Hyppää pääsisältöön
Kuva
Piirros: Vaaleanpunaiset paperiset flamingot

Joustava perusopetus (JOPO)

Joustava perusopetus (JOPO) on yleisopetuksen opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon perustuva toimintamuoto. Se on tarkoitettu lähinnä 8. ja 9. –luokkien oppilaille, joilla on vaara jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta ja sitä kautta myös ilman peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa. JOPO-ryhmiin haetaan vuosittain maaliskuussa sähköisellä lomakkeella.  

JOPO-opetusta järjestetään Vaajakosken, Kilpisen ja Kuokkalan yhtenäiskouluilla. Kunkin yhtenäiskoulun JOPO-ryhmään valitaan 10 oppilasta hakemuksen ja haastattelun perusteella. Oppilasvalinnassa huomioidaan oppilaan tarve, halukkuus ja kyky sitoutua toiminnalliseen opetukseen. Tieto oppilasvalinnasta lähetetään hakijoille sähköpostilla tai puhelimitse toukokuussa. 

Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan pienryhmässä. Opiskelussa korostuvat oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukevat toiminnalliset oppimisen muodot ja oppimisympäristöt. Kaikille oppilaille laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa henkilökohtainen oppimissuunnitelma. JOPO-toimintaan kuuluu olennaisesti vankka yksilöohjaus laaja-alaisen arvioinnin avulla.

JOPO-ryhmien toiminnassa painotetaan työelämätaitojen kehittymistä työelämäjaksojen avulla sekä toiminnallista oppimista esim. leirikouluissa sekä toimintapäivissä. JOPO-opiskelu vaatii motivoituneisuutta niin oppilaalta itseltään kuin huoltajiltakin. Ryhmässä opiskelevien tulisi kyetä itsenäiseen työskentelyyn, jota vaaditaan erityisesti työelämäjaksoilla.

Lisätietoja: 
Vaajakosken yhtenäiskoulu, Kuokkalan yhtenäiskoulu, Kilpisen yhtenäiskoulu

Ysiplus-paja päättötodistusta vailla oleville nuorille

Ysiplus-paja on tarkoitettu yhdeksännen vuosiluokan käyneille, mutta ilman päättötodistusta oleville nuorille. Ysiplus-pajalle on jatkuva haku ja hakea voivat ne nuoret, joilta on jäänyt tai on vaarassa jäädä peruskoulun päättötodistus saamatta. 

Ysiplus-paja on Kilpisen yhtenäiskoulun alaista toimintaa ja se sijaitsee Nuorten taidetyöpajan yhteydessä.

Ysiplus-pajan opetus on toiminnallista opetusta perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Nuoren yksilöllisiä vahvuuksia tuetaan yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin avulla. Ysiplus-pajalla opiskellaan se aika, jonka opintojen loppuun saattaminen ja pajaohjelmaan kuuluva opintojen jatko- ja muu ohjaus vaativat. Toiminta perustuu jokaisen oppijan henkilökohtaiseen kohtaamiseen ja aktiiviseen vuorovaikutukseen. Opiskelevan nuorten motivaatiota ja sitoutumiskykyä opintoihin vahvistetaan taidetyöpajan toimintamallin mukaisesti, jossa painottuu kannustava, yksilöllinen ja toiminnallinen työskentely voimauttavassa oppimisympäristössä.  

Lisätietoja: 

Ysiplus / kasvatusohjaajat klo 14 - 16

Otto Tikka 050 478 4579 ja Sakari Perämäki p. 050 357 3145