Vaikutusten ennakkoarviointi

Laadittuja vaikutusten ennakkoarviointeja

Lisätietoa vaikutusten ennakkoarvioinneista

Hyvinvointikoordinaattori Sari Välimäki,
p. 014 266 7739, sari.valimaki[at]jyvaskyla.fi

Erikoissuunnittelija Tanja Räty,
p. 014 266 4241, tanja.raty[at]jyvaskyla.fi

Vaikutusten ennakkoarviointi on tapa arvioida valmisteltavan päätöksen vaikutuksia eri näkökulmista ennakolta.

Vaikutusten ennakkoarvioinnin avulla:

  • tarkastellaan eri päätösvaihtoehtojen arvioituja vaikutuksia
  • tarkastellaan päätöksen vaikutuksia jonkun kohderyhmän näkökulmasta
  • tarkastellaan toteuttaako päätösvaihtoehto kunnan strategiaa ja toimintaa ohjaavia suunnitelmia
  • punnitaan päätöksen vaikutuksia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä

Ennakkoarviointia toteutetaan useilla eri nimillä, joista laajin arviointikokonaisuus on vaikutusten ennakkoarviointi (EVA).

Muita mahdollisia vaikutusten ennakkoarviointeja, joissa vaikutuksia tarkastellaan jostain näkökulmasta ovat esimerkiksi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA), lapsivaikutusten arviointi (LAVA), sukupuolivaikutusten arviointi (SUVA) tai sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA).

Lisätietoa vaikutusten ennakkoarvioinneista

Hyvinvointikoordinaattori Sari Välimäki,
p. 014 266 7739, sari.valimaki[at]jyvaskyla.fi

Erikoissuunnittelija Tanja Räty,
p. 014 266 4241, tanja.raty[at]jyvaskyla.fi