Konsernijaosto 2017-2021

pj Meri Lumela (Vihr.)
vpj Mervi Hovikoski (SDP)
j Jari Colliander (Kesk.)
j Juha Suonperä (Kok.)
j Eila Tiainen (Vas.)

Konsernijaoston viimeinen kokous kevätkaudella pidetään sähköisenä päätöksentekomenettelynä 1.6.2020. Syksyn kokouspäivät ovat 7.9., 6.10. (ti), 9.11. ja 21.12. Kokoukset alkavat kello 16.30.

Esityslistat liitteineen (esityslista poistetaan verkosta, kun pöytäkirja on julkaistu)
Pöytäkirjat liitteineen