Suoraan sisältöön

Julkisivutoimenpiteet

Omakoti- ja paritalon julkisivun muuttamiseen, julkisivuverhouksen tai katteen materiaalin tai värin muuttamiseen tulee tehdä ilmoitus. Kattomuodon muutos, ikkuna- ja ovimuutokset pientalossa vaativat toimenpideluvan. Asemakaavan ulkopuolisilla alueilla riittää ilmoitusmenettely.
Rivi-, kerrostalon tai vastaavan julkisivun muuttamiseen tai kattomuodon muuttamiseen tulee hakea toimenpidelupa.

Ilmoitusmenettelyn ja toimenpideluvan voi hakea sähköisen asioinnin kautta tai paperilomakkeella. Lomakkeen voi halutessaan hakea joko rakennusvalvonnan palvelupisteestä tai tulostaa sen suoraan nettisivujen kautta.

Ohjeita ilmoitusmenettelyn mukaisen ilmoituksen tekemiseen

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos hänellä on valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi vain toimia yhtiön valtuuttamana asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Lisäksi lupahakemukseen tulee liittää:

 • Asemapiirustus 1kpl
 • Julkisivupiirustukset, johon tehtävä rakennus- tai muutostoimenpide on esitetty
 • Värityssuunnitelmalomake 1kpl
 • Tarvittaessa naapurien kuulemislomake
 • Lisäksi muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset

Ohjeita toimenpidelupahakemuksen täyttämiseen

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos hänellä on valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi vain toimia yhtiön valtuuttamana asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Lisäksi lupahakemukseen tulee liittää:

 • Pääpiirustukset; asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset
 • Rakennetyypit tai rakenneleikkaus rakenteita muuttavassa toimenpiteessä
  Piirustukset toimitetaan aina paperisena, vaikka itse hakemus olisi tehty sähköisenä hakemuksena.
 • Värityssuunnitelmalomake 2kpl:ta
 • Tarvittaessa naapurien kuulemislomake
 • Lisäksi muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta