Usein kysyttyä pysäköinninvalvonnasta

Pysäköinnin alkamisajan merkitseminen

Pysäköinti kielletty ja pysäköintikieltoalue

Maksullinen pysäköinti

Maastopysäköinti

Vuoropysäköinti

Ajoneuvojen siirrot

Yksityinen pysäköinninvalvonta

Muita kysymyksiä

Pysäköinnin alkamisajan merkitseminen

Kuinka pysäköinnin alkamisaika tulisi merkitä 1.6.2020 alkaen?

Jos pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu liikennemerkillä (H19), pysäköijän on ilmoitettava pysäköintinsä alkamisaika selkeästi havaittavalla tavalla. Pysäköinnin alkamisajaksi on merkittävä aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään. Alkamisajaksi voidaan merkitä myös pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.
 
Suositeltava ilmoittamistapa pysäköintiajan alkamisajan merkitsemiseen on voimassa olevan lain mukainen pysäköintikiekko tai digitaalinen pysäköintijärjestelmä. Pysäköinnin alkamisaika voi olla myös merkitty paperille kynällä. Riippumatta merkintätavasta alkamisajan tulisi olla merkitty selvästi ja sen tulisi olla helposti havaittavissa ajoneuvon ulkopuolelta.

Pysäköinnin alkamisaika merkitään edellä mainitulla tavalla, vaikka velvollisuus ilmoittaa pysäköintiajan alkamisesta olisi voimassa vain osan pysäköintiajasta. Pysäköintiajan alkua ei tarvitse ilmoittaa, jos pysäköinti tapahtuu kokonaan aikana, jolloin velvollisuus ilmoittaa alkamisaika ei ole voimassa.

Jos rajoitus ei ole voimassa pysäköitäessä tai sen päättymiseen on alle puoli tuntia, sallittu aika alkaa rajoituksen tullessa seuraavan kerran voimaan.

Tarvitseeko mopoautossa eli kevyt nelipyörässä merkitä pysäköinnin alkamisaika uuden tieliikennelain voimaantulon 1.6.2020 jälkeen?

Tieliikennelain liikennemerkkiliitteen mukaan saapumisilmoittamisvelvollisuus (lisäkilpi H19) koskee muita moottorikäyttöisiä ajoneuvoja kuin mopoja ja moottoripyöriä. Täten myös mopoautoissa tulee merkitä pysäköinnin alkamisaika.

Pysäköinti kielletty ja pysäköintikieltoalue

- Miksi sain pysäköintivirhemaksun syyllä ”Pysäköintikieltoalue-liikennemerkin noudattamatta jättäminen”, vaikka kadun alkupäässä ei ollut pysäköinnin kieltävää liikennemerkkiä?

Pysäköintikieltoalue-liikennemerkki (nro 373) kieltää pysäköinnin tien molemmilla puolilla aina päättymismerkkiin (nro 374) saakka, eli myös risteyksen jälkeen ja risteävillä kaduilla.

Jyväskylässä koko keskusta on merkitty pysäköintikieltoalueeksi jokaisen sisääntuloväylän varteen asetetuilla liikennemerkeillä. Muita suuria alueellisia pysäköintikieltoja on muun muassa Lutakossa, Kortepohjassa ja useilla muilla asuinalueilla. Pysäköintikieltoalueen sisällä pysäköinti on sallittu vain merkityille pysäköintipaikoille.

-Olin suorittamassa muuttoa ja autoni oli vain vähän aikaa pysäköitynä pysäköintikieltoalueelle. Miksi sain virhemaksun?

Pysäköintikieltoalueella pysäköiminen on kiellettyä. Tieliikennelain 2 § 15 kohdan mukaan pysäköinnillä tarkoitetaan ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa, ei kuitenkaan lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista siihen nousemista tai siitä poistumista tahi ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten.

Tästä johtuen pysäköintikieltoalueella saa purkaa ja lastata kuormaa, mutta toiminnan on oltava aktiivista ja jatkuvaa. Autoa saa seisottaa vain sen ajan, minkä aktiivinen lastaustyö kestää. Tämän jälkeen ajoneuvo on viipymättä siirrettävä sallitulle pysäköintipaikalle. Jos pysäköinnintarkastaja ei ole havainnut auton lähettyvillä kuormaamiseen liittyvää toimintaa, on hän määrännyt virheellisestä pysäköinnistä pysäköintivirhemaksun.

