Taloustoimikunta

Taloustoimikunnan

Taloustoimikunnan kokoonpano

Meri Lumela, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, toimikunnan puheenjohtaja
Juha Suonperä, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Eila Tiainen, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja
Heidi Rentola, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja
Leena Lyytinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Antti Saleva, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja
Ahti Ruoppila, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja
Aimo Asikainen, kaupunkirakennelautakunnan varapuheenjohtaja
Mervi Hovikoski, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän edustaja
Kauko Isomäki, Perussuomalaisten valtuustoryhmän edustaja
Petteri Muotka, Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Arto Lampila, Piraattipuolueen valtuustoryhmän edustaja
Teemu Torssonen, Jyväskyläläisten hyväksi (Jyhy) -valtuustoryhmän edustaja
Ulla Sinikka Sihvonen, henkilöstön edustaja (Pekka Kupari, varaedustaja)
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, esittelijä
Kati Kallimo, toimialajohtaja (sosiaali- ja terveyspalvelut)
Eino Leisimo, toimialajohtaja (sivistyspalvelut)
Erja Saarivaara, toimialajohtaja (kaupunkirakennepalvelut)
Heli Leinonkoski, kansliapäällikkö (konsernihallinto)
Lasse Leppä, talous- ja strategiajohtaja
Arja Aroheinä, henkilöstöjohtaja
Emmi Palokangas, viestintäjohtaja
Erikka Saastamoinen, taloussuunnittelupäällikkö, sihteeri


Taloustoimikunta luo näkymää talouden tasapainottamiseksi vuoteen 2025 mennessä 

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti keväällä 2020 asettaa erillisen taloustoimikunnan. Taloustoimikunnan asettamisen taustalla oli Jyväskylän kaupungin taloudellisen aseman heikentyminen selvästi vuoden 2019 aikana kolmen tasapainoisen tilinpäätöksen jälkeen. 

Alkanut koronakriisi heikensi tulevaisuuden näkymiä entisestään. Uhkana oli, että Jyväskylän kaupungin talous kriisiytyisi tulevan valtuustokauden aikana. 

Taloustoimikunnalle annettiin tehtävä käynnistää talousohjelman laatiminen seuraavaksi valtuustokaudeksi (2021-2025). Ohjelman sisältämät ehdotukset ja toimenpiteet tullaan yhteensovittamaan vuosittain hyväksyttämään talousarvioon. 

Taloustoimikunnan loppuraportti kokoaa yhteen sopeuttamistarpeen vuosille 2021-2021

Taloustoimikunta käynnisti yhteistyön FCG Perlaconin kanssa ja antoi toimeksiannon laatia kaupungille ulkoisen arvioinnin, jonka perusteella etsitään kaupungille 30 miljoonan euron edestä kaupungin taloutta sopeuttavia toimenpiteitä.

Työn lopputuloksena syntyi raportti Jyväskylän kaupunki - onko kaupungilla varaa sopeuttaa vai olla sopeuttamatta? Raportti julkaistiin 22.2.2021. 

Julkaistun raportin sisältämiä toimenpide-ehdotuksia ei tulla hyväksymään tai ottamaan käyttöön sellaisenaan vaan ulkopuoliseen arviointiin perustuvaa raporttia hyödynnetään laajasti tulevien vuosien päätöksenteossa sekä talousarviotyössä. 

Yksittäiset kehittämis- tai säästötoimenpiteet valmistellaan normaalisti päätöksentekoon osana talousarvion valmistelua. Talousarviovalmisteluun tullaan sisällyttämään eri toimenpiteiden vaikutusten ennakkoarviointi sekä toimenpiteiden aikataulut ja vastuut. 

Toimenpiteiden toteuttamiseen tulee vaikuttamaan olennaisesti myös sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen ja palveluiden mahdollinen siirto hyvinvointialueille tulevan valtuustokauden aikana. 

Raportin lukemista tukee myös sivuille koottu tiivistetty ennakkotieto kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksestä. Kaupungin virallinen tilinpäätös tullaan allekirjoittamaan kaupunginhallituksen kokouksessa 29.3.2021, jolloin tilinpäätöstiedot julkaistaan kokonaisuudessaan. 

Taloustoimikunnan