Osallisuus asuinalueilla

Asukas- ja kyläyhdistyksiä

Jyväskylän monilla asuinalueilla toimii asukasyhdistys, kyläyhdistys, kylätoimikunta tai jokin muu seura.

Asukas- ja kyläyhdistyksiä

Asukas- ja kyläyhdistyksen sekä osallisuuspalveluiden kokouksen muistiot:

13.4.2021 kokousmuistio

 

Asuinaluetyön tavoitteena on vahvistaa asukkaiden hyvinvointia ja mahdollistaa osallistuminen asuinalueidensa kehittämiseen. Toimintatapana on tasavertainen vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen. Asukkaita kohdataan monenlaisissa tapahtumissa ja verkostoissa eri puolilla Jyväskylää.

Vuonna 2020 aloitettu Fifty-sixty joukkorahoituskokeilu tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden asukkaiden ideoimien hankkeiden toteuttamiselle. Asukkaiden, viranhaltijoiden ja kuntapäättäjien yhteiset iltakahvitilaisuudet ovat toimineet yhteisen keskustelun alustana vuodesta 2018 asti. 

Kysy asuinalueosallisuudesta

Hanna Tenhunen, osallisuuskoordinaattori
p. 050 311 8980, hanna.tenhunen[at]jyvaskyla.fi

Satu Altén, osallisuuskoordinaattori
p. 050 327 3144, satu.alten[at]jyvaskyla.fi

Minna Huolman, osallisuuskoordinaattori
p. 050 530 8698, minna.huolman[at]jyvaskyla.fi

Asukas- ja kyläyhdistyksiä

Jyväskylän monilla asuinalueilla toimii asukasyhdistys, kyläyhdistys, kylätoimikunta tai jokin muu seura.

Asukas- ja kyläyhdistyksiä

Asukas- ja kyläyhdistyksen sekä osallisuuspalveluiden kokouksen muistiot:

13.4.2021 kokousmuistio