YPR - yksilöllisen opetuksen pienryhmät

Yksilöllisen opetuksen pienryhmissä opiskelee koululaisia, joilla on kehitysvamma -diagnoosi. Kaikissa ryhmissä työskentelee erityisluokanopettajan lisäksi yksi tai useampi koulunkäynnin ohjaaja.

Yksilöllisen opetuksen pienryhmässä (ypr-ryhmässä) opiskelevilla oppilailla on pääsääntöisesti pidennetty oppivelvollisuus. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla lapsilla oppivelvollisuus alkaa vuotta säädettyä aikaisemmin eli 6-vuotiaana esiopetuksella. Jokaiselle yksilöllisen opetuksen pienryhmässä opiskelevalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

Ypr-ryhmässä opetus voidaan järjestää oppiainejaon mukaisesti tai toiminta-alueittain. Oppiainejaon mukaisesti toteutussa opetuksessa oppilas opiskelee oppiainejaon ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti, jolloin oppisisällöt, tavoitteet ja opetusmenetelmät ovat kullakin lapsella yksilöllisiä. Opetus voidaan järjestää myös opetussuunnitelman mukaisesti toiminta-alueittain. Toiminta-alueita ovat oppimisvalmiudet, sosiaaliset taidot, motoriset taidot, päivittäisten toimintojen taidot, kieli ja kommunikaatio sekä kognitiiviset taidot. 

Yksilöllisen opetuksen pienryhmät sijaitsevat lukuvuonna 2019-2020 HuhtasuonKeltinmäen, KuokkalanLohikoskenMankolan ja Vaajakummun kouluissa.

Ypr-opetuksen yhdyshenkilö:
oppimisen tuen asiantuntija Anne Heino
p. 014 266 8453
anne.m.heino(at)jyvaskyla.fi