Perusturva

Perusturvan organisaatiorakenne

 

Organisaatiokaavio pdf-muodossa (479Kb)

Perusturvan toimiala vastaa:

 • Avoterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta ja hallinnoinnista
 • Suun terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta ja hallinnoinnista
 • Terveyskeskussairaalapalveluiden tuottamisesta ja hallinnoinnista
 • Vanhuspalveluiden tuottamisesta ja hallinnoinnista
 • Perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta ja hallinnoinnista
 • Sosiaalipalveluiden tuottamisestä ja hallinnoinnista
 • Vammaispalveluiden tuottamisesta ja hallinnoinnista

Päätöksentekoelimet

Henkilöstö ja talous

Toimialan henkilöstömäärä vuonna 2017 oli 2656 henkilötyövuotta. Toimialan nettomenot vuonna 2017 olivat 380,9 miljoonaa euroa.

Johto

 • Toimialajohtaja: Ulla Kuittu (1.6.2018–31.12.2019)
 • Sosiaalipalvelut: Päivi Junnilainen (1.6.2018–31.12.2019)
 • Terveyskeskussairaala: Kati Seppänen
 • Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut: Päivi Kalilainen
 • Vanhuspalvelut: Maarit Raappana
 • Avoterveydenhuolto: Anu Mutka (14.6.2018–31.12.2019)

Johtoryhmä

 • Ulla Kuittu, toimialajohtaja (puheenjohtaja) (1.6.2018–31.12.2019)
 • Anu Mutka, avoterveydenhuollon palvelujohtaja (14.6.2018–31.12.2019)
 • Kati Seppänen, terveyskeskussairaalan palvelujohtaja
 • Päivi Junnilainen, sosiaalipalveluiden palvelujohtaja (1.6.2018–31.12.2019)
 • Päivi Kalilainen, perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujohtaja
 • Maarit Raappana, vanhuspalvelujen palvelujohtaja
 • Hannu Tuhkanen, talouspäällikkö
 • Teemu Rönkkö, lakimies
 • Janne Väisänen, hallintopäällikkö (sihteeri)
 • Tuija Ijäs, tiedottaja
 • Hannu Tuderus, pääluottamusmies
Asiasanat: