Hyppää pääsisältöön

Kyky sopeutua ja kyky vastata tarpeisiin ovat olleet Vapaaehtoistoiminnan palveluiden kriittisiä menestystekijöitä. Vapari on perustettu jo vuonna 1994. Aluksi yhteistyö Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston kanssa oli tiivistä. Vaparissa tehtävä työ oli silloin lähinnä ystävätoiminnan organisointia. Vapari oli myös käynnistämässä monikulttuurityötä Jyväskylässä. Ensimmäisenä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina toimi Leena Hänninen.

Vuosina 2007-2012 toteutettiin Keski-Suomen sosiaaliturvayhdistyksen kanssa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittämishanke Versova. Hanke oli onnistunut esimerkki kumppanuushankkeesta ja julkisen ja järjestötoimijan yhteistyöstä, jossa vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Sari Välimäki ja hankesuunnittelija Anne Laimio toimivat työparina. Hankevuosina vertaistoiminnan kehittäminen käynnistyi ja oli laajaa. Myöhemmin vertaistoiminta on ollut pienemmässä roolissa Vaparin toiminnassa.

Vuosi 2011 oli Kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan vuosi ja se oli merkittävä myös kansallisen kehittämisen kannalta ja Vapari oli siinä aktiivisesti mukana.

Tänä päivänä Vapaaehtoistoiminnan palvelut on osa kaupungin Kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden palvelukokonaisuutta. Vapari toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat. Vaparin toiminta nähdään merkittävänä keinona osallisuuden edistämisessä. Vaparin toimitilat sijaitsevat Kansalaistoiminnankeskus Matarassa, mikä on hyvä asia, koska se edistää vapaaehtoistoiminnan saavutettavuutta.

Nykyisin Vaparin työhön kuuluu paljon verkostojen johtamista. Verkostotyö on yhteistyötä järjestöjen ja muiden vapaaehtoistoimintaa organisoivien yhteisöjen kanssa. Verkoston avulla Vaparissa säilyy tuntuma kentän toimintaan ja tieto erilaisista vapaaehtoistoiminnan paikoista Jyväskylässä. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori on Jyväskylän valikkoryhmän puheenjohtaja. Valtakunnalliseen Valikkoverkostoon kuuluvia Valikkoryhmiä on eripuolilla Suomea ja valtakunnallisesti toimintaa koordinoi Kansalaisareena ry.

Vaparitiimi on Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoimijoiden verkosto. Vuonna 2017 silloisen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin, Antti Rajalan, perustama, ja edelleen Vaparin koordinaattorin kokoon kutsuma verkosto tapaa pari kertaa vuodessa.  Aiheena ovat olleet kaikkia koskettavat yhteiset asiat, vaparitiimin tuotos on ollut mm. koko kaupungin vapaaehtoistoiminnan esite.

Ikääntymisen kysymykset ja ratkaisujen etsiminen niihin, koskettavat myös Jyväskylän kaupunkia. Ikäihmiset toimivat aktiivisesti vapaaehtoistoimijoina ja ovat tietenkin myös avun vastaanottajina. Ikäihmisten tekemä vapaaehtoistyö on keskeinen osa aktiivisen ikääntymisen diskurssia ja siitä syystä vapaaehtoistoiminnan saavutettavuuteen tulee panostaa edelleen. Vapari onkin mukana myös ikääntyneiden parissa työskentelevien toimijoiden yhteisessä kumppanuuspöydässä.

Pitkäaikaistyöttömyys on iso ongelma Jyväskylän seudulla. Perustulokokeilujen rinnalla on kehitetty ajatuksia osallistumistulosta. Tuen saaminen edellyttäisi jatkossa ”osallistumista yhteisön toimintaan”. Se voi tarkoittaa esimerkiksi vapaaehtoistyötä. Tulevaisuudessa joudumme ehkä puolustautumaan ja pitämään vapaaehtoistoiminnan eetosta kirkkaana, että osallistumistulon saajat saavat todella valita tehtävänsä eikä heitä velvoiteta ja pakoteta tekemään jotakin tukea saadakseen.

Työmarkkinat ovat suuressa muutoksessa. Ennustetaan, että suorittavat työtehtävät tulevat ainakin vähenemään, jos eivät häviä kokonaan. Tästä syystä meidän tulee valmistautua siihen, että jokaisella ihmisellä olisi mielekästä tekemistä, sai siitä sitten palkkaa tai ei. Tässä vapaaehtoistyöllä ja kansalaistoiminnalla on tarjota omat mahdollisuutensa.

Asiasanat: