Taloustoimikunta

Taloustoimikunnan seuraava kokous pidetään 1.2.2021 klo 16.30.

Taloustoimikunnan kokoonpano

Meri Lumela, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, toimikunnan puheenjohtaja
Juha Suonperä, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Eila Tiainen, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja
Heidi Rentola, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja
Leena Lyytinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Antti Saleva, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja
Ahti Ruoppila, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja
Aimo Asikainen, kaupunkirakennelautakunnan varapuheenjohtaja
Mervi Hovikoski, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän edustaja
Kauko Isomäki, Perussuomalaisten valtuustoryhmän edustaja
Petteri Muotka, Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Arto Lampila, Piraattipuolueen valtuustoryhmän edustaja
Teemu Torssonen, Jyväskyläläisten hyväksi (Jyhy) -valtuustoryhmän edustaja
Ulla Sinikka Sihvonen, henkilöstön edustaja (Pekka Kupari, varaedustaja)
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, esittelijä
Kati Kallimo, toimialajohtaja (sosiaali- ja terveyspalvelut)
Eino Leisimo, toimialajohtaja (sivistyspalvelut)
Erja Saarivaara, toimialajohtaja (kaupunkirakennepalvelut)
Heli Leinonkoski, kansliapäällikkö (konsernihallinto)
Lasse Leppä, talous- ja strategiajohtaja
Arja Aroheinä, henkilöstöjohtaja
Emmi Palokangas, viestintäjohtaja
Erikka Saastamoinen, taloussuunnittelupäällikkö, sihteeri


Talousarvion 2021 valmistelussa arvioidaan palveluja, etuuksia ja maksuja

Kaupungin vuoden 2021 talousarvion valmistelu on jo käynnistetty. Talouden alijäämän arvioidaan olevan ensi vuonna edelleen merkittävä, suuruusluokaltaan -40-50 miljoonaa euroa. Laskennallisesti se vastaa yli 1.000 henkilötyövuotta tai 2,0 tuloveroprosentin tuottoa. Talouden vajeen umpeen kurominen tarkoittaa kuntalaisten kannalta hankalia päätöksiä.  

- Talousarvion valmistelun aikana joudutaan arvioimaan palveluiden ja etuuksien supistamista sekä verojen ja maksujen korotuksia. Koronakriisin aiheuttama talouden alijäämä on niin suuri, että sitä ei saada katettua yhden vuoden kuluessa, vaan se vaati useamman vuoden ohjelman, arvioi Jyväskylän kaupungin talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä.

Jyväskylän kaupunginhallitus on reagoinut heikentyneeseen talouden tilanteeseen ja ryhtynyt talouden tasapainottamistoimiin. Kaupunginhallituksen asettaman taloustoimikunnan tehtävänä on laatia talousohjelma seuraavaksi valtuustokaudeksi. Talousohjelmassa asetetaan tavoitearvot keskeisille talouden tunnusluvuille vuosiksi 2021-2025, tunnistetaan taloudelliset epävarmuustekijät ja esitetään toimenpide-ehdotukset taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Koronakriisin aiheuttaman muuttuneen talouden tilanteen vuoksi taloustoimikunnan työskentely on käynnistynyt akuutin talouden tilannekuvan käsittelyllä ja tulevan talousarvion talouspolitiikan linjan määrittelyllä. Taloustoimikunnassa on edustajat kaikista valtuustoryhmistä.  

- Helppoja ja nopeita ratkaisuja tähän tilanteeseen ei ole. Tavoitteena tulee olla talouden tasapaino, mutta keinot sen saavuttamiseksi on valittava viisaasti. Kipeitäkin päätöksiä tulee varmasti tehtäväksi. Kestävät ratkaisut edellyttävät hyvää tietopohjaa ja vaikutusten ennakkoarviointia. Korona-ajassa jo nyt opitut ja hyviksi todetut uudet toimintatavat on hyödynnettävä myös jatkossa ja kaikkia toimintoja on tarkasteltava ennakkoluulottomasti. Talousohjelma ja toimenpide-ehdotukset laaditaan tiiviissä yhteistyössä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa. Henkilöstö ja kuntalaiset tullaan myös osallistamaan työhön. Tilanne on monella tavoin poikkeuksellinen ja vakava. Kunnan keskeinen tehtävä on pitää huolta kuntalaisten hyvinvoinnista, ja kunnan elinvoimasta. Tässä tehtävässä onnistumiseksi tarvitsemme meitä kaikkia, sanoo Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela.

Taloustoimikunnan seuraava kokous pidetään 1.2.2021 klo 16.30.