Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kuokkalan silta yövalaistuksessa kesällä. Kuvaaja Atacan Ergin.

Jyväskylä-brändi rakentuu pitkäjänteisellä kaupunkimarkkinoinnilla ja yhteneväisellä mainetyöllä

Jyväskylässä aloitettiin brändin kehitystyö vuonna 2019. Kyseessä on usean vuoden mittainen strateginen työ, jossa keskitytään Jyväskylälle strategisesti merkittävien teemojen markkinointiin ja viestintään. Omana projektina alkaneesta brändityöstä on siirrytty kohti arjen jatkuvaa tekemistä.

Brändin kehittäminen ei siis ole omaa erillistä tekemistään, vaan se tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista kaupunkimarkkinointia ja mainetyötä strategisesti merkittävien teemojen kautta tärkeiksi nähdyille kohderyhmille. Tavoitteena on Jyväskylän tunnettuuden vahvistaminen valtakunnallisesti – ja jatkossa enemmän myös kansainvälisesti.

Mielikuvat luodaan yhdessä

Kaupunkimarkkinoinnilla, mainetyöllä ja brändin kehittämisellä vahvistetaan Jyväskylän kasvua, elinvoimaa ja menestystä. Työn perustana ovat kaupunkistrategia ja edunvalvonnan tavoitteet. Brändi rakentuu kaikissa kohtaamisissa ja kokoaa yhteen Jyväskylään liitettäviä mielikuvia.

Jyväskylä-brändin ja Jyväskylän maineen edistäminen koskettavat koko kaupunkia ja kaikkia palveluja sekä jyväskyläläisiä toimijoita. Työ on meidän kaikkien yhteinen. Kaupunkiorganisaation luottamushenkilöiden ja henkilökunnan lisäksi Jyväskylän brändiä rakentavat kaikki jyväskyläläiset – nykyiset ja entiset – julkiset toimijat, oppilaitokset, yritykset, järjestöt, seurat ja täällä vierailevat kävijät.

Brändidokumentti antaa suuntaa

Osana brändin kehitystyötä koottu brändidokumentti kiteyttää Jyväskylän brändin ja erottautumistekijät muista kaupungeista ja toimii pohjana kaupungin markkinoinnille ja viestinnälle. Dokumenttiin on koottu keskeiset elementit: ydin, kantava ajatus, brändiattribuutit, sävy ja tunnelma sekä slogan. Taustalla on useita selvityksiä, kyselyjä, haastatteluja sekä ohjaus- ja työryhmätyöskentelyä.

Jyväskylä-brändin kannalta keskeiset teemat ovat liikuntapääkaupunki ja opiskelijakaupunki. Ne erottavat Jyväskylän muista kaupunkikeskuksista. Jatkossa Jyväskylässä keskitytään etenkin näiden teemojen esillä pitämiseen viestinnän ja markkinoinnin keinoin.


Jyväskylän brändityötä esiteltiin kaupunginvaltuustolle tiedonantotilaisuudessa 30.9.2019.
Kaupunginhallitus hyväksyi brändidokumentin 21.10.2019 Jyväskylän brändityön pohjaksi.

 

Brändidokumentti

Jyväskylän kaupungin brändidokumentti on pohja tästä jatkuvalle brändityölle.

Lisätietoja

Viestintäjohtaja Emmi Palokangas
emmi.palokangas@jyvaskyla.fi
p. 014 266 1558, 050 548 7422

Markkinointiviestinnän koordinaattori Terhi Pekkarinen
terhi.pekkarinen@jyvaskyla.fi
p. 014 266 1563, 050 548 8691

Kuva
Perhe halaa kauniina kesäpäivänä.