Joustavan perusopetuksen 7-9 ryhmät

Joustava perusopetus (JOPO)

JOPO on yleisopetuksen opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon perustuva toimintamuoto. Se on tarkoitettu lähinnä 8. ja 9. –luokkien oppilaille, joilla on vaara jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta ja sitä kautta myös ilman peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa.

Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan pienryhmässä. Opiskelussa korostuvat oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukevat toiminnalliset oppimisen muodot ja oppimisympäristöt. Joustavassa perusopetuksessa kaikille oppilaille laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa henkilökohtainen oppimissuunnitelma. JOPO-toimintaan kuuluu olennaisesti vankka yksilöohjaus laaja-alaisen arvioinnin kautta. JOPO-opetusta järjestetään Vaajakosken, Kilpisen ja Kuokkalan yhtenäiskouluilla. 

JOPO-ryhmien toiminnassa painotetaan työelämätaitojen kehittymistä useiden työelämäjaksojen avulla sekä painotutaan toiminnalliseen oppimiseen esim. leirikouluissa sekä toimintapäivissä. JOPO-opiskelu vaatii motivoituneisuutta niin oppilaalta itseltään kuin huoltajiltakin. Ryhmässä opiskelevien tulisi kyetä itsenäiseen työskentelyyn, jota vaaditaan erityisesti työelämäjaksoilla.

Lisätietoja: 
Vaajakosken yhtenäiskoulu, Kuokkalan yhtenäiskoulu, Kilpisen yhtenäiskoulu

 

Ysiplus-paja päättötodistusta vailla oleville nuorille

Ryhmät on tarkoitettu yhdeksännen vuosiluokan käyneille, mutta ilman päättötodistusta oleville nuorille, joille on tehty päätös vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta (VSOP). Ryhmään valitaan oppilaita jatkuvan haun periaatteella koko lukuvuoden ajan. Ysiplus-ryhmissä lukuvuonna 2020-2021 on 16 opiskelijapaikkaa. Ysiplus-pajaan osallistutaan se aika, jonka opintojen loppuun saattaminen ja pajaohjelmaan kuuluva jatko- ja muu ohjaus vaatii. Paja toteutetaan Matarankatu 6:ssa, Nuorten taidetyöpajan yhteydessä olevissa tiloissa.

Lisätietoja: 
Katrianna Mikkonen, puh. 014 266 7286 / 050 466 9261