Perusopetuksen pienryhmät

Kun koulun tarjoama yleinen tai tehostettu tuki eivät riitä, voidaan oppilas sijoittaa esimerkiksi koulun omaan tai alueelliseen pienryhmään. Pienryhmät toimivat ns. yhdysluokkina, jolloin samassa ryhmässä voi opiskella eri vuosiluokkien oppilaita.

Kaikille pienryhmän oppilaille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), johon kirjataan muun muassa opiskelun erityiset painoalueet, yksilöllisesti opiskeltavat oppiaineet ja -määrät, oppimisen edistymisen seuranta ja arviointi sekä arvointitavat.

 

Lisätietoja:

Perusopetuksen palveluohjaus, p. 014 266 0180
perusopetus.palveluohjaus[at]jkl.fi