Suoraan sisältöön

Katos, grillikatos, maakellari, esiintymislava, laavu, aurinkokeräin, -paneeli, tai vastaava laite

Näiden rakentamiseen tulee hakea toimenpidelupa silloin, kun se on asemakaava- tai ranta-alueella ja se on pinta-alaltaan 10 - 20m² ja asemakaava-alueen ulkopuolella 20 - 50m² kokoinen. Pinta-alan ollessa asemakaava- tai ranta-alueella 5 – 10m² ja asemakaava-alueen ulkopuolella pinta-alan 10 – 20m² edellytetään ilmoitusmenettelyä.

Näitä pinta-aloja suurempaan rakentamiseen tulee hakea rakennuslupa.

Vaja, grillikota, kesäkeittiö

Vajan, grillikodan tai kesäkeittiön ollessa yli 10m² tulee niiden rakentamiseksi hakea rakennuslupa asemakaava-alueella. Ranta-alueella rakennuslupa tulee hakea, kun sen koko on ylittää 20m².

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuslupa tulee hakea, jos ne ovat yli 20 m².

Ranta-alueella tulee hakea toimenpidelupa, jos sen koko on 10 – 20m².

Pinta-alan ollessa asemakaava- ja ranta-alueella 5-10m² ja asemakaava-alueen ulkopuolella 10 - 20m² rakentaminen edellyttää ilmoitusmenettelyä.

Luvanvaraisuudesta säädetään tarkemmin Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksessä.

Toimenpideluvan sekä ilmoitusmenettelyn haetaan sähköisen asioinnin kautta.

Hakemuksen voi jättää myös paperilomakkeella, jolloin se muutetaan rakennusvalvonnassa sähköiseen muotoon ja käsitellään sähköisessä asiointipalvelussa.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta