Suoraan sisältöön

Sähköinen asiointipalvelu

Rakennusvalvonnan lupia voi hakea sähköisen asiointipalvelun kautta. Rakentaja tai hänen edustajansa voi hakea rakennusluvan lisäksi muitakin rakentamiseen liittyviä lupia mm. toimenpide-, purkamis-, maisematyölupia sekä jättää ilmoitusasian käsiteltäväksi.

Palvelu kattaa koko rakennusaikaisen toiminnan. Käytä sähköistä palvelua vain jos sinulla on lupa-asiakirjat valmiina liitettäväksi hakemukseen ja piirustusten paperiset versiot toimitettavaksi rakennusvalvontaan.

Palveluun kirjaudutaan ensimmäisellä kerralla pankkitunnuksilla, jonka jälkeen luodaan käyttäjätunnus ja salasana. Tämän jälkeen palveluun kirjautuminen tapahtuu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätilin luominen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta.

Palvelu ohjaa luvanhakijaa hakemuksen täytössä ja hakee tarpeelliset kiinteistö-, osoite- ja kaavatiedot sekä olemassa olevien rakennusten tiedot suoraan tietokannasta. Myös kiinteistön omistajatiedot ja naapurikiinteistöjen omistajatiedot naapureille tiedottamista varten saadaan suoraan tietokannasta.

Sähköinen lupahakemus ei kokonaan korvaa käyntejä rakennusvalvonnassa, koska hankkeen pääpiirustukset on toimitettava paperisina rakennusvalvontaan kahtena sarjana (lisäksi asema- ja pohjapiirros haettaessa lupaa uudisrakennukselle tai rakennuksen laajennukselle), myös värityssuunnitelma värimalleineen on toimitettava rakennusvalvontaan. Muut liitteet voi lähettää sähköisenä. Hankkeesta on syytä neuvotella rakennusvalvonnan lupavalmistelijan kanssa ennen lupahakemuksen laatimista.

Lupapäätöksessä edellytetyt erityissuunnitelmat (rakenne-, iv- ja kvv-suunnitelmat) toimitetaan rakennusvalvontaan sähköisen asiointipalvelun kautta luvan myöntämisen jälkeen.

Kirjaudu sähköiseen asiointipalveluun.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta