Jyväskylän koulujen varautuminen koronavirukseen    

Tälle sivulle on koottu koronaviruksen leviämisen estämiseksi sovittuja linjauksia ja toimenpiteitä, jotka vaikuttavat Jyväskylän perusopetuksen koulujen toimintaan lukuvuonna 2020-2021. Sivu päivittyy tilanteen mukaan.

Yleisiä ohjeita opetuksen järjestämiseen

 • Kouluun tullaan vain terveenä.
 • Opetus järjestetään normaalin tuntijaon ja työjärjestyksen mukaisesti.
 • 1.-6. luokkien opetusryhmät pyritään pitämään omina ryhminään ja mahdollisuuksien mukaan toisistaan erillään. Taito- ja taideaineiden ja valinnaisaineiden opetusryhmät voivat olla sekaryhmiä.
 • Perusopetuksen vuosiluokkien 7.-9. luokkien oppilaat opiskelevat tavanomaisen lukujärjestyksen mukaan.   
 • Koulukuljetukset järjestetään normaaliin tapaan yleisiä hygieniasääntöjä noudattaen. 
 • Arviointikeskustelut järjestetään etäyhteydellä.
   
 • Kerhotoimintaa järjestetään koulun oman henkilökunnan ja Jälkkärin ohjaajien vetämänä. 
 • TET-työelämään tutustumiset järjestetään turvallisuusnäkökulmat huomioiden.
 • Jos uimahalliin ja kulttuurikohteisiin kuljetaan linja-autolla, ei oppilaiden tarvitse käyttää maskeja. Linja-autossa huolehditaan turvavälit ja säilytetään ryhmäjaot. 
 • Toistaiseksi leirikouluja ei pidetä, eikä osallistuta kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin. 
 • Jyväskylään syyslukukaudelle suunnitellut oppilasurheilukilpailut on peruttu.
   
 • Koulun ulkopuolisten ihmisten liikkumista kouluilla rajoitetaan edelleen. Vanhempien kanssa suositaan etätapaamisia.
   
 • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäriä järjestetään normaalisti, ennalta sovituissa pienryhmissä. 
 • Välipala syödään oman pienryhmän kesken ja porrastetusti. 
 • Jälkkäri-päivä sisältää mahdollisimman paljon ulkoilua, koulun pihassa ja lähimaastossa. 

Ohjeita oppilaan poissaoloon

 • UUTTA: Kouluikäiset sairastavat vähemmän kuin pienemmät lapset, ja koronavirusinfektion todennäköisyys on heillä siksi suurempi.  Koronatesti on aina aiheellinen, jos kouluikäisellä lapsella tai nuorella on koronavirukseen sopivia oireita.     
 • Oppilas voi palata kouluun, jos on ollut sairastumisen jälkeen yhden vuorokauden oireeton.
 • Oppilas voi palata kouluun, jos koronatestitulos on ollut negatiivinen ja oireilu on selvästi vähenemässä.
 • Oppilas on oireiden johdosta käynyt koronatestissa ja odottaa testitulosta. Jos oppilas on tervehtynyt oireista, voi hän palata kouluun, vaikka testituosta ei ole saatu.
 • Oireeton oppilas voi tulla kouluun, vaikka oppilaan perheenjäsenellä on koronaan sopivia oireita. Karanteeni asetetaan vain, jos perheessä on positiivinen koronatestitulos.
 • Koulu ei voi vaatia oppilaalta koronatestiä, mutta sairas oppilas ei voi tulla kouluun. 
   
 • UUTTA: Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa vuotaa ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.
 • Allerginen oireilu: Jos oppilaan oireet lieventyvät allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi oppilas palata kouluun. Jos taas lääkitys ei ole lievittänyt oireita, tulee hakeutua testiin, eikä voi tulla kouluun.
 • Lapsella on infektioastma, joka lääkityksenkin jälkeen on pitkittynyt nuhana. Aiempi koronatesti on ollut negatiivinen. Oppilas voi tulla kouluun, jos oireet ovat kuitenkin lieventyneet lääkityksellä
   
 • Jos oppilas on ollut ulkomaan matkalla ulkoministeriön listaamassa riskimaassa, tulee oppilaan jäädä kahden viikon omaehtoiseen karanteeniin. Karanteeniin pitää jäädä, vaikka paluumatka olisi kulkenut turvalliseksi luokitellun maan kautta. 

 Oppilashuollon palvelut

 • Kuraattorit ja psykologit tavoittaa puhelimitse tiistaiaisin ja torstaisin klo 10-11. Myös muina aikoina puheluihin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien mukaan. 
 • Lähitapaamisiin tullaan vain terveenä ja tapaamisessa huomioidaan turvavälit sekä hyvät hygieniakäytänteet. Jos asiakkaalla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, toteutetaan tapaaminen etäyhteyksillä.
 • Perhetapaamiset, verkostotapaamiset ja muut koululla ja oppilaitoksilla järjestettävät monialaiset palaverit voidaan pitää joko paikan päällä oppilaitoksella turvallisuusnäkökulmat huomioiden tai tarvittaessa etäyhteyksillä.