Hyppää pääsisältöön
Kuva
Potilas mittaa verensokeria mittarilla

Potilaan hyvän hoidon toteuttamiseksi Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa (Jyte) ylläpidetään potilaslain mukaista potilasrekisteriä. Potilasasiakirjoihin merkitään potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Potilasasiakirjat ovat sähköisiä, paperisia tai teknisiä tallenteita.

Potilasasiakirjojen sisältämät tiedot pidetään salassa. Potilastietoja saavat käyttää hoitoosi tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja hoitosi sitä edellyttävät. Potilasasiakirjojen käsittelyä valvotaan säännöllisesti. Jyten potilasrekisteri on osa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen yhteistä potilasrekisteriä.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteinen potilasrekisteri

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) yhteisen alueellisen potilasrekisterin muodostavat potilasasiakirjat, jotka on laadittu alueen kunnallisessa perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa sekä erikoissairaanhoidossa. Yhteisrekisteriin kuuluvat toimintayksiköt: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP), Keski-Suomen Seututerveyskeskus, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte), Kinnulan terveyskeskus, Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos, Perusturvaliikelaitos Saarikka, Wiitaunioni, Äänekosken terveyskeskus ja Työterveys Aalto.

KSSHP:n yhteiseen potilasrekisteriin kuuluvat kaikki potilasasiakirjat (sähköiset, paperiset ja tekniset tallenteet) riippumatta siitä, milloin ne on laadittu. Sen sijaan siihen eivät kuulu yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat. KSSHP:n yhteisen potilasrekisterin käyttöön ei vaadita suostumustasi, vaan potilasrekisterissä olevat tietosi ovat jokaisen hoitoon osallistuvan toimintayksikön käytettävissä sen jälkeen, kun asiasta on sinulle kerrottu.

Suosittelemme, että tutustut Sairaanhoitopiirin yhteistä potilasrekisteriä koskevaan informaatioon ja kuittaat sen saaduksi Kanta-palvelun kautta. Kuittaus siirtyy Kanta-palvelusta automaattisesti potilastietojärjestelmiin. Linkki Kanta-palveluun*

Potilastietojen luovuttaminen

Hoitoosi liittyviä tietoja voidaan luovuttaa KSSHP:n yhteisrekisterin ulkopuolisille organisaatioille vain suostumuksellasi tai tapauksissa, joista on erikseen säädetty laissa.

Sivullisille ei anneta hoitoosi liittyviä tietoja ilman suostumustasi. Myös omaisesi ovat potilasasiakirjoihisi nähden sivullisia. Poikkeuksena tietojen luovutukseen omaisille ovat laissa erikseen säädetyt tilanteet, kuten tajuttomuus. Näissä hätätilanteissa voidaan lähiomaisille kertoa terveydentilastasi, ellei ole syytä olettaa että kieltäisit tietojen antamisen.

Alaikäiset potilaat

Alaikäisten potilaiden kohdalla terveydenhuollon toimintayksikössä tietoja voidaan luovuttaa huoltajalle, kunnes alaikäisen voidaan arvioida olevan itse kykeneväinen huolehtimaan omista asioistaan. Arvioinnin tästä tekee terveydenhuollon ammattihenkilö.

Potilaan oikeus tietojen käytön rajaamiseen

Sinulla on oikeus kieltää tietojen käyttö KSSHP:n yhteisrekisterin toisissa toimintayksiköissä. Kiellon kohteena voi olla minkä tahansa yhteisrekisteriin kuuluvan toimintayksikön tiedot myös yksittäisen käynnin tai hoitojakson tiedot. Tällöin kiellon kohteena olevan toimintayksikön tiedot eivät ole hoidossasi käytettävissä muissa toimintayksiköissä. Kielto on voimassa toistaiseksi, ja sen voi perua milloin tahansa. Omainen ei voi asettaa kieltoja puolestasi.

Voit rajata tietojenkäyttökiellosta pois hätätilanteet. Mikäli olet asettanut kiellon koskemaan myös hätätilanteita, kiellon kohteena olevia tietoja ei voida käyttää apuna hoidossasi edes hätätilanteessa.

Voit itse tehdä ja peruuttaa potilastietojesi käyttöä koskevia kieltoja Omakanta -palvelun kautta tai terveydenhuollon toimintayksikössä. Omakanta -palvelun kautta voit kohdistaa kiellon koskemaan myös yksittäistä palvelutapahtumaa (käynti tai hoitojakso) ja sen tietoja. Näissä tilanteissa sinun on itse huolehdittava tarvittavien tietojen luovuttamisesta, mikäli hoitosi edellyttää näiden tietojen käyttämistä.

Lisätietoja Kanta-palvelusta*