Suoraan sisältöön

1. luokalle ilmoittautuminen

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan ajalla 23.1.-7.2.2018. Perheet saavat viikoilla 3-4 kotiin kirjeen, jossa ohjeistetaan tarkemmin ilmoittautumisen käytänteistä. Perusopetuksen palveluohjaus ja rehtorit tekevät oppilaaksiottopäätökset ja tieto oppilasvalinnasta lähetetään Wilma-viestillä 5.4.2018.

Elokuussa 2018 ensimmäisen luokan aloittavat kaikki vuonna 2011 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Jyväskylässä ensimmäisen luokan opetusta annetaan 33 kaupungin koulussa ja kolmessa yksityiskoulussa.

Lapsen ensisijaisen lähikoulun määräytymisessä huomioidaan lapsen terveydentilaan liittyvät tai muut erityiset syyt, koulumatkan pituus ja turvallisuus sekä sisarusperuste. Lisäksi huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös huoltajan esittämä lähikoulutoive.

Lähikoulun määrittelyyn vaikuttaa myös koulupaikkojen ja luokkien lukumäärä sekä koulutilojen riittävyys perusopetusalueen muissa kouluissa. Sivistyslautakunta päättää vuosittain opetusresurssit,. Jos kaikki oppilaat eivät mahdu lähinnä kotia sijaitsevaan kouluun, osoitetaan oppilaalle tällöin koulupaikka johonkin muuhun alueen kouluun. Lähikoulu on lapselle osoitettu koulu. Kouluun oppilaita valittaessa etusijalla ovat jyväskyläläiset oppivelvollisuusikäiset lapset.

Lapsen kotiosoitteella on vaikutusta lähikoulun määrittelyyn. Oppilaan osoitteeksi tulee ilmoittaa lapsen tosiasiallinen asuinpaikka. Jos huoltajat asuvat eri osoitteissa, määräytyy lähikoulu väestörekisterissä olevan lähihuoltajan osoitteen mukaisesti. Jos myöhemmin selviää, ettei koulupaikka ole määräytynyt tosiasiallisen asuinpaikan perusteella, voidaan lapselle osoittaa uusi koulupaikka.

Jyväskylään muuttava oppilas ilmoittautuu 1. luokalle ottamalla yhteyttä perusopetusen palveluohjaukseen tai kotia lähinnä olevan koulun rehtoriin.

Jyväskylän koulut

Jyväskylän perusopetuksen oppilaaksioton perusteet

Normaalikoululla on oma oppilaaksiottoalue, joka määritellään vuosittain.

Mikäli vanhemmat haluavat lapsensa muuhun, kuin hänelle osoitettuun kouluun ja hänet voidaan toissijaiseen kouluun ottaa, kustantaa perhe silloin lapsen koulumatkat itse.

Ilmoittautuminen 1. luokalle varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen

  • Laskutusosoite:
  • Jyväskylän kaupunki/perusopetuspalvelut
  • Jyväskylän kaupungin verkkolaskujen välittäjä:
  • BasWare Oyj
  • välittäjätunnus: BAWCFI22
  • verkkolaskun ovt-tunnus: 003701746664500

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 Sivun alkuun Tietoa sivustosta