Suoraan sisältöön

Aitaaminen, terassi tai pihajärjestely

Tontin kadun puoleisen raja-aidan tai tukimuurin rakentamiseen tulee hakea toimenpidelupa. Tonttien väliselle raja-aidalle ja tukimuurille haetaan silloin toimenpidelupa, jos se on yli 1,6m korkea.

Pientalon terassin rakentamiseen tulee silloin hakea lupa, jos sen päälle tulee katos. Kun kyseissä on puu- tai betonilaatoista pihamaalle asennetut laatat oleskelupaikaksi, ei sen rakentamiseen tarvitse hakea lupaa. Silloin kun, terassi ulottuu lähelle naapurin rajaa, tulee naapuri kuulla ja ottaa hänen mielipiteensä huomioon.

Pihajärjestelyn muuttaminen, esimerkiksi autopaikkojen lisääminen tai muuttaminen, tontin ajoneuvoliittymän siirtäminen tai muu pihajärjestelyn muutos edellyttää toimenpidelupaa.

Toimenpideluvan voi hakea sähköisen asioinnin kautta tai paperilomakkeella. Lomakkeen voi halutessaan hakea joko rakennusvalvonnan palvelupisteestä tai tulostaa sen suoraan nettisivujen kautta.

Ohjeita toimenpidelupahakemuksen täyttämiseen

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos hänellä on valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi vain toimia yhtiön valtuuttamana asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Lisäksi lupahakemukseen tulee liittää:

  • Pääpiirustukset: 3kpl:ta asema- ja pohjapiirroksia sekä 2kpl:ta julkisivu- ja leikkauspiirroksia. Pääpiirustuksia ovat asema-, pohja-, leikkaus-, julkisivupiirustukset. Ne toimitetaan aina paperisena, vaikka itse hakemus olisi tehty sähköisenä hakemuksena.
    Aitaamisesta tulee toimittaa asemapiirustus, johon aita on merkitty ja piirustukset aitaelementistä tai –mallista, josta selviää aidan korkeus, materiaali ja väritys.
    Pihajärjestelymuutoksissa tulee toimittaa asemapiirustus.
  • Naapurien kuulemislomake
  • Lisäksi muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta