Tietohallinnon tiimit

Hallinto ja kehittäminen

Tiimi vastaa tietohallinnon toiminnan ja talouden ohjauksesta ja kehittämisestä.

Helpdesk- eli asiakastukitiimi

Tiimi tuottaa puhelinneuvontapalveluja ja kirjaa palvelupyyntöjä sekä ongelmatilanteita. Tavoitteena on parantaa tietohallinnon henkilöstön tavoitettavuutta ja osallistua palvelujen tuottamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen yhteistyössä toisten tiimien kanssa.

Tiimi toimii palvelin- ja verkko-ongelmatilanteissa aktiivisena tiedottajana kaupungin valmiusryhmän ja tiedottajien kanssa.

Työasematukitiimi

Tiimi tuottaa työasemien tukipalvelut hankkimalla tarvittavat työasemat, työasemien oheislaitteet ja tarvikkeet sekä huolehtimalla niiden asennuksesta, rekisteröinnistä, ylläpidosta, kierrätyksestä ja poistosta. Tiimin vastuulla on työasemien tietoturva.

Tiimiläiset auttavat käyttäjiä ongelmatilanteissa ja opastavat käyttämään työasemia tehokkaammin jokapäiväisinä työvälineinä.

Tekninen tiimi

Tiimi vastaa keskuslaitepalveluiden kehittämisestä ja palveluiden tehokkaasta ja laadukkaasta tuottamisesta hankkimalla tarvittavat keskuslaitteet, perus- ja varusohjelmistot ja käyttöympäristön vaatimat muut laitteet.

Myös kaupungin puhe- ja dataliikenteen toimivuus on tiimin vastuulla samoin tiimi koordinoi alueellisen tietoverkon kehittämistä ja ylläpitoa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.

Tietoturvasta huolehditaan laitteistojen mutta myös tietoliikenteen osalta.

Tietojärjestelmät-tiimi

Tiimi vastaa tietojärjestelmien toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä, käyttöönotosta, koulutuksesta ja ylläpidosta. Tietojärjestelmät hankitaan yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tietojärjestelmäasiantuntijat ja tietohallintoasiantuntijat osallistuvat käynnistysprojekteihin sovitun työnjaon mukaan.