Opiskeluvaihtoehdot Jyväskylässä

Jyväskylän erikoisuuksia

Edufutura Jyväskylä

 • JAMKin, JYU:n ja Gradian muodostama koulutusyhteisö.
 • Yhteistyöllä parannetaan opetuksen laatua mahdollistaen opiskelijoille sujuvat ja monipuoliset opintopolut.
 • Edufutura Jyväskylä

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Koulutustarjontakoonteja Jyväskylästä

Opiskelijakaupungin opintotarjonta on laajaa. Opiskella voi neljässä korkeakouluissa, opistoissa tai Suomen kolmanneksi suurimman lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjän Gradian koulutuksessa.

Jyväskylässä oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Opiskelijoille tämä näkyy esimerkiksi laajempana kurssivalikoimana sekä yhteisenä korkeakoululiikuntana.

Jyväskylän yliopisto (JYU)

 • Ensimmäinen suomenkielinen opettajaseminaari vuonna 1863.
 • 14 500 opiskelijaa ja 2 500 asiantuntijaa.
 • Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta.
 • Jyväskylän yliopisto (JYU), #JYUnique

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)

 • Yli 8 500 opiskelijaa ja 700 asiantuntijaa.
 • Opiskelijoita ympäri Suomea ja 70 maasta.
 • Yli 300 yhteistyökumppania ulkomailla.
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), #JAMK

Gradia

 • Suomen suurin koulutuksen kuntayhtymä ja kolmanneksi suurin toisen asteen kouluttaja.
 • Gradiaan kuuluvat ammatilliset oppilaitokset Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä sekä Gradia-lukiot Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio.
 • Opiskelijoita yli 24 000.
 • Gradia, #gradiafi

Ilmasotakoulu

 • Opiskelijoita 600.
 • Ilmavoimien puolustushaarakoulu ja korkeakoulutasoinen sotilasopetuslaitos
 • Kouluttaa henkilökuntaa, reserviläisiä ja varusmiehiä.
 • Ilmasotakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)

Alkio-opisto

 • Suomen laajimpia, avoimia yliopisto- ja amk-opintoja tarjoava kansanopisto Korpilahdella.
 • 270 opiskelijaa eri puolilta Suomea.
 • Alkio-opisto

Kristillinen opisto

 • Vapaan sivistystyön koulutusta, yleissivistävää koulutusta ja ammatillista perus- ja lisäkoulutusta.
 • Yli 400 opiskelijaa.
 • Kristillinen opisto

Jyväskylän erikoisuuksia

Edufutura Jyväskylä

 • JAMKin, JYU:n ja Gradian muodostama koulutusyhteisö.
 • Yhteistyöllä parannetaan opetuksen laatua mahdollistaen opiskelijoille sujuvat ja monipuoliset opintopolut.
 • Edufutura Jyväskylä

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Koulutustarjontakoonteja Jyväskylästä