Osallisuus asuinalueilla

Asuinaluetyön tavoitteena on vahvistaa asukkaiden hyvinvointia ja mahdollistaa asukkaiden osallistumista asuinalueidensa kehittämiseen. Toimintatapana on tasavertainen vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen asukkaiden kanssa.