Fifty-sixty-joukkorahoituskokeilu

Lomake kampanjaideoille

Lisätietoja

osallisuuskoordinaattori Hanna Tenhunen
hanna.tenhunen(at)jyvaskyla.fi
p. 014 266 7270

osallisuuskoordinaattori Minna Huolman
minna.huolman(at)jyvaskyla.fi
p. 050 530 8698

erikoissuunnittelija Antti Rajala
antti.rajala(at)jyvaskyla.fi
p. 014 266 1707 

Fifty-sixty-joukkorahoituskokeilu on osallistuvan rahoituksen malli, jonka Jyväskylän kaupunki tarjoaa Mesenaatti.me-verkkosivuston kautta kaupunkilaisten käyttöön. Kaupunkilaiset ideoivat tärkeäksi kokemiaan hankkeita kampanjoiksi, joita lähtevät toteuttamaan joukkorahoituksen voimin. Joukkorahoituskokeilun haun ollessa auki yhteisölliset, kaupunkia elävöittävät hankkeet voivat saada Jyväskylän kaupungin mukaan yhdeksi rahoittajakseen. Näin kampanja on mahdollista toteuttaa hybridimallilla, jossa osan tarvittavasta rahasta kampanjantekijät keräävät joukkorahoituksella ja osan maksaa kaupunki.

Joukkorahoitus on

 • paikka ideoiden testaukselle
 • foorumi vuorovaikutukselle
 • mainio markkinointityökalu
 • mahdollisuus löytää yleisö
 • tapa sitouttaa
 • väline osallistaa

Joukkorahoituskokeilun kevät 2021

Aikataulu kevään kampanjoinnille on seuraava:

 • kampanjaideoiden haku 9.2.-31.3.
 • aika joukkorahoituksen keräämiselle 31.5. saakka
 • hankkeiden toteutusaika 31.10. saakka

 Maaliskuun loppuun mennessä saimme neljä kampanjaideaa, joista kolme on jo saanut ehdollisen rahoituslupauksen kaupungilta. Lähiviikkoina kampanjat ilmestyvät näkyviin  mesenaatti.me Jyväskylä -alustalle ja kampanjointi joukkorahoitusosuuden keräämiseksi alkaa. 

Helmikuussa pidetyn infotilaisuuden sisältöön (pdf) voi tutustua halutessaan tarkempaa tietoa joukkorahoituskampanjan toteuttamisesta.

Reunaehdot hybridirahoitusta tavoitteleville kampanjoille

Kampanjan voi aloittaa Jyväskylässä toimiva yhdistys, työryhmä tai muu yhteisö tai yksityishenkilö. Myös yritykset voivat osallistua, mutta toiminta ei saa liittyä yrityksen liiketoimintaan (mikäli hakija on nuorempi, tulee hänen pyytää yli 18-vuotias henkilö edustamaan häntä sekä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja kampanjan sisällöstä)​.

Hybridirahoitusta tavoitteleva kampanja:

 • tuo iloa, elävyyttä ja toimintaa Jyväskylän asukkaille 
 • edistää osallisuutta tai hyvinvointia Jyväskylässä​
 • on Jyväskylän kaupungin arvojen mukainen​
 • on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen
 • on kaikille avointa, maksutonta ja saavutettavaa (poikkeuksena erityisryhmille järjestettävät)
 • sillä on toteuttajat, riittävät resurssit ja realistinen budjetti - hanke on toteutuskelpoinen

Hybridirahoitusmallissa huomioitavia seikkoja:

 • Kampanjantekijä esittelee kampanjansa lomakkeella, jonka käsittelyn jälkeen hän saa päätöksen kaupungin ehdollisesta rahoituslupauksesta​.
 • Lomakkeet käsitellään saapumisjärjestyksessä ja mahdollisiin korjausehdotuksiin kampanjantekijän tulee vastata viikon sisällä ​
 • Kampanjan minimitavoitteeksi on asetettava vähintään 1000 euroa​.
 • Kaupunki lähtee mukaan rahoittamaan kokeiluun mukaan hyväksyttyjä kampanjoita 50 % rahoitusosuudella kampanjalle asetetusta minimitavoitteesta tai enintään 3000 eurolla. ​
 • Joukkorahoitukseen on osallistuttava useita rahoittajia/mesenoijia. Hankkeella voi ja on hyväkin olla omaa rahoitusta, mutta kampanjantekijät eivät itse voi osallistua joukkorahoitukseen.​
 • Laskuttaessaan kaupunkia kampanjantekijä lupautuu toteuttamaan hankkeensa kuvaamallaan tavalla. Mikäli hanketta ei toteuteta kaupungin, rahoitusosuus peritään takaisin.​
 • Hankkeen toteutuksesta vastaa kampanjantekijä ja hankkeen tulee toteutua määräaikaan mennessä (31.10.2021).  ​
 • Toteutunut hanke ei tuota pitkäaikaisia tai merkittäviä ylläpitokustannuksia Jyväskylän kaupungille. ​
 • Hanketta ei rahoiteta muilla kaupungin avustuksilla tai rahoituksella​.
 • Hankkeen toteuttaja sitoutuu kevyeen kirjalliseen ja visuaaliseen raportointiin tekemisistään, tätä materiaalia voidaan julkaista myös kaupungin internetsivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.
 • Kampanjantekijä ilmoittaa hankkeestaan Jyväskylän kaupungin harraste- ja tapahtumakalenterissa tai muuten sovittavalla tavalla.  ​
 • Kokeiluun mukaan ei oteta Jyväskylän kaupungin työntekijöiden omaan tehtäväkenttään tai kaupungin organisoimiin toimintoihin liittyviä hankkeita.

Syksyn 2020 kierroksella kaupungin rahoituslupauksen sai kaksi kampanjaa

Joukkorahoituskokeilu toteutettiin ensi kertaa syksyllä 2020. Elokuussa infotilaisuuksien jälkeen alkoi kampanjahaku, jolloin Mesenaatti.me:n Jyväskylä alusta avattiin joukkorahoituskampanjoita varten. Kampanjoita kerättiin marraskuun 2020 loppuun saakka. Kaupungin asettamien reunaehtojen ja kaupungin eri palvelualueilta kootun raadin valinnan mukaisesti kaksi alustalle vietyä kampanjaa valittiin mukaan hybridirahoitusmalliin. Mukaan valittujen kampanjoiden tuli kerätä vähintään puolet asettamastaan minimitavoitteesta joukkorahoituksella, jolloin kaupunki osallistui rahoitukseen maksamalla toisen puolen.

Kaupungin mukaan saaneet kampanjat olivat taiteilijakollektiivi Ihme Kultin Tue poikkitaiteellista omaehtoiskulttuuria -tapahtumasarja sekä Suomen Tietokonemuseon Tietotekniikan historiaa -näyttely -kampanjat. Molemmat hybridirahoituksessa mukana olleet kampanjat saavuttivat määräajassa joukkorahoituksella tarvittavan osuuden minimitavoitteestaan. Näin ollen kevään 2021 aikana pääsemme nauttimaan viikon kestävästä kaikille avoimesta ja maksuttomasta, poikkitaiteellisesta tapahtumakokonaisuudesta sekä tietokonemuseon virtuaalisesta näyttelystä, joka niinikään maksutta aukeaa kaikkien halukkaiden katseltavaksi nettiin.

  Asiasanat: