Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja velvollisuus käyttäytyä asiallisesti. Jyväskylässä kaikilla perusopetuksen kouluilla on yhteiset järjestyssäännöt. Niiden pohjalta koulut tekevät omat käytännölliset toimintaohjeensa. Järjestyssäännöt edistävät koulun järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  

Järjestyssäännöt ovat yleisiä koulussa noudatettavia käyttäytymissääntöjä. Rehtorin ja opettajan tulee puuttua lainvastaiseen käyttäytymiseen, vaikka järjestyssäännöissä ei asiasta erikseen määrättäisikään.  

Jyväskylän perusopetuksen koulujen oppilaat ovat vakuutettuja opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa kouluajalla ja –matkoilla sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkärissä ja Vertissä.  

Oppilaalla on velvollisuus korvata vahingoittamansa tai likaamansa omaisuus.  Oppilaan vastuunkanto yhteisestä ja omasta omaisuudesta on määritelty tarkemmin koulujen järjestyssäännöissä .

Jyväskylän koulujen järjestyssäännöt

Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvät ohjeet ja korvauskäytänteet   

Tapaturman sattuessa 

Jos oppilaalle sattuu tapaturma koulupäivän aikana tai muussa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa, saa hän ensiapua koulussa ja hänet ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon ensisijaisesti terveyskeskukseen tai Keski-Suomen keskussairaalaan.   

Perusopetuslain 34 §:n mukaan koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton. (23.12.1999/1288). Tapaturmaan liittyvien korvaushakemuksen, kulutositteiden ja muiden mahdollisten korvausten maksamiseen liittyvistä käytänteistä otetaan viipymättä yhteyttä oppilaan oman koulun rehtoriin ja koulusihteeriin.  

 

 

 

Asiasanat:  
turvallisuus
oppilas
koulu
vakuutus
tapaturma
korvaus