-Olin pysäköinyt henkilöautoni Yliopistonkadulle paikalle, josta tavaran purkaminen ja lastaaminen on sallittua. Miksi sain virhemaksun?

Jakeluliikenteen helpottamiseksi kävelykadun ympäristössä on pysäköintipaikkoja, jotka on merkitty pysäyttäminen kielletty -liikennemerkillä ja tekstillisellä lisäkilvellä ”Ei koske kuormaavia eikä purkavia kuorma- ja pakettiautoja”. Näitä paikkoja saavat käyttää vain kuorma- ja pakettiautot kuorman käsittelyn ajan. Näin ollen muille kuin mainituille ajoneuvoille määrätään paikoilta pysäköintivirhemaksu.

Maksullinen pysäköinti

-Minulla ei ollut kolikoita mukana, joten pysäköin autoni ja menin vaihtamaan rahaa. Miksi sain sillä aikaa pysäköintivirhemaksun?

Pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty maksulliselle pysäköintipaikalle, jollei maksua ole suoritettu (TLL 27 §). Kuljettajan on huolehdittava siitä, että hän voi suorittaa maksun pysäköinnin alkaessa. Jyväskylässä monilla lippuautomaateilla voi maksaa myös kortilla. Lisäksi kaupungissa on käytössä Easypark-järjestelmä.

-Odotin vaimoani autossani, kun pysäköinnintarkastaja tuli kysymään pysäköintimaksulipuketta. Tarvitseeko minun maksaa pysäköinnistä, kun istun autossani?

Kyllä, tieliikennelain mukaan pysäyttäminen ja pysäköinti maksulliselle paikalle tai alueelle on kielletty, ellei maksua ole suoritettu. Tästä seuraa, että kuljettajan on viivyttelemättä käytävä hakemassa pysäköintilipuke autoonsa. Sillä seikalla, että autossa odottaa kuljettaja, matkustaja tai vaikkapa koira, ei ole asiassa merkitystä.

-Toimin kuorma-autonkuljettajana jakelufirmassa. Pysäköin usein keskustassa maksullisille paikoille, kun vien paketteja asiakkaille. Tarvitseeko minun maksaa pysäköinnistä näissä tilanteissa?

Kyllä tarvitsee. Myös kuorman purkaminen tai lastaaminen maksulliselta pysäköintipaikalta vaatii maksulipukkeen noutamista autoon. Monet yritykset, jotka joutuvat pysäköimään maksullisille paikoille säännöllisesti mutta lyhytaikaisesti käyttävät autoissaan Easypark-järjestelmää.

-Yritin maksaa pysäköinnistä, mutta lippuautomaatti vei rahat eikä tulostanut minulle pysäköintilipuketta. Mitä teen?

Lippuautomaattien vikatilanteissa on otettava yhteyttä automaatteja ylläpitävään Jyväs-Parkkiin. Päivystyksen puhelinnumero on esillä jokaisessa lippuautomaatissa.

Jos lippuautomaatti ei ole toiminnassa, on lipuke haettava toisesta saman vyöhykkeen automaatista.

Maastopysäköinti

-Pysäköin autoni hiekkapohjaiselle alueelle tien läheisyyteen eikä paikalla ollut pysäköinnin kieltäviä liikennemerkkejä. Miksi sain virhemaksun luvattomasta maastopysäköinnistä?

Maastoliikennelaki (4 § 1 mom.) kieltää moottorikäyttöisellä ajoneuvolla liikkumisen sekä sen pysäyttämisen ja pysäköinnin maastossa ilman maanomistajan tai haltijan lupaa. Maastoksi määritellään samassa laissa muun muassa maa-alue, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvo-, kisko-, tai ilmaliikenteeseen. Maastoa voi olla nurmi- ja puistoalueiden lisäksi myös erilaiset joutomaat.

Kyseistä kieltoa ei merkitä liikennemerkein, koska se johtuu suoraan laista. Kielto on ehdoton, eikä sen voimassaolo riipu pysäköinnin vaikutuksista luonnolle tai muulle ympäristölle.

Vuoropysäköinti

-Pysäköin autoni kadulle, jossa on vuoropysäköinti-liikennemerkit. Siirsin autoni kadun toiselle puolelle vuorokauden vaihtuessa. Miksi sain pysäköintivirhemaksun?

