Kaupunginvaltuusto 2017-2021

Kuntavaaleissa 2017 valittiin Jyväskylän kaupunginvaltuustoon 67 jäsentä, jotka jakautuvat seuraavasti:

VIHR 14, SDP 13, KOK 12, KESK 11, VAS 7, PS 5, KD 4 ja PIR 1

Valtuustokauden aikana valtuustoryhmien kokoonpanoissa tapahtuneet muutokset:

  • Kaupunginvaltuusto 28.8.2017, Perussuomalaiset Jorma Holmstedt ja Mauno Vanhala ovat liittyneet keskustan valtuustoryhmän jäseniksi.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen (SDP), 1. varapuheenjohtaja Tuulia Kuntsi (Kesk.), 2. varapuheenjohtaja Tuija Mäkinen (Vihr.)

Kaupunginvaltuuston tehtävät

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Se valitaan kuntavaaleilla joka neljäs vuosi.

Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin talouden ja rahoituksen perusteista, veroprosenteista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto myös asettaa hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden toimivallasta ja hyväksyy tarvittavat johtosäännöt. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kaupungin asioiden hoitoa valtuusto seuraa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen avulla.

Tulevat kokousajat sekä esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät näiltä sivuilta.

Muutoksenhaku

Kaupunginvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Pöytäkirjat pidetään nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Tietoja kaupunginvaltuuston päätöksistä ja ohjeita muutoksenhakua varten saa kaupunginkansliasta:

Raija Laitila, puh. 014 266 1542, etunimi.sukunimi[at]jkl.fi
Laura Lehtinen, puh. 014 266 2818, etunimi.sukunimi[at]jkl.fi
Päivi Lind, puh. 014 266 1544, etunimi.sukunimi[at]jkl.fi
Tarja Tiainen, puh. 014 266 1540, tarja.t.tiainen[at]jkl.fi

Kirjaamo, puh. 014 266 0888, kirjaamo[at]jyvaskyla.fi
osoite: PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32)