Opiskelijahuolto toisella asteella

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen puhelinaika ma - pe klo 12.00 - 12.30
 

Gradia Jyväskylä

Schildtin lukio
kuraattori 014 266 0546
psykologi 014 266 7549

Schildtin lukio, urheilulukio
kuraattori 014 266 0546
psykologi 014 266 3704

Lyseon lukio
kuraattori 014 266 1575
psykologi 014 266 2516

Lyseon lukio, IB-linja
kuraattori 014 266 1575
psykologi 014 266 3704

Jyväskylän normaalikoulun lukio
kuraattori 014 266 3562
psykologi 040 805 3037

Rakennusala
Puuala
Pintakäsittelyala
Kone- ja tuontantotekniikka
Talotekniikka
kuraattori 014 266 7548
psykologi 014 266 0545

Logistiikka
kuraattori 014 266 8030
psykologi 014 266 3748

Media-ala
kuraattori 014 266 2344
psykologi 014 266 3748

Tieto- ja tietoliikennetekniikka
kuraattori 014 266 7548
psykologi 014 266 3748

Autoala
Sähkö- ja automaatiotekniikka
kuraattori 014 266 8030
psykologi 014 266 3748

Kiinteistöhoitoala
kuraattori 014 266 1955
psykologi 014 266 3536

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Matkailuala
Puhdistuspalveluala
Elintarvikeala
kuraattori 014 266 0997
psykologi 014 266 3536

Liiketoiminta
Tieto- ja viestintätekniikka
kuraattori 014 266 8748
psykologi 014 266 2512

Sosiaali- ja terveysala
kuraattori 014 266 0918
psykologi 014 266 1452

Hius- ja kauneusala
kuraattori 014 266 0997
psykologi 014 266 7536

Tekstiili- ja vaatetusala
Käsi- ja taideteollisuus
Kuvallinen ilmaisu
kuraattori 014 266 2344
psykologi 014 266 7536

Musiikkiala
Maanrakennuskoneen kuljettajan tutkinto
Turvallisuusala
kuraattori 014 266 1955
psykologi 014 266 0545

VALMA - Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus
OKSA - Aikuisten perusopetus
kuraattori 014 266 2344
psykologi 014 266 7536

Jyväskylän palvelualan opisto
kuraattori 014 266 1955
psykologi 014 266 3704

Jyväskylän kristillinen opisto
valmentava, perustutkinto-opiskelijat ja aikuisten perusopetus
kuraattori 014 266 1955
psykologi 014 266 3704

Spesia ammattiopisto
psykologi 014 266 3536

 

Toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat kuuluvat Jyväskylän kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen piiriin. Opiskelija saa tukea ja ohjausta opiskelijahuollon psykologeilta ja kuraattoreilta. Kuraattori- ja psykologipalveluja toteutetaan opiskelijan suostumuksella ja tarvittaessa yhteistyössä huoltajien tai muiden läheisten sekä lukion muun henkilöstön tai verkostossa toimivien tahojen kanssa. Psykologin ja kuraattorin työn tavoitteena on edistää niin yksittäisen opiskelijan kuin myös koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta sekä myönteistä opiskeluilmapiiriä.

Kuraattori tukee opiskelijoita ja heidän läheisiään neuvomalla ja ohjaamalla erityisesti vuorovaikutukseen, sosiaalisiin suhteisiin sekä arjen hallintaan, osallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Apua saa myös itsenäistymiseen ja perhesuhteisiin liittyvissä asioissa. 

Psykologi tukee opiskelijoita ja heidän huoltajiaan neuvomalla ja ohjaamalla kehitykseen, oppimiseen psyykkiseen terveyteen, jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. 

Kuraattori tai psykologi on tavoitettavissa puhelimella joka arkipäivä ja palveluihin pääsee ajanvarauksella. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan opiskelijalle tulee tarjota kiireellisessä tapauksessa aikaa samana tai seuraavana oppilaitoksen työpäivänä. Lain mukaan kiireettömässä tapauksessa aikaa on tarjottava viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä. Kuraattorin ja psykologin palvelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

 

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen puhelinaika ma - pe klo 12.00 - 12.30
 

Gradia Jyväskylä

Schildtin lukio
kuraattori 014 266 0546
psykologi 014 266 7549

Schildtin lukio, urheilulukio
kuraattori 014 266 0546
psykologi 014 266 3704

Lyseon lukio
kuraattori 014 266 1575
psykologi 014 266 2516

Lyseon lukio, IB-linja
kuraattori 014 266 1575
psykologi 014 266 3704

Jyväskylän normaalikoulun lukio
kuraattori 014 266 3562
psykologi 040 805 3037

Rakennusala
Puuala
Pintakäsittelyala
Kone- ja tuontantotekniikka
Talotekniikka
kuraattori 014 266 7548
psykologi 014 266 0545

Logistiikka
kuraattori 014 266 8030
psykologi 014 266 3748

Media-ala
kuraattori 014 266 2344
psykologi 014 266 3748

Tieto- ja tietoliikennetekniikka
kuraattori 014 266 7548
psykologi 014 266 3748

Autoala
Sähkö- ja automaatiotekniikka
kuraattori 014 266 8030
psykologi 014 266 3748

Kiinteistöhoitoala
kuraattori 014 266 1955
psykologi 014 266 3536

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Matkailuala
Puhdistuspalveluala
Elintarvikeala
kuraattori 014 266 0997
psykologi 014 266 3536

Liiketoiminta
Tieto- ja viestintätekniikka
kuraattori 014 266 8748
psykologi 014 266 2512

Sosiaali- ja terveysala
kuraattori 014 266 0918
psykologi 014 266 1452

Hius- ja kauneusala
kuraattori 014 266 0997
psykologi 014 266 7536

Tekstiili- ja vaatetusala
Käsi- ja taideteollisuus
Kuvallinen ilmaisu
kuraattori 014 266 2344
psykologi 014 266 7536

Musiikkiala
Maanrakennuskoneen kuljettajan tutkinto
Turvallisuusala
kuraattori 014 266 1955
psykologi 014 266 0545

VALMA - Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus
OKSA - Aikuisten perusopetus
kuraattori 014 266 2344
psykologi 014 266 7536

Jyväskylän palvelualan opisto
kuraattori 014 266 1955
psykologi 014 266 3704

Jyväskylän kristillinen opisto
valmentava, perustutkinto-opiskelijat ja aikuisten perusopetus
kuraattori 014 266 1955
psykologi 014 266 3704

Spesia ammattiopisto
psykologi 014 266 3536