Vuoropysäköinnissä pysäköintikielto on voimassa klo 8:sta seuraavan päivän klo 8:aan. Näin ollen oikea aika siirtää auto kadun toiselle puolelle on aamulla kahdeksalta. Lisäkilvellä voidaan ilmoittaa tästä pääsäännöstä poikkeava vuoron voimassaoloaika.

-Minulla oli autossa esillä vammaisen pysäköintilupa. Miksi sain pysäköintivirhemaksun vuoropysäköinti-liikennemerkin noudattamatta jättämisestä?

Vammaisen pysäköintilupa oikeuttaa poikkeamaan pysäköintisäännöistä vain tieliikennelain 28 b §:ssä ja tieliikenneasetuksen 53 §:ssä mainituissa tapauksissa, eli vain pysäköinti kielletty- ja pysäköintikieltoalue-merkkien vaikutusalueelle voi pysäköidä vammaisen pysäköintiluvalla.

Ajoneuvojen siirrot

- Kuulin, että jos maksamattomia virhemaksuja kertyy liikaa, pysäköinninvalvonta voi hinata auton pois. Pitääkö tämä paikkansa?

Kyllä. Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008 5 §) mahdollistaa ajoneuvon varastosiirron, jos samalla ajoneuvolla tehdystä pysäköintiä koskevan säännöksen vastaisesta menettelystä on määrätty viidestä eri teosta pysäköintivirhemaksut, jotka ovat maksamatta ja joihin ei voi hakea muutosta. Siirron jälkeen pysäköintivirhemaksut ja siirtokustannukset tulee maksaa ennen kuin ajoneuvo luovutetaan takaisin.

- Taloyhtiömme pihalle on ilmestynyt hylätty auto. Voiko kaupunki auttaa sen siirtämisessä?

Yksityisalueelta siirtoja tehdään vain alueen omistajan tai haltijan pyynnöstä. Virka-apupyyntö on tehtävä kirjallisena ja lomakkeen löydät täältä.

 

Yksityinen pysäköinninvalvonta

-Sain valvontamaksun pihasta, jossa toimii yksityinen pysäköinninvalvonta. Miten voin valittaa siitä?

Jyväskylässä monien yksityisten kiinteistöjen pysäköintialueiden valvonnasta vastaa yksityinen valvontayritys. Mahdolliset valitukset on osoitettava suoraan näille yrityksille. Yhteystiedot on yleensä esitetty ajoneuvoon jätetyssä valvontamaksulomakkeessa. Kunnallinen pysäköinninvalvonta ei ota kantaa yksityisiin valvontamaksuihin.

Muita kysymyksiä

- Sain pysäköintivirhemaksun, mutta samalle alueelle pysäköityyn viereiseen autoon virhemaksua ei ollut laitettu. Miksi näin?

Jokainen kuljettaja on itse vastuussa siitä, että pysäköinti tapahtuu liikennesääntöjen mukaisesti. Se seikka, että toinen autoilija on välttynyt syystä tai toisesta pysäköintivirhemaksulta ei ole peruste poistaa aiheellisia virhemaksuja. Lisäksi on syytä huomioida, että pysäköinnintarkastajan ollessa paikalla tilanne on saattanut olla toisenlainen tai että toinen auto on saapunut paikalle tarkastuskäynnin jälkeen.

- Näin, että pysäköinnintarkastaja otti kuvia virheellisesti pysäköidystä autosta. Onko tämä laillista?

Kyllä on. Julkisella paikalla kuvaaminen on sallittua. Tarkastajat ottavat usein kuvia, jotta ajoneuvon tiedot ja tarkka sijainti voidaan todeta myös myöhemmässä vaiheessa. Kuvien ottaminen parantaa siis näin ollen myös ajoneuvon kuljettajan oikeusturvaa. Kuvia ei koskaan käytetä muuhun kuin kyseisen pysäköintivirheeseen liittyviin asioihin. Tietosuojavaltuutetun mukaan valokuvat virheellisesti pysäköidyistä autoista eivät loukkaa tietosuojasäännöksiä.

- Saavatko pysäköinnintarkastajat provikkapalkkaa?

Eivät saa, palkkaan ei vaikuta kirjoitettujen virhemaksujen määrä. Pysäköinnintarkastajat ovat virkasuhteessa kaupunkiin, minkä vuoksi provisiopalkkaus ei ole mahdollista.