Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun ja yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon vaikuttavat

 • perheen koko
 • sovittu hoitotuntien määrä viisiportaisen asiakasmaksutaulukon mukaisesti
 • tulot ennen verojen vähentämistä
 • lapsen ikä (vain palveluseteli)
Hoitoajan vaikutus asiakasmaksuun / yksityisen palvelusetelin omavastuuosuuteen:
 • Sovittu hoitoaika 0-84 tuntia / kk, enintään 160 euroa / kk.
 • Sovittu hoitoaika 85-107 tuntia / kk, enintään 189 euroa / kk.
 • Sovittu hoitoaika 108-130 tuntia / kk, enintään 232 euroa / kk.
 • Sovittu hoitoaika 131-150 tuntia / kk, enintään 261 euroa / kk.
 • Sovittu hoitoaika 151 tai enemmän / kk, enintään 290 euroa / kk.

Maksutonta esiopetusta on 84 tuntia kuukaudessa.

Perheen koko ja bruttotulot korkeimmalle maksulle 31.12.2107 asti:
 • 2 henkilön perheessä, noin 4433 euroa
 • 3 henkilön perheessä, noin 4995 euroa
 • 4 henkilön perheessä, noin 5718 euroa
 • 5 henkilön perheessä, noin 5856 euroa
 • 6 henkilön perheessä, noin 5993 euroa
Perheen koko ja bruttotulot korkeimmalle maksulle 1.1.2018 alkaen:
 • 2 henkilön perheessä, noin 4756 euroa
 • 3 henkilön perheessä, noin 5352 euroa
 • 4 henkilön perheessä, noin 5709 euroa
 • 5 henkilön perheessä, noin 6067 euroa
 • 6 henkilön perheessä, noin 6424 euroa

Lisätietoa kunnallisen varhaiskasvatuksen maksuihin liittyvistä asioista saa oman alueen asiakasmaksusihteeriltä. Lisätietoja palvelusetelin arvoon liittyvistä asioista saa yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusihteereiltä.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote (pdf) 1.1.2018 alkaen.

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote (pdf) 1.1.2018 alkaen.

Usein kysytyt kysymykset varhaiskasvatuksen maksuista

Yksityisen varhaiskasvatuspaikkojen hinnat vaihtevat, kysy maksuista suoraan päiväkodista* tai perhepäivähoitajilta*.

Palveluseteli yksityisen varhaiskasvatuksen palveluihin

Palveluseteli on Jyväskylän kaupungin myöntämä tuki silloin, kun perhe valitsee yksityisen varhaiskasvatuksen. Jyväskylän kaupunki maksaa palvelusetelin yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalle. Palveluntuottajan ilmoittamasta palvelun hinnasta vähennetään myönnetty palveluseteli ja perhe maksaa asiakasmaksuna palvelun hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen. Perhe saa tiedon palvelusetelin arvosta joko kirjeitse tai sähköisellä tiedonannolla. Päätöksessä näkyy laskennallisen kunnallisen asiakasmaksun määrä ( =omavastuuosuus).

Tuloselvitys

Kunnallisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä. Yksityisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys palvelusetelin arvon määrittämiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsi aloittaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Tuloselvitys tehdään joko sähköisessä asiointipalvelussa tai paperilomakkeella (kunnallinen/yksityinen). Sähköisessä asiointipalvelussa voi hyväksyä korkeimman kunnallisen asiakasmaksun tai liittää tulotositteet palveluun, josta ne tallentuvat varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmään. Jos perhe hyväksyy korkeimman asiakasmaksun, ei tuloselvitystä tarvitse tehdä. Yrittäjän tulee aina lähettää yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen, mikäli perhe ei ole hyväksynyt korkeinta maksua. Jos perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein asiakasmaksu.

Ohje tuloselvityksen liitteistä (pdf).

Tuloselvityslomake liitteineen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytymistä varten toimitetaan:

 • postiosoite: Jyväskylän kaupunki, Talousyksikkö/varhaiskasvatus, PL 1005, 40101 Jyväskylä
 • käyntiosoite: Vapaudenkatu 28, 2. krs. klo 10 - 15.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018