Kuntalaisaloite

Miten teet aloitteen?

Aloite tehdään vapaamuotoisesti ja toimitetaan Jyväskylän kaupungin kirjaamoon joko sähköisesti tai postitse:
- sähköposti kirjaamo[at]jyvaskyla.fi
- käyntiosoite Kaupungintalo, Vapaudenkatu 32 (avoinna klo 8-15)
- postiosoite PL 193, 40101 Jyväskylän kaupunki
- puhelin 014 266 0888

Aloitteen käsittely edellyttää yhteystietojen ilmoittamista. Sähköpostin turvallisuutta ei ole varmistettu, joten älä kirjoita viestiin arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnustasi, pankkitilin numeroa tai vastaavaa.

Aloitteesi etenemistä voit tiedustella kirjaamosta. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Vaihtoehtoisesti aloitteen voi tehdä myös Kuntalaisaloite.fi –palvelussa.

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on Kuntalain 23 §:n mukaan oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Jyväskylän kaupungin hallintosäännön 115§:n mukaan aloitteen käsittelee se viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa.

Jyväskylässä tehtyihin aloitteisiin voit käydä tutustumassa Kuntalaisaloite.fi:ssä.