Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan organisaatiokaavio

Organisaatiokaavio pdf-muodossa

Sosiaali- ja terveyspalvelut vastaa:

 • Avoterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta ja hallinnoinnista
 • Suun terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta ja hallinnoinnista
 • Terveyskeskussairaalapalveluiden tuottamisesta ja hallinnoinnista
 • Vanhuspalveluiden tuottamisesta ja hallinnoinnista
 • Perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta ja hallinnoinnista
 • Sosiaalipalveluiden tuottamisestä ja hallinnoinnista
 • Vammaispalveluiden tuottamisesta ja hallinnoinnista

Päätöksentekoelimet

Henkilöstö ja talous

Toimialan henkilöstömäärä vuonna 2018 oli 2710  henkilötyövuotta. Toimialan nettomenot vuonna 2018 olivat 390,3 miljoonaa euroa.

Johto

 • Toimialajohtaja: Kati Kallimo
 • Sosiaalipalvelut: Ulla Kuittu
 • Terveyskeskussairaala: Kati Seppänen
 • Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut: Päivi Kalilainen
 • Vanhuspalvelut: Maarit Raappana
 • Avoterveydenhuolto: Hanna Vihavainen

Johtoryhmä