Jyväskylän koulujen varautuminen koronavirukseen    

Tälle sivulle on koottu koronaviruksen leviämisen estämiseksi sovittuja linjauksia ja toimenpiteitä, jotka vaikuttavat Jyväskylän perusopetuksen koulujen toimintaan lukuvuonna 2020-2021. Sivu päivittyy tilanteen mukaan.

Yleisiä ohjeita 

 • Kouluun tullaan vain terveenä.
 • Opetus järjestetään normaalin tuntijaon ja työjärjestyksen mukaisesti.
 • 1.-6. luokkien opetusryhmät pyritään pitämään omina ryhminään ja mahdollisuuksien mukaan toisistaan erillään. Taito- ja taideaineiden ja valinnaisaineiden opetusryhmät voivat olla sekaryhmiä.
 • Perusopetuksen vuosiluokkien 7.-9. luokkien oppilaat opiskelevat tavanomaisen lukujärjestyksen mukaan.   
 • Koulukuljetukset järjestetään normaaliin tapaan yleisiä hygieniasääntöjä noudattaen. 
 • TET-työelämään tutustumiset järjestetään turvallisuusnäkökulmat huomioiden.  
 • Toistaiseksi leirikouluja ei pidetä, eikä osallistuta kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin. 
 • Koulun ulkopuolisten ihmisten liikkumista kouluilla rajoitetaan edelleen. Vanhempien kanssa suositaan etätapaamisia.
 • Jyväskylään syyslukukaudelle suunnitellut oppilasurheilukilpailut on peruttu.
 • Kodin ja koulun välinen viestintä hoidetaan ensisijaisesti Wilman kautta. 
 • THL suosittelee 8.8.2020 ohjeessaan, että omaehtoisessa karanteenissa olevalla lapselle suositellaan kotiin jäämistä ja sopimista opetuksen järjestäjän kanssa erityisistä opetusjärjestelyistä..   

 Oppilashuollon palvelut

 • Kuraattorit ja psykologit tavoittaa puhelimitse tiistaiaisin ja torstaisin klo 10-11. Myös muina aikoina puheluihin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien mukaan. 
 • Lähitapaamisiin tullaan vain terveenä ja tapaamisessa huomioidaan turvavälit sekä hyvät hygieniakäytänteet. Jos asiakkaalla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, toteutetaan tapaaminen etäyhteyksillä.
 • Perhetapaamiset, verkostotapaamiset ja muut koululla ja oppilaitoksilla järjestettävät monialaiset palaverit voidaan pitää joko paikan päällä oppilaitoksella turvallisuusnäkökulmat huomioiden tai tarvittaessa etäyhteyksillä.