Autismiopetus

Autismiopetusta järjestetään Keltinmäen, KuokkalanKypärämäenVaajakummun ja Viitaniemen kouluissa. Opetuksesta vastaavat erityisluokanopettajat tukenaan koulunkäynnin ohjaajat.

Autismiopetuksen oppilaat kuuluvat pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin. Tämä tarkoittaa, että oppilaan oppivelvollisuus alkaa vuotta säädettyä aikaisemmin eli sinä vuonna kun lapsi täyttää 6 vuotta. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), johon kirjataan muun muassa opiskelun erityiset painoalueet, yksilöllisesti opiskeltavat oppiaineet ja -määrät, oppimisen edistymisen seuranta ja arviointi sekä arvointitavat. Opetuksessa tehdään yhteistyötä lähikuntien kanssa.

Yhteydenotot 
oppimisen tuen asiantuntija Anne Heino
puh. 014 266 8453
anne.m.heino(at)jkl.fi