Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pyöriä ja koululaisia. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Koulukuljetuksen perusteena on matka kotiosoitteesta (väestörekisteriin merkitty vakituinen asuinpaikka) kouluun ja takaisin. Matka mitataan lyhintä ympäri vuoden kulkukelpoista turvallista reittiä pitkin. Jyväskylässä asuvan oppilaan koulumatka korvataan vain opetuksen järjestäjän osoittamaan ensisijaiseen kouluun. Mikäli oppilas opiskelee musiikki- tai urheiluluokalla tai englannin/ruotsinkielisessä opetuksessa, korvataan hänelle matkat kilometrirajojen mukaisesti.

Esiopetukseen osallistuva oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, jos matkan pituus yhteen suuntaan ylittää 5 km, ellei tien vaarallisuus tai oppilaan terveys muuta edellytä.

1.-2. luokan oppilaalle korvataan koulukuljetus, jos matkaa kouluun on yli 3,5 kilometriä. Oppilas on velvollinen omin avuin kulkemaan pysäkille tai kuljetusreitin varrelle enintään 3,5 km, ellei tien vaarallisuus tai oppilaan terveys muuta edellytä tai matka muutoin muodostu oppilaalle liian vaikeaksi.

3.-9. luokan oppilas saa koulukuljetuksen, kun koulumatka ylittää 5 km. Oppilas on velvollinen omin avuin kulkemaan pysäkille tai kuljetusreitin varrelle enintään 5 km, ellei tien vaarallisuus tai oppilaan terveys muuta edellytä.

Kun kilometriraja täyttyy, hoituu kuljetusetuus automaattisesti koulun toimesta. Muiden etuuden saamisen edellytyksiin liittyvät kriteerit arvioidaan erikseen. Tällöin oppilaan huoltaja hakee kuljetusetuutta erillisellä lomakkeella (pdf). Lomake palautetaan oppilaan omalle koululle.

Sivistyslautakunnan 11.6.2014 hyväksymä koulukuljetussääntö. 

Lisätietoja:
kuljetussuunnittelija Matti Kokkila , puh. 050 475 1640

Lisätietoja koululaisten Linkki-matkoista

Asiasanat:  
koulu
koululainen
koulumatka