Sairaalaopetus

Jyväskylässä sairaalaopetusta annetaan Kukkulan koulussa.

Koulukuntoutusyksikkö

Tämä opiskelumuoto on tarkoitettu 7.-9. luokan oppilaille, joiden koulunkäynti on syystä tai toisesta keskeytynyt tai keskeytymisvaarassa. Oppilaat opiskelevat yleisopetuksen opetussuunnitelman suuntaisesti, mutta tiiviimpinä kokonaisuuksina. Tuetun opiskelun ryhmään on joustava haku eikä hoitosuhde erityissairaanhoitoon ole välttämätön. Oppilaaksi ottaminen päätetään monialaisessa yksilöllisessä oppilashuoltopalaverissa, johon kutsutaan erityisopettaja Raija Saukko ja tarvittaessa Kukkulan koulun konsultoiva erityisopettaja Nea Porsanger-Rintala.

Ennen ryhmään hakeutumista tulee olla yhteydessä erityisopettaja Raija Saukkoon oppilaan tilanteen kuvaamiseksi sekä tapaamisen ajankohdan sopimiseksi. Oppilas- ja opiskelijahuollon yksikön tuetun opiskelun ryhmä sijaitsee tällä hetkellä Kukkulan koululla. 

Lisätietoja: 
erityisopettaja Raija Saukko, puh. 014 266 0890 / 0503453099 tai raija.saukko(at)jyvaskyla.fi
Kukkulan koulu

Kukkulan koulun tukijaksot

Kukkulan koulussa (sairaalaopetus) on tarjolla tukijaksopaikkoja 7.-9.-luokkalaisille oppilaille. Tukijaksopaikkaa haetaan, jos oppilaalla on laaja-alaisia koulunkäyntivaikeuksia, joihin oman koulun tehostettu -, erityinen - ja oppilashuollollinen tuki ei ole ollut riittävää. Lisäksi oppilas on erikoissairaanhoidon avohoidossa.

Tukijaksopaikka varmistuu oppilaalle yksilöllisesti sovitun arviointijakson jälkeen. Yläkouluikäisten tukijakso on aina vähintään yhden lukukauden / puolen vuoden mittainen. Tukijaksopaikoille on jatkuva haku.

Yhteydenotot ennen hakuprosessin aloitusta: Nea Porsanger-Rintala, Kukkulan koulu, konsultoiva erityisopettaja, p. 014 2668811 tai nea.porsanger-rintala(at)jyvaskyla.fi

EMO-luokka

EMO-luokan toiminta on uutta Jyväskylän perusopetuksen palvelurakenteessa lv. 2020 – 2021. EMO-luokka käynnistyy elokuussa 2020 Kukkulan koulun tiloissa ja siirtyy Mankolan yhtenäiskouluun koulun laajennushankkeen etenemisen mukaisesti.  EMO-luokka on kuuden oppilaan kiinteä erityisen tuen pienryhmä 5.-8.luokan oppilaille, jotka tarvitsevat pitkäkestoista tukea tunne-elämän tai käyttäytymisen ongelmien takia. Luokassa työskentelee erityisluokanopettaja ja kaksi koulunkäynnin ohjaajaa. Oppilaalla voi olla erikoissairaanhoidossa tai perustasolla tehty hoitosuunnitelma ja sen mukaisesti käynnistynyt hoitokontakti. Luokalle haetaan vuosittain tammi-helmikuussa erityisluokkien hakuaikana.

Lisätietoja:

Maija Juoperi, Kukkulan koulu, rehtori, p. 014 2664785