Jyväskylän koulujen varautuminen koronavirukseen    

Tälle sivulle on koottu koronaviruksen leviämisen estämiseksi sovittuja linjauksia ja toimenpiteitä, jotka vaikuttavat Jyväskylän perusopetuksen koulujen toimintaan lukuvuonna 2020-2021. Sivu päivittyy tilanteen mukaan.

Yleisiä ohjeita 

 • Kouluun tullaan vain terveenä.
 • Opetus järjestetään normaalin tuntijaon ja työjärjestyksen mukaisesti. 1.-6. luokkien opetusryhmät pyritään pitämään omina ryhminään ja mahdollisuuksien mukaan toisistaan erillään. Taito- ja taideaineiden ja valinnaisaineiden opetusryhmät voivat olla sekaryhmiä. Vuosiluokkien 7.-9. luokkien oppilaat opiskelevat tavanomaisen lukujärjestyksen mukaan.   
 • Koulukuljetukset järjestetään normaalisti. Kuljetuksissa noudatetaan yleisiä hygieniasääntöjä. 
 • Arviointikeskustelut järjestetään etäyhteydellä.
 • Opetuksen henkilökunnalla on toistaiseksi voimassa maski- tai visiiripakko.
 • Opetuksen järjestäjällä on velvoite tarjota jokaisena koulupäivänä oppilaalle kouluateria. Kouluilla on tieto etäopetuksessa olevista oppilaista ja heidän ruokatoimituksistaan. Etäopetukseen siirtymisen yhteydessä koulut ohjeistavat perheitä tarkemmista järjestelyistä.

TET-jaksot, uimahalli- ja kulttuuriretket 

 • TET-työelämään tutustumisjaksojen perumista jatketaan 19.12.2020 saakka.
 • Jos uimahalliin ja kulttuurikohteisiin kuljetaan linja-autolla, ei oppilaiden tarvitse käyttää maskeja. Linja-autossa huolehditaan turvaväleistä ja säilytetään ryhmäjaot. 
 • Leirikoulut ja kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin osallistuminen on peruttu toistaiseksi. 
 • Jyväskylään syyslukukaudelle suunnitellut oppilasurheilukilpailut on peruttu.

Kerhotoiminta ja Jälkkäri

 • Kouluilla järjestetään kerhotoimintaa. Kerhoja ohjaavat koulun oma henkilökunta ja Jälkkärin ohjaajat.
 • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäriä järjestetään normaalisti, ennalta sovituissa pienryhmissä. Jälkkäri-päivä sisältää mahdollisimman paljon ulkoilua, koulun pihassa ja lähimaastossa. Välipala syödään omassa pienryhmässä, porrastetusti. 
 • Iltapäivätoiminnan maksuun myönnetään alennus lapsen karanteenin tai eristyksen ajalta. Alennus määräytyy lapsen poissaolopäivien ja toimintasopimuksen mukaisesti. 

Ulkopuolisten vierailut kouluissa

 • Koulun ulkopuolisten ihmisten liikkumista kouluilla on rajoittu. Vanhempien kanssa suositaan etätapaamisia.
 • Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ei aloiteta uusia toisen asteen oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista tulevien opiskelijoiden harjoittelujaksoja ennen 15.1.2021. Jo harjoittelun aloittaneet jatkavat harjoittelua. 
 • Jos yli 15-vuotias henkilö saattaa lapsia kouluun ja kohtaa tiloissa muita yli 15-vuotiaita, tulee hänen käyttää kasvomaskia. Myös koulujen tiloissa ilta-aikaan järjestettävillä harrastuskursseilla tai esimerkiksi vanhempainillassa käytetään kasvomaskeja.

Ohjeita oppilaan poissaoloon

 • Kouluikäiset sairastavat vähemmän kuin pienemmät lapset, ja koronavirusinfektion todennäköisyys on heillä siksi suurempi.  Koronatesti on aina aiheellinen, jos kouluikäisellä lapsella tai nuorella on koronavirukseen sopivia oireita.     
 • Oppilas voi palata kouluun, jos on ollut sairastumisen jälkeen yhden vuorokauden oireeton.
 • Oppilas voi palata kouluun, jos koronatestitulos on ollut negatiivinen ja oireilu on selvästi vähenemässä.
 • Oppilas on oireiden johdosta käynyt koronatestissa ja odottaa testitulosta. Jos oppilas on tervehtynyt oireista, voi hän palata kouluun, vaikka testituosta ei ole saatu.
 • Oireeton oppilas voi tulla kouluun, vaikka oppilaan perheenjäsenellä on koronaan sopivia oireita. Karanteeni asetetaan vain, jos perheessä on positiivinen koronatestitulos.
 • Koulu ei voi vaatia oppilaalta koronatestiä, mutta sairas oppilas ei voi tulla kouluun. 
   
 • Allerginen oireilu: Jos oppilaan oireet lieventyvät allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi oppilas palata kouluun. Jos taas lääkitys ei ole lievittänyt oireita, tulee hakeutua testiin, eikä voi tulla kouluun.
 • Lapsella on infektioastma, joka lääkityksenkin jälkeen on pitkittynyt nuhana. Aiempi koronatesti on ollut negatiivinen. Oppilas voi tulla kouluun, jos oireet ovat kuitenkin lieventyneet lääkityksellä
  Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa vuotaa ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.
   
 • Jos oppilas on ollut ulkomaan matkalla ulkoministeriön listaamassa riskimaassa, tulee oppilaan jäädä 10 päivän omaehtoiseen karanteeniin. Karanteeniin pitää jäädä, vaikka paluumatka olisi kulkenut turvalliseksi luokitellun maan kautta. 

 Oppilashuollon palvelut

 • Kuraattorit ja psykologit tavoittaa puhelimitse tiistaiaisin ja torstaisin klo 10-11. Myös muina aikoina puheluihin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien mukaan. 
 • Lähitapaamisiin tullaan vain terveenä ja tapaamisessa huomioidaan turvavälit sekä hyvät hygieniakäytänteet. Jos asiakkaalla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, toteutetaan tapaaminen etäyhteyksillä.
 • Perhetapaamiset, verkostotapaamiset ja muut koululla ja oppilaitoksilla järjestettävät monialaiset palaverit voidaan pitää joko paikan päällä oppilaitoksella turvallisuusnäkökulmat huomioiden tai tarvittaessa etäyhteyksillä.