Koulujen kerhotoiminta

Jyväskylässä on aloitettu kehitystyö kerhotoiminnan vakiinnuttamiseksi osaksi perusopetusta. Koulun kerhotoiminta on määritelty perusopetuslaissa ja opetussuunnitelman perusteissa ja näin ollen tavoitteet ja säädökset ohjaavat kehittämistyötä. Kerhotoiminta on tarkoitettu peruskoulun vuosiluokkien 1-9 oppilaille. Koulun kerhotoiminta on oppilaalle maksutonta ja vapaaehtoista.

Kouluilla toimivien kerhojen kuvaukset ja kokoontumisajat löytyvät ko. koulun nettisivulta.

Koulut

Kerhotoiminnan tavoitteet:

  • saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää.
  • jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen läpi koko perusopetuksen.
  • kerhotoiminnan piiriin saadaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti.
  • syventää kodin ja koulun yhteistyömuotoja.
  • hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä kolmannen sektorin, koulun muiden sidosryhmien ja eri hallintokuntien osaamista.
  • lisätään oppilaiden osallisuutta
  • vakiinnutetaan koulun ja muiden toimijoiden yhteistyö lasten ja nuorten parhaaksi

Lisätietoja:
Sami Talvensola
puh. 014 266 3163
sami.talvensola[at]jkl.fi
ja koulujen nettisivuilta