Suoraan sisältöön

Osallistu päätöksentekoon


Päätöksenteko

Jyväskylän kaupungissa ylintä päätösvaltaa käyttää kaupungin asukkaiden vaaleilla valitsema valtuusto. Kuntavaalit käydään joka neljäs vuosi, seuraavat vaalit järjestetään vuonna 2017.
Jyväskylän kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston kokoukset videoidaan ja lähetetään internetissä. Videoita voi katsella sivulla Kaupunginvaltuuston kokoukset & kokousvideot.

Valtuusto asettaa kaupunginhallituksen, joka johtaa kaupungin hallintoa, valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia.
Jyväskylän kaupunginhallitus

Valtuuston ja kaupunginhallituksen lisäksi kunnan toimielimiä ovat lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.Lautakunnat vastaavat mm. tehtäväalueensa toiminnasta sekä talouden ja organisaation kehittämisestä. Lautakunta valmistelee tehtäväalueellaan kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä vastaa päätösten täytäntöönpanosta.

Jyväskylän kaupungin lautakunnat, johtokunnat ja toimikunnat

Muutoksenhaku

Kaupunginhallituksen, lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään edellä tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Tietoja kaupunginvaltuuston päätöksistä ja ohjeita muutoksenhakua varten saa kaupunginkansliasta:
Kirjaamo
puhelin: 014 266 0888
sähkäposti: kirjaamo [at] jkl.fi
postiosoite: PL 193, 40101 Jyväskylä
käyntiosoite: Kaupungintalo, Vapaudenkatu 32

Vaalit

Kunnallisvaalit käydään joka neljäs vuosi lokakuun neljäntenä sunnuntaina. Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2017.

Äänestysprosentti vuoden 2012 kuntavaaleissa oli Jyväskylässä 55,1.
Kunnassa valittujen valtuutettujen lukumäärä riippuu kunnan asukasmäärästä. Vuoden 2013 alusta kaupunginvaltuustossa on 67 valtuutettua.

Vaalit Jyväskylässä

Oikeusministeriön vaalisivu, vaalit.fi

Tietoa vaikuttamisen tueksi

Demokratia.fi*
Löydä vaikuttamisen verkkopalvelut ja osallistu päätöksentekoon.

Demokratiatietopankki*
Demokratiatietopankki on hallinnon ja kansalaisten yhteinen tietoportaali, jossa eri sivustoilla löytyvä tieto on koottu yhteen.

Kuntalaiset keskiöön -verkkotyökalupakki*
Suomen Kuntaliiton sähköisessä oppaassa esitellään lyhyesti 30 erilaista kuntalaisia osallistavaa menetelmää ja työkalua julkisten palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Osa menetelmistä on tuttuja, osa uudempia palvelumuotoilun menetelmiä. Oppaassa kerrotaan mihin eri kehittämis- tai päätöksentekoprosessin vaiheisiin menetelmät ja työkalut sopivat, kuinka ne otetaan käyttöön ja mistä niistä saa lisätietoja.

Otakantaa.fi*
Otakantaa on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin päätöksiin jo valmisteluvaiheessa. Voit osallistua jo tarjolla oleviin keskusteluihin ja valmisteluihin tai käynnistää oman aiheesi. otakantaa.fi on kaikille avoin, moniääninen kansalaisten, hallinnon ja päätöksentekijöiden kohtauspaikka.

Vallakas – kuntalaisen vaikuttamisopas*
Vallakas on kuntalaisille suunnattu osallistumisen käsikirja. Se opastaa kuinka voit vaikuttaa kotikuntasi asioihin ja kertoo kuinka voit osallistua oman asuinympäristösi ja käyttämiesi palveluiden kehittämiseen.

Virtuaalikunta.net*
Miten kunta toimii? Mitä palveluja kunta tarjoaa ja mihin rahat riittävät? Suomen Kuntaliiton tuottaman Lykkylä-pelin tavoitteena on tutustuttaa nuoret julkisten palveluiden järjestämiseen, yhteiseen päätöksentekoon ja järkevään taloudenpitoon. Pelaaja pääsee pohtimaan yhteiskunnallisen päätöksenteon seurauksia ja erilaisia taloudellisia ratkaisuja.

Kuntanavigaattori*
Kuntanavigaattori visualisoi kuntakohtaista tilastotietoa. Voit verrata oman maakuntasi kuntia keskenään tai tarkastella tietyn kunnan tilastoa verraten sitä asukasluvultaan saman kokoluokan kuntaan.

Tarkkailija*
Tarkkailija hakee tietoja kuntien, viranomaisten ja medioiden verkkopalvelusta.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta