Koulunuorisotyö

Yhtenäiskouluilla ja yläkouluilla työskentelee nuorisonohjaajia opetus- ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. He tukevat nuorten kasvua sekä lisäävät koulun yhteisöllisyyttä. Kouluissa tehtävää nuorisotyötä ovat osallisuuskasvatus, nuorisotiedotus ja -neuvonta, kerho- ja harrastetoiminta, kiusaamisen ehkäisy, kodin ja koulun välinen yhteistyö, ryhmäytysten ja tapahtumien järjestäminen, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan tukeminen, pienryhmien ohjaus, vertaissovittelu ja välituntitoiminta.

9.-luokkalaisille kohdennettua palvelua ovat lisäksi Etsivä nuorisotyö ja Nuorten Jyväskylä -toiminnot.

Koulunuorisotyötä tehdään luokkaopetuksen lisäksi myös nuorisotiloilla, lähiympäristön toimijoiden kanssa, kaupungin muissa toimipaikoissa sekä erilaisissa verkostoissa. Perusopetuksen uudistunut opetussuunnitelma korostaa oppimisympäristöjen monimuotoisuutta. Luokkakohtaiset vierailut ja TET-harjoittelut nuorisotilalla, ammatinvalintaan liittyvät vierailut sekä erilaiset kerho- ja retkitoiminnot ovat osa koulunuorisotyötä ja monimuotoista oppimista.

Koulunuorisotyön käytännöt suunnitellaan koulukohtaisesti alueen nuorisonohjaajien kanssa.