan, kaupan palveluihin tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen. Myös eläinsuojat kuuluvat tämän lain piiriin.

Laajarunkoinen rakennus

Rakennus on laajarunkoinen, kun sen kerrosala on 1 000 m² tai enemmän ja tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on yli 18 metriä tai paikalla valmistettujen kattokannattajien jännevälin on yli 15 metriä. Laki koskee myös alle 1 000 m² maneeseja samoilla jänneväli vaatimuksilla.

Laki ei koske niitä rakennuksia, joihin on jo suunnittelussa tai rakentamisessa sovellettu maankäyttö- ja rakennuslain MRL 150d§ mukaista erityismenettelyä. Erityismenettelyä on käytetty erittäin vaativissa rakennushankkeissa, joita ovat esimerkiksi suuret urheiluhallit, isot kauppakeskukset tai muut vastaavat rakennukset.

Arvioijan pätevyys

Rakennuksen omistajan tulee huolehtia, että tekijä on arviointitehtävään pätevä.

Asiantuntijan tulee osoittaa oma kelpoisuutensa rakennuksen omistajalle. Kelpoisuuden arviointiin sovelletaan 1.9.2014 voimaan tullutta MRL:n 120e§. Arvioijan selvitys kelpoisuudesta liitetään arvioinnista annettavaan todistukseen.

Arvioija antaa tekemästään rakennuksenarvioinnista todistuksen rakennuksen omistajalle. Todistuksessa on oltava tieto siitä, onko havaittu vikoja tai puutteita, jotka voivat johtaa rakennuksen tai sen osan sortumiseen. Todistuksen tulee pitää sisällään myös suositukset rakenteiden kunnossapitotoimenpiteistä. Keskeisten kantavien rakenteiden seuranta- ja hoitotoimenpiteet tulee osoittaa myös aikatauluineen.

Havaitut viat

Jos arvioija havaitsee välittömän vaaran, tulee hänen viipymättä ilmoittaa siitä rakennuksen omistajalle ja haltijalle sekä myös rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaiselle.

Rakenteellisen turvallisuuden arviointi tulee tehdä edellä mainittuihin rakennuksiin 1.4.2019 mennessä niiden osalta, joiden suunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimittamisesta on vastannut eri tahot. Jos taas, suunnittelija ja rakentamisesta vastannut taho sekä runkotoimittaja ovat olleet toisistaan riippuvaisia, arviointi tulee olla tehtynä 1.4.2017 mennessä.

Lait laajarunkoisten rakennuksien rakenteellisen turvallisuuden arviointiin:

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta