Usein kysyttyä pysäköinninvalvonnasta

Pysäköintikiekko

Pysäköinti kielletty ja pysäköintikieltoalue

Maksullinen pysäköinti

Maastopysäköinti

Vuoropysäköinti

Ajoneuvojen siirrot

Yksityinen pysäköinninvalvonta

Muita kysymyksiä

Pysäköintikiekko

-Miksi sain pysäköintivirhemaksun pysäköintikiekon käyttämättä jättämisestä, vaikka olin kirjoittanut saapumisajan paperille?

Liikenne- ja viestintäministeriön pysäköintikiekosta ja sen käyttövelvollisuudesta antaman asetuksen (1319/2015) mukaan pysäköinnin alkamisaika on osoitettava saapumisajan ilmaisevalla laitteella. Asetuksen perusteluissa nimenomaan todetaan, että ”laite ei saa olla paperinen tai pahvinen lappu, johon alkamisaika on kirjoitettu tai piirretty”.

-Kiekkoni oli tippunut auton lattialle ja sain virhemaksun. Miksi näin?

Liikenne- ja viestintäministeriön pysäköintikiekosta ja sen käyttövelvollisuudesta antaman asetuksen (1319/2015) 3 § mukaan ”Pysäköintikiekko on sijoitettava pysäköinnin ajaksi näkyvälle paikalle auton tuulilasin sisäpuolelle niin, että pysäköinnin alkamisaika on ulkoapäin selvästi luettavissa.” Kiekon tulee sijaita sellaisella paikalla, että se on selvästi nähtävissä tuulilasin läpi katsottaessa. Käytännössä tämä tarkoittaa pysäköintikiekon asettamista kojelaudalle tai kiinnittämistä tuulilasiin. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pysäköintikiekon putoamisia koskevissa päätöksissään todennut, että ”ajoneuvon kuljettajan vastuulla on huolehtia, että ajoneuvossa on pysäköinnin aikana vaadittava pysäköintikiekko näkyvälle paikalle asetettuna” ja että ”tämänkaltainen virhe on helposti vältettävissä huolellisella toiminnalla”.

-Autoni kojelaudalle oli unohtunut toinenkin kiekko ja sain virhemaksun pysäköintikiekon virheellisestä käytöstä. Mitä tämä tarkoittaa?

Pysäköinnin aikana auton tuulilasilla saa olla esillä vain yksi kiekko. Tämä pätee myös siinä tapauksessa, että pysäköintikiekkoihin on asetettu sama saapumisaika.

-Sain virhemaksun syyllä ”saapumisajan muuttaminen pysäköintipaikkaa vapauttamatta”. Mitä tein väärin?

Kyseisessä tilanteessa pysäköinnintarkastaja on todennut, että pysäköintikiekkoon asetettua saapumisaikaa on muutettu pysäköinnin aikana. Saapumisaikaa ei saa muuttaa, vaan pysäköintiajan päättyessä pysäköintipaikka on vapautettava. Pysäköintikiekkoa koskevien säännösten tarkoituksena on, että sama ajoneuvo on pysäköitynä tietyllä paikalla vain liikennemerkillä osoitetun enimmäisajan.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on käsitellyt asiaa mm. päätöksessään 13/0211/3. Ratkaisun mukaan pysäköintipaikan vapauttaminen on tapahduttava niin, että toisilla tienkäyttäjillä on tosiasiallinen mahdollisuus käyttää kyseistä pysäköintipaikkaa. Näin ollen ei riitä, että autoa siirtää vain vähän ja ajaa välittömästi takaisin samalle paikalle.

Pysäköinti kielletty ja pysäköintikieltoalue

- Miksi sain pysäköintivirhemaksun syyllä ”Pysäköintikieltoalue-liikennemerkin noudattamatta jättäminen”, vaikka kadun alkupäässä ei ollut pysäköinnin kieltävää liikennemerkkiä?

Pysäköintikieltoalue-liikennemerkki (nro 373) kieltää pysäköinnin tien molemmilla puolilla aina päättymismerkkiin (nro 374) saakka, eli myös risteyksen jälkeen ja risteävillä kaduilla.

 

Jyväskylässä koko keskusta on merkitty pysäköintikieltoalueeksi jokaisen sisääntuloväylän varteen asetetuilla liikennemerkeillä. Muita suuria alueellisia pysäköintikieltoja on muun muassa Lutakossa, Kortepohjassa ja useilla muilla asuinalueilla. Pysäköintikieltoalueen sisällä pysäköinti on sallittu vain merkityille pysäköintipaikoille.

-Olin suorittamassa muuttoa ja autoni oli vain vähän aikaa pysäköitynä pysäköintikieltoalueelle. Miksi sain virhemaksun?

Pysäköintikieltoalueella pysäköiminen on kiellettyä. Tieliikennelain 2 § 15 kohdan mukaan pysäköinnillä tarkoitetaan ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa, ei kuitenkaan lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista siihen nousemista tai siitä poistumista tahi ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten.

Tästä johtuen pysäköintikieltoalueella saa purkaa ja lastata kuormaa, mutta toiminnan on oltava aktiivista ja jatkuvaa. Autoa saa seisottaa vain sen ajan, minkä aktiivinen lastaustyö kestää. Tämän jälkeen ajoneuvo on viipymättä siirrettävä sallitulle pysäköintipaikalle. Jos pysäköinnintarkastaja ei ole havainnut auton lähettyvillä kuormaamiseen liittyvää toimintaa, on hän määrännyt virheellisestä pysäköinnistä pysäköintivirhemaksun.

-Olin pysäköinyt henkilöautoni Yliopistonkadulle paikalle, josta tavaran purkaminen ja lastaaminen on sallittua. Miksi sain virhemaksun?

Jakeluliikenteen helpottamiseksi kävelykadun ympäristössä on pysäköintipaikkoja, jotka on merkitty pysäyttäminen kielletty -liikennemerkillä ja tekstillisellä lisäkilvellä ”Ei koske kuormaavia eikä purkavia kuorma- ja pakettiautoja”. Näitä paikkoja saavat käyttää vain kuorma- ja pakettiautot kuorman käsittelyn ajan. Näin ollen muille kuin mainituille ajoneuvoille määrätään paikoilta pysäköintivirhemaksu.

Maksullinen pysäköinti

-Minulla ei ollut kolikoita mukana, joten pysäköin autoni ja menin vaihtamaan rahaa. Miksi sain sillä aikaa pysäköintivirhemaksun?

Pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty maksulliselle pysäköintipaikalle, jollei maksua ole suoritettu (TLL 27 §). Kuljettajan on huolehdittava siitä, että hän voi suorittaa maksun pysäköinnin alkaessa. Jyväskylässä monilla lippuautomaateilla voi maksaa myös kortilla. Lisäksi kaupungissa on käytössä Easypark-järjestelmä.

-Odotin vaimoani autossani, kun pysäköinnintarkastaja tuli kysymään pysäköintimaksulipuketta. Tarvitseeko minun maksaa pysäköinnistä, kun istun autossani?

Kyllä, tieliikennelain mukaan pysäyttäminen ja pysäköinti maksulliselle paikalle tai alueelle on kielletty, ellei maksua ole suoritettu. Tästä seuraa, että kuljettajan on viivyttelemättä käytävä hakemassa pysäköintilipuke autoonsa. Sillä seikalla, että autossa odottaa kuljettaja, matkustaja tai vaikkapa koira, ei ole asiassa merkitystä.

-Toimin kuorma-autonkuljettajana jakelufirmassa. Pysäköin usein keskustassa maksullisille paikoille, kun vien paketteja asiakkaille. Tarvitseeko minun maksaa pysäköinnistä näissä tilanteissa?

Kyllä tarvitsee. Myös kuorman purkaminen tai lastaaminen maksulliselta pysäköintipaikalta vaatii maksulipukkeen noutamista autoon. Monet yritykset, jotka joutuvat pysäköimään maksullisille paikoille säännöllisesti mutta lyhytaikaisesti käyttävät autoissaan Easypark-järjestelmää.

-Yritin maksaa pysäköinnistä, mutta lippuautomaatti vei rahat eikä tulostanut minulle pysäköintilipuketta. Mitä teen?

Lippuautomaattien vikatilanteissa on otettava yhteyttä automaatteja ylläpitävään Jyväs-Parkkiin. Päivystyksen puhelinnumero on esillä jokaisessa lippuautomaatissa.

Jos lippuautomaatti ei ole toiminnassa, on lipuke haettava toisesta saman vyöhykkeen automaatista.

Maastopysäköinti

-Pysäköin autoni hiekkapohjaiselle alueelle tien läheisyyteen eikä paikalla ollut pysäköinnin kieltäviä liikennemerkkejä. Miksi sain virhemaksun luvattomasta maastopysäköinnistä?

Maastoliikennelaki (4 § 1 mom.) kieltää moottorikäyttöisellä ajoneuvolla liikkumisen sekä sen pysäyttämisen ja pysäköinnin maastossa ilman maanomistajan tai haltijan lupaa. Maastoksi määritellään samassa laissa muun muassa maa-alue, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvo-, kisko-, tai ilmaliikenteeseen. Maastoa voi olla nurmi- ja puistoalueiden lisäksi myös erilaiset joutomaat.

Kyseistä kieltoa ei merkitä liikennemerkein, koska se johtuu suoraan laista. Kielto on ehdoton, eikä sen voimassaolo riipu pysäköinnin vaikutuksista luonnolle tai muulle ympäristölle.

Vuoropysäköinti

-Pysäköin autoni kadulle, jossa on vuoropysäköinti-liikennemerkit. Siirsin autoni kadun toiselle puolelle vuorokauden vaihtuessa. Miksi sain pysäköintivirhemaksun?

Vuoropysäköinnissä pysäköintikielto on voimassa klo 8:sta seuraavan päivän klo 8:aan. Näin ollen oikea aika siirtää auto kadun toiselle puolelle on aamulla kahdeksalta. Lisäkilvellä voidaan ilmoittaa tästä pääsäännöstä poikkeava vuoron voimassaoloaika.

-Minulla oli autossa esillä vammaisen pysäköintilupa. Miksi sain pysäköintivirhemaksun vuoropysäköinti-liikennemerkin noudattamatta jättämisestä?

Vammaisen pysäköintilupa oikeuttaa poikkeamaan pysäköintisäännöistä vain tieliikennelain 28 b §:ssä ja tieliikenneasetuksen 53 §:ssä mainituissa tapauksissa, eli vain pysäköinti kielletty- ja pysäköintikieltoalue-merkkien vaikutusalueelle voi pysäköidä vammaisen pysäköintiluvalla.

Ajoneuvojen siirrot

- Kuulin, että jos maksamattomia virhemaksuja kertyy liikaa, pysäköinninvalvonta voi hinata auton pois. Pitääkö tämä paikkansa?

Kyllä. Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008 5 §) mahdollistaa ajoneuvon varastosiirron, jos samalla ajoneuvolla tehdystä pysäköintiä koskevan säännöksen vastaisesta menettelystä on määrätty viidestä eri teosta pysäköintivirhemaksut, jotka ovat maksamatta ja joihin ei voi hakea muutosta. Siirron jälkeen pysäköintivirhemaksut ja siirtokustannukset tulee maksaa ennen kuin ajoneuvo luovutetaan takaisin.

- Taloyhtiömme pihalle on ilmestynyt hylätty auto. Voiko kaupunki auttaa sen siirtämisessä?

Yksityisalueelta siirtoja tehdään vain alueen omistajan tai haltijan pyynnöstä. Virka-apupyyntö on tehtävä kirjallisena ja lomakkeen löydät täältä.

 

Yksityinen pysäköinninvalvonta

-Sain valvontamaksun pihasta, jossa toimii yksityinen pysäköinninvalvonta. Miten voin valittaa siitä?

Jyväskylässä monien yksityisten kiinteistöjen pysäköintialueiden valvonnasta vastaa yksityinen valvontayritys. Mahdolliset valitukset on osoitettava suoraan näille yrityksille. Yhteystiedot on yleensä esitetty ajoneuvoon jätetyssä valvontamaksulomakkeessa. Kunnallinen pysäköinninvalvonta ei ota kantaa yksityisiin valvontamaksuihin.

Muita kysymyksiä

- Sain pysäköintivirhemaksun, mutta samalle alueelle pysäköityyn viereiseen autoon virhemaksua ei ollut laitettu. Miksi näin?

Jokainen kuljettaja on itse vastuussa siitä, että pysäköinti tapahtuu liikennesääntöjen mukaisesti. Se seikka, että toinen autoilija on välttynyt syystä tai toisesta pysäköintivirhemaksulta ei ole peruste poistaa aiheellisia virhemaksuja. Lisäksi on syytä huomioida, että pysäköinnintarkastajan ollessa paikalla tilanne on saattanut olla toisenlainen tai että toinen auto on saapunut paikalle tarkastuskäynnin jälkeen.

- Näin, että pysäköinnintarkastaja otti kuvia virheellisesti pysäköidystä autosta. Onko tämä laillista?

Kyllä on. Julkisella paikalla kuvaaminen on sallittua. Tarkastajat ottavat usein kuvia, jotta ajoneuvon tiedot ja tarkka sijainti voidaan todeta myös myöhemmässä vaiheessa. Kuvien ottaminen parantaa siis näin ollen myös ajoneuvon kuljettajan oikeusturvaa. Kuvia ei koskaan käytetä muuhun kuin kyseisen pysäköintivirheeseen liittyviin asioihin. Tietosuojavaltuutetun mukaan valokuvat virheellisesti pysäköidyistä autoista eivät loukkaa tietosuojasäännöksiä.

- Saavatko pysäköinnintarkastajat provikkapalkkaa?

Eivät saa, palkkaan ei vaikuta kirjoitettujen virhemaksujen määrä. Pysäköinnintarkastajat ovat virkasuhteessa kaupunkiin, minkä vuoksi provisiopalkkaus ei ole mahdollista.