Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Antti Rajala
050 339 6423
014 266 1707
antti.rajala[at]jkl.fi

Tapahtumat

Vapaaehtoismessut

torstaina 29.11.2018
Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarankatu 6, Jyväskylä

Messuilla on mahdollisuus tutustua vapaaehtoistoiminnan paikkoihin ja niitä tarjoaviin toimijoihin. Näytteilleasettajien lisäksi messuilla on paljon muuta ohjelmaa.

Järjestäjänä Jyväskylän Valikko-verkosto yhteistyössä Kansalaistoiminnankeskus Mataran kanssa.

Vaparin toiminnan ydintä on yhteistyö järjestöjen kanssa sekä verkostojen kokoaminen. Jokainen vapaaehtoinen ansaitsee kestävät toiminnan rakenteet ja hyvän johtamisen.

Rakenteilla tarkoitetaan riittäviä taloudellisia resursseja, koulutusta, selkeitä tehtävänkuvauksia ja tietoa henkilöistä, joihin olla yhteydessä tarpeen tullen. Hyvä johtaminen on vapaaehtoisten yksilöllistä kohtaamista ja luottamuksen rakentamista, innostavaa motivoimista sekä vapaaehtoisten oppimisen mahdollistamista. Hyvä johtaminen edellyttää myös riittävää tukea ja ohjausta sekä palautetta.

Autamme ja valmennamme työyhteisöjä vapaaehtoistoiminnan käynnistämisessä.

Jyväskylän valikkoryhmä

Valikkoverkosto on vapaaehtoistoimintaa organisoivien tahojen yhteistyö- ja kehittämisverkosto. Jyväskylän valikkoryhmä on sen alueellinen ryhmä. Ryhmään kuuluu työntekijöitä, joiden tehtävänkuvaan kuuluu vapaaehtoistoiminnan koordinointi. Jyväskylän valikkoryhmään kuuluu noin 80 yhteisöä Jyväskylän kaupungilta, järjestöistä, sairaanhoitopiiriltä sekä seurakunnasta.

Toimintaa koordinoi Kansalaisareena. Kansalaisareenan valikkotoiminnan suunnittelijana toimii Sini Hirvonen. Jyväskylän valikkoryhmän puheenjohtajana toimii Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Antti Rajala, Jyväskylän kaupunki.

http://www.kansalaisareena.fi/tietoa-meista/valikkoverkosto/

Jyväskylän valikkoryhmän toiminta:

 • Tapaamisia noin 8krt/vuosi
  • Yhteisiä aiheita
  • Vertaistukea
  • Tiedottamista
  • Paikka vaihtelee eri vapaaehtoistoimijoiden tiloissa
  • Kutsut lähetetään jokaiseen tapaamiseen erikseen
 • Vapaaehtoistoiminnan info
  • Paikkana Kansalaistoiminnankeskus Matara, neuvotteluhuone Saunio
  • Klo 17-20
  • Joka kuun viimeinen tiistai (paitsi joulukuussa ja kesäkuukausina)
  • Infon pitää kaksi valikkoryhmän jäsentä, jotka sovitaan etukäteen
  • Tarjoaa perustietoa vapaaehtoistoiminnasta
  • Kaikille avoin
 • Vapaaehtoismessut
  • Kerran vuodessa
  • Kansalaistoiminnankeskus Matarassa
  • Järjestää etukäteen nimetty oma suunnitteluryhmä
  • Vapaaehtoistoimijat esittelevät vapaaehtoistoimintaansa
  • Oheisohjelmaa
  • Järjestetty vuodesta 2011
  • 2018 noin 350 kävijää
 • Seminaari
  • Valtakunnallinen koulutusseminaari
  • Kohderyhmänä valikkoverkoston jäsenet
  • Aihe sovitaan Jyväskylän valikon kesken sekä valikkoverkoston puheenjohtajien tapaamisessa
  • 2017 aiheena oli Tuettu vapaaehtoistoiminta
  • 2018 Vapaaehtoisvoimaa! – Yritykset ja yhdistykset yhteistyössä
  • 2019 Palvelumuotoilu vapaaehtoistoiminnassa

Vapaaehtoistoimintaa organisoivat henkilöt voivat liittyä Jyväskylän valikon facebook-ryhmään täällä: https://www.facebook.com/groups/109374009128612/

Tilaa Kansalaisareenan uutiskirjeen: http://www.kansalaisareena.fi/ (sivun alalaita)

Haluatko liittyä valikkoryhmään? Ota yhteys Antti Rajalaan, antti.rajala@jkl.fi, 0142661707.

Osallistu tapaamisiin ja tapahtumiin omien intressien ja aikataulujen mukaisesti.

Vanhusvapaaehtoistoiminnan-verkosto

Verkosto on kokoontunut vuodesta 2011. Tarve verkoston kokoamiselle syntyi, kun huomasimme että toimijoita oli paljon eivätkä he tunteneet toinen toistensa suunnitelmia ja toimintamuotoja. Verkostossa pureudutaan nimenomaan ikäihmisten parissa tehtävään vapaaehtoistyöhön. Toimijoita on sekä kaupungin että järjestöjen ja hankkeiden kentältä ja tuomme kukin omaa näkemystämme ja osaamistamme yhteiseen pöytään.

Verkosto on avoin kaikille vanhustyön toimijoille, jotka näkevät yhteistyössä toimimisen arvokkaaksi ja tärkeäksi kehittämisen ja vaikuttamisen työmuodoksi.

Kansalaistoiminnankeskus Matara

Kansalaistoiminnankeskus Matara on paikka, joka tarjoaa mahdollisuuksia osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Mataran yhteisössä on lähes 30 eri toimijaa, jotka tarjoavat monipuolisesti palveluita ja toiminnan mahdollisuuksia. Vapaaehtoistoiminnasta saa lisätietoa mm. Mataran aulapalvelusta, Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palvelut VAPARIsta ja Monikulttuurikeskus Gloria ry:stä.

Koulutus

Menetelmäkoulutukset

Yhteistyössä vapaaehtoistiominnan Valikko-verkoston kanssa toteutetaan monenlaisia menetelmäkoulutuksia esim. toiminnallisten välineiden käyttäminen koulutuksissa, tiedotusosaaminen, vuorovaikutustaidot jne. Koulutuksia järjestetään tarpeen ja kysynnän mukaan.

Ammattilaisten tuki

Vapaaehtoistoimintaa organisoivat ja vapaehtoisia ohjaavat ammattilaiset voivat saada kauttamme neuvontaa ja konsultaatiota sekä tarvittaessa työnohjausta.

Tietopankki

Demokratia.fi

Yhdistystori

Espoon järjestöjen yhteisö ry

Kansalaisareena ry

Kansalaisfoorumi ry

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry KYT

Vanhustyön keskusliitto

Tutkimuksia

Theseus
Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut

Kansalaisareenan tutkimukset

Tapahtumat

Vapaaehtoismessut

torstaina 29.11.2018
Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarankatu 6, Jyväskylä

Messuilla on mahdollisuus tutustua vapaaehtoistoiminnan paikkoihin ja niitä tarjoaviin toimijoihin. Näytteilleasettajien lisäksi messuilla on paljon muuta ohjelmaa.

Järjestäjänä Jyväskylän Valikko-verkosto yhteistyössä Kansalaistoiminnankeskus Mataran kanssa.