Jyväskylän koulujen varautuminen koronavirukseen    

Tälle sivulle on koottu koronaviruksen leviämisen estämiseksi sovittuja linjauksia ja toimenpiteitä, jotka vaikuttavat Jyväskylän perusopetuksen koulujen toimintaan kevätlukukauden aikana. Sivu päivittyy tilanteen mukaan.

Yleisiä ohjeita 

 • UUTTA: Jyväskylän kouluruuan jakelu aloitetaan 7.4. alkaen, ohjeet tulleet kouluilta Wilman kautta (Tiedote 3.4.2020
 • Lähiopetusta annetaan Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kouluissa Valtioneuvoston antamien periaatteiden mukaisesti:
  - kaikki peruskoulun 1—3 luokkien oppilaat saavat tarvittaessa opetusta lähiopetuksena koululla.
  - lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille, valmistavan opetuksen piiriin kuuluville oppilaille sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaille. (Ohje 1.4.)
 • Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoitukset jatkuvat 13. toukokuuta saakka eri kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii. (Suomen hallituksen linjaus 30.3.)
 • Tutkimuslupia perusopetukseeen ei myönnetä kevää ja kesän 2020 aikana. (Ohje 25.3.)
 • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri jatkuu Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kouluilla toistaiseksi. Jälkkäri-maksua ei peritä ajalla 18.3.-13.5.2020, jos lapsi ei osallistu toimintaan. (Ohje 17.3. ja Suomen hallituksen linjaus 30.3.)
 • Kodin ja koulun välinen viestintä hoidetaan ensisijaisesti Wilman kautta. 
 • Koulujen oppilaiden ja työntekijöiden ulkomaille ja kotimaahan suuntautuvat koulun kautta järjestetyt matkat, luokkaretket ja leirikoulut on peruttu. 
 • Kaikki oppilaat säilyttävät koulukirjat kotona. (Ohje annettu 13.3.)  
 • Yläkoululaisten työelämään harjoittelujaksot (TET-jaksot) on peruttu.  
 • Koulujen uimaopetus on peruttu.    
 • Jyväskylän kaupungin peruskoulujen ja päiväkotien osalta rajoitetaan toistaiseksi ulkopuolisten henkilöiden osallistumista toimintaan ja vierailuja yksiköihin, kuten esimerkiksi opetusharjoitteluun tulevat opiskelijat, ulkopuoliset vierailijat ja tutkimusaineistojen kerääjät. 
 • Jyväskylän kaupungin nuorisotilat on suljettu. 

Ohjeita kotona tapahtuvaan etäopiskeluun 

 • UUTTA: Jos lapselle sattuu koulutehtäviin liittyen tapaturma kotona, hakeudu tarvittaessa hoitoon ja ole viipymättä yhteydessä myös kouluun/opettajaan/koulun rehtoriin Wilman välityksellä. Tapaturma kirjataan koululla ja tapaturmaan liittyvät dokumentit tulee toimittaa kouluun mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa. Tästä ohjeistetaan tarkemmin ilmoituksenne jälkeen.
 • Pääosa oppilaista opiskelee 13.5. saakka kotona. (Suomen hallituksen linjaus 30.3.)
 • Ohjeita etäopetuksessa annetaan luokka- ja ryhmäkohtaisesti Wilman kautta.
 • Etäopetuksessa hoidetaan koulutehtävät, opetukseen liittyvä ohjaus ja viestintä sekä tehtävien palauttaminen koulun käytössä olevien sähköisten järjestelmien kautta, esimerkiksi O365, Google tai Peda.net. Mikäli edellä mainittujen järjestelmien käyttäminen ei ole mahdollista, välitetään tehtävät ja ohjeet koteihin Wilman kautta. 
 • Office-sovellukset ovat asennettavissa omille koneille oppilaan kirjautuessa office.com -osoitteeseen omalla cygnnet.fi -tunnuksella.  
 • Lisätietoja ja tarkempia ohjeita etäopetukseen. Sivuston ohjeita päivitetään jatkuvasti. 

Ohjeet poissaoloihin 

Oppilashuollon ja kouluterveydenhollon palvelut

 • UUTTA: 25.3. alkaen kuraattorit ja psykologit tavoittaa puhelimitse arkipäivisin klo 12-13. Myös muina aikoina puheluihin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien mukaan. Esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen oppilaitosten yhteiseen opiskeluhuollon päivystyspuhelimeen 014 266 1803 vastataan arkipäivisin klo 8-16. 
 • Oppilas- ja opiskelijahuollon yksilövastaanottotyö kouluilla jatkuu ja vastaanottoaikoja kuraattoreille ja psykologeille voi varata. Yksilövastaanotot toteutetaan ensisijaisesti etävastaanottona puhelimen, Skype tai Teamsin välityksellä. Tarvittaessa käynti pyritään toteuttamaan myös normaalina vastaanottokäyntinä, jolloin vastaanotolle tullaan vain terveenä. Jos asiakkaalla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, tulee tapaaminen toteuttaa etäyhteyksillä. Perhe-, verkostotapaamiset ja mut monialaiset palaverit siirretään tai hoidetaan etäyhteyksillä.
 • Kouluterveydenhuollon palvelut järjestetään 23.3. alkaen keskitetysti Kilpisen (Honkaharjuntie 6) ja Mankolan (Saarijärventie 21) kouluilla. Kouluterveydenhoitajan vastaanotot toimivat maanantaista perjantaihin ajanvarauksella. Ajanvaraus vain puhelimitse maanantaista perjantaihin kello 8-14, numeroon 050 308 7324.