Perusopetuksen tutkimusluvat

Lisätietoja:
palveluesimies Minna Kuutti, 014 266 8452
minna.kuutti(at)jyvaskyla.fi

Koronaviruksen tuoman poikkeustilanteen johdosta ei tutkimuslupia myönnetä kevään ja kesän 2020 aikana.

Tutkimuslupien myöntäminen normaalioloissa

Perusopetuksesta tutkimukseen tai opinnäytetyöhön kerättäviin tietoihin tarvitaan erillinen lupa. Lupaa haetaan netissä täytettävällä lomakkeella. Tutkimuksen tai opinnäytetyön toteuttamisen mahdollisuuksista on hyvä sopia etukäteen tutkimuksen kohteena olevan koulun rehtorin kanssa etukäteen.

Koulujen yhteystiedot.

Mikäli tutkimusta tai opinnäytetyötä varten tarvitaan salassa pidettäviä tietoja, on lupa anottava myös jokaiselta henkilöltä, joita salassa pidettävät tiedot koskevat. Jos tutkimusryhmään halutaan oppilaita, joiden käyttäytymistä seurataan, on lupa saatava oppilaiden lisäksi myös heidän huoltajilta.

Tutkimusluvan myöntää perusopetuksen palvelujohtaja. 

Tutkimuslupahakemus ja sitoumus tietojen salassapidosta toimitetaan kahtena kappaleena alkuperäisillä allekirjoituksilla varustettuna osoitteeseen:

Jyväskylän kaupunki
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö
Minna Kuutti
Ohjelmakaari 10, 4. krs
40500 Jyväskylä

Hakija saa kirjallisen päätöksen myönnetystä tutkimusluvasta.

Tutkimuslupahakemus

Lisätietoja:
palveluesimies Minna Kuutti, 014 266 8452
minna.kuutti(at)jyvaskyla.fi