Fifty-sixty-joukkorahoituskokeilu

Lisätietoja

Kampanjan suunnittelusta:

Tanja Jänicke, tanja(at)mesenaatti.me
p. 050 382 0333

Facebook -ryhmä
Mesenaatin omat sivut

Jyväskylän joukkorahoituskokeilusta:

kulttuuripäällikkö Mari Aholainen
ari.aholainen(at) jyvaskyla.fi
p. 014 266 4040 

osallisuuskoordinaattori Hanna Tenhunen
hanna.tenhunen(at)jyvaskyla.fi
p. 014 266 7270 

Fifty-sixty-joukkorahoituskokeilu on uusi osallistuvan rahoituksen malli, jonka Jyväskylän kaupunki tarjoaa Mesenaatti.me-verkkosivuston kautta kaupunkilaisten käyttöön. Kaupunkilaiset ideoivat tärkeäksi kokemiaan hankkeita, joita haluavat lähteä toteuttamaan joukkorahoituksen voimin. Yhteisölliset kaupunkia elävöittävät hankkeet voivat saada Jyväskylän kaupungin mukaan yhdeksi rahoittajakseen.

Yksittäiset kaupunkilaiset tai yhteisöt vievät ideoimansa hankkeet Mesenaatti.me Jyväskylä -alustalle, ja alkavat näin kampanjantekijöiksi. Huomio, huomio! Kaupungin rahoitusosuutta ja kampanjan minimitavoitteen asettamista on tarkennettu 27.8.2020: Kampanjantekijä asettaa kampanjalle minimitavoitteen, jonka kampanja tarvitsee voidakseen toteutua. Kun raadin valitsema kampanja on saanut kokoon vähintään puolet asettamastaan minimitavoitteesta, kaupunki rahoittaa toisen puolen, mutta enintään 3 000 euroa. Huomioithan siis, että jos minimitavoite on suurempi kuin 6 000 euroa, on joukkorahoituksen osuus enemmän kuin puolet. 

Se on ihan fifty-sixty -tehdään yhdessä parempi Jyväskylä

Ja näin se käy:

 • Sinulla tai yhteisölläsi on halu tehdä jotakin, joka edistää iloista yhdessäeloa lähiympäristössä, tuo vilskettä kaupunkiin tai houkuttelee hiljaisemmatkin yhteisen tekemisen ääreen.
 • Kirjoitatte ideastanne myyvän kuvauksen, jonka syötätte Mesenaatti.me:n Jyväskylä -alustalle. Joukkorahoituksen keräämisen voi käynnistää vaikka heti.
 • Syyskuussa Jyväskylän kaupunki valitsee reunaehtojensa mukaisesti hankkeet, jotka voivat saada myös kaupungin mukaan rahoitukseen. Valintaryhmässä ovat mukana edustajat Jyväskylän yliopistosta, Jyväskylän nuorisovaltuustosta, taiteen vapaalta kentältä sekä kaupungin eri palvelualueilta. Viimeistään valinnan jälkeen pääsette kampanjantekijöinä käynnistämään joukkorahoituskampanne ja suorittamaan ankaraa sometusta ja hyvän ideanne markkinointia asukkaille. Päivitys 18.9.: Kampanjoiden ideointiaikaa päätettiin jatkaa 2.10. asti. 
 • Kaikki kampanjat eivät välttämättä pääse tuplausmahdollisuuden piiriin, mutta mesenaatti.me Jyväskylä -alustaa ja  voi hyödyntää joukkorahoituskampanjan toteuttamiseen. 
 • Tarkennettu 27.8.2020 Kampanjointiajan päätyttyä tsekataan, mitkä valintaraadin valitsemat kampanjat ovat keränneet joukkorahoituksella vähintäänkin puolet minimitavoitteestaan. Tällöin kaupunki lähtee mukaan rahoittajaksi 50% osuudella valittujen kampanjoiden minitavoitteeksi asettamasta summasta. Sen jälkeen pääsette toteuttamaan hankkeenne ja raportoimaan tuloksista kuvin ja sanoin kaikkien kaupunkilaisten iloksi.
 • Toteutusaikaa tuplausrahoituskampanjoille on 31.5.2021 saakka.

