Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kolme oppilasta istumassa pulpettien ääressä ja tabletteja tutkimassa / Hanna-Kaisa Hämäläinen. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Jyväskylän perusopetuksen kouluilla otettiin käyttöön 1.8.2021 uusi ja yhtenäinen poissaoloihin puuttumisen toimintamalli. Oppilaan selvittämättömiin ja toistuviin poissaoloihin, myöhästymisiin ja kesken päivän koulusta poistumisiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteisillä tukitoimilla. Puuttuminen on ennaltaehkäisevää, oppilaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevaa, positiivista ja oppilaan yksilöllistä kohtaamista. Yhtenäinen malli ja ohjeistus mahdollistavat läpinäkyvän ja yhdenvertaisen kohtelun kaikille oppilaille ja mahdollisuuden turvalliseen luokka- ja kouluyhteisöön. Portaittain etenevät toiminnot helpottavat esimerkiksi arviointikeskustelussa oppilaan poissaolojen käsittelyä, mitä poissaolojen määrä tarkoittaa ja millaisia toimenpiteitä nyt tarvitaan. 

Yhteinen ja yhdenvertainen toimintamalli 

Yhtenäinen toimintamalli kohtelee oppilaita tasavertaisesti ja on myös huoltajien näkökulmasta systemaattinen riippumatta siitä, missä Jyväskylän kaupungin peruskoulussa oppilas opiskelee.  

Luokanohjaaja tai luokanopettaja ottaa asian puheeksi oppilaan ja huoltajan kanssa heti, kun huoli herää tai viimeistään silloin, kun alakoululaiselle kertyy poissaolotunteja 30 ja yläkoululaiselle 50 tuntia. Yhdessä sovitaan tukitoimista ja seurannasta. Tarvittaessa konsultoidaan oppilashuollon ja terveydenhuollon asiantuntijoita.

Kun alakoululaisella on poissaolotunteja 50 ja yläkoululaisella 70, tulee mukaan keskusteluun moniammatillinen työryhmä, jossa sovitaan tukitoimista, seurannasta ja oppilaan asioiden vastuuhenkilöstä.

Viranomaisyhteistyö selkeytyy

Uudessa käytännössä on huomioitu myös yhteistyö esimerkiksi sosiaalitoimen kanssa, jolloin viranomaisyhteistyö selkeytyy. Jos alakoululaisella on poissaoloja yli 80 tuntia ja yläkoululaisella yli 100 tuntia eikä tilanne tehostetuista toimista huolimatta parane, tehdään muun muassa sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi ja harkittaessa myös lastensuojeluilmoitus oppilashuollon konsultaation pohjalta. 

 

 

Asiasanat:  
perusopetus
käytäntö
poissaolo
puuttuminen
oppilas
ennaltaehkäisy