Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa

Kansalaistoimintaa varten haettavat avustukset

Avustukset

Kansalaisjärjestöjen kautta voit osallistua, vaikuttaa yhteiskuntaan ja huolehtia omasta yhteisöstäsi. Vapaaehtoistoimintaan voit osallistua myös kuulumatta yhdistykseen. Kaupunki tekee yhteistyötä järjestöjen kanssa sekä tukee näiden toimintaa myöntämällä avustuksia ja tarjoamalla edullisia tiloja.

Kansalaistoiminnankeskus Matara on asukkaiden kohtaamispaikka ja siellä toimii useita kymmeniä järjestöjä. Mataran tiloja käyttää yli 100 järjestöä. Sepänkeskuksen tiloja käyttävät lähinnä eläkeläisjärjestöt.

Yhdistystori.fi -verkkopalvelu on Keski-Suomen kansalais- ja järjestötoiminnan sivusto. Se on perustettu helpottamaan kansalaistoiminnan parissa toimivien järjestöjen, yhdistysten, yhteisöjen, seurakuntien, kuntien ja kaupunkien sekä ei-kaupallisten yritysten toiminnan, vapaaehtoistyön ja kehittämistoiminnan löytämistä ja viestintää.

Palvelun sisältö on suunnattu erityisesti kansalaisille, yhdistys- ja järjestötoimijoille, oppilaitosten edustajille sekä viranomaisille.