Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terbeyspalvelujen organisaatio

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut vastaa:

 • Avoterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta ja hallinnoinnista
 • Suun terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta ja hallinnoinnista
 • Kaupunginsairaalapalveluiden tuottamisesta ja hallinnoinnista
 • Ikääntyneiden palveluiden tuottamisesta ja hallinnoinnista
 • Perheiden ennaltaehkäisevien palveluiden tuottamisesta ja hallinnoinnista
 • Sosiaalipalveluiden tuottamisesta ja hallinnoinnista
 • Vammaispalveluiden tuottamisesta ja hallinnoinnista

Päätöksentekoelimet

Henkilöstö ja talous

Toimialan henkilöstömäärä vuonna 2018 oli 2710  henkilötyövuotta. Toimialan nettomenot vuonna 2018 olivat 390,3 miljoonaa euroa.

Johto

 • Toimialajohtaja: Kati Kallimo
 • Sosiaalipalvelut: Ulla Kuittu
 • Kaupunginsairaala: Kati Seppänen
 • Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut: Päivi Kalilainen
 • Ikääntyneiden palvelut: Maarit Raappana
 • Avoterveydenhuolto: Hanna Vihavainen

Johtoryhmä