Kampanjan toteutustapa voi olla hyvinkin luova ja innovatiivinen mutta perinteitäkään ei karsasteta. On kuitenkin hyvä, että kampanja:

 • Edistää hyvinvointia, osallisuutta ja kulttuuria Jyväskylässä. Kulttuurin käsite on tässä yhteydessä laaja. Kulttuuri voi olla arjen estetikkaa, ruumiin kulttuuria tai mitä esoteerisin taidepläjäys. 
 • Tukee kestävän kehityksen periaatetta ja on resurssiviisas. Ei sotata eikä tuhlata. 
 • Tuo iloa, elävyyttä ja toimintaa Jyväskylän asuinalueille.  
 • On kaikille avointa ja maksutonta.  
 • On pyyteetön, iloa ja hyvää elämää muille tuottava. 
 • Ottaa huomioon erityisryhmät ja saavutettavuuden. 

Kuka voi aloittaa kampanjan?

 • Jyväskyläläinen täysi-ikäinen asukas (mikäli hakija on nuorempi, tulee hänen pyytää yli 18-vuotias oikeustoimikelpoinen henkilö edustamaan häntä sekä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja kampanjan sisällöstä) 
 • Jyväskylässä toimiva rekisteröity tai rekisteröimätön yhdistys tai muu yhteisö. Myös yritykset voivat osallistua, mutta toiminta ei saa liittyä yrityksen liiketoimintaan.  

Tuplarahoituksen hakija, huomioithan vielä nämä seikat :

 • Kampanjan minimitavoitteeksi on asetettava vähintään 1000 euroa.
 • Kaupunki lähtee mukaan rahoittamaan kokeiluun mukaan hyväksyttyjä kampanjoita 50 % rahoitusosuudella tai enintään 3000 eurolla.
 • Kokeilussa mukana oleva joukkorahoituskampanjalla toteutettava hanke on oikeasti toteutuskelpoinen. Sillä on toteuttajat, riittävät resurssit ja realistinen budjetti. 
 • Joukkorahoitukseen on osallistuttava useita rahoittajia/ mesenoijia  
 • Hankkeen toteutuksesta vastaa kampanjantekijä ja hankkeen tulee toteutua määräaikaan mennessä (31.5.2021). 
 • Toteutunut hanke ei tuota ylläpitokustannuksia Jyväskylän kaupungille. 
 • Hanketta ei rahoiteta muilla kaupungin avustuksilla tai rahoituksella.  
 • Hankkeen toteuttaja sitoutuu kevyeen kirjalliseen ja visuaaliseen raportointiin tekemisistään, tätä materiaalia voidaan julkaista myös kaupungin internetsivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.  
 • Kampanjantekijä ilmoittaa hankkeestaan Jyväskylän kaupungin harraste- ja tapahtumakalenterissa. 
 • Kokeilussa mukana oleva joukkorahoituskampanja ei voi hakea joukkorahoitusta kampanjantekijän palkkaan.  
 • Kokeiluun mukaan ei oteta Jyväskylän kaupungin työntekijöiden omaan tehtäväkenttäänsä tai kaupungin organisoimiin toimintoihin liittyviä hankkeita.  

Fifty-sixty-joukkorahoituskokeilun tärkeät päivämäärät

 • 15.9. kaupungin rahoitusta hakevien kampanjaideoiden oltava mesenaatti.me-sivustolla
 • 18.9. Jyväskylän kaupungin kokoama raati valitsee kampanjat, joihin kaupunki lähtee mukaan rahoittajana
 • Huom! Päivitys 18.9.: Raati kokoontui perjantaina 18.9. ja yksi kampanja täytti kaupungin asettamat reunaehdot ja pääsi kaupungin tuplausmahdollisuuden piiriin. Ideointiaikaa päätettiin jatkaa muiden kampanjoiden osalta 2.10. asti ja raati kokoontuu uudestaan 6.10..
 • 31.5.2021 mennessä hankkeet ovat toteutuneet

Asiasanat: