Englanninkieliseen opetukseen

Jyväskylässä on mahdollista opiskella englannin kielellä sekä peruskoulussa että lukiossa. Englanninkielistä opetusta annetaan 1. -6. -luokkalaisille Kortepohjan koulussa ja 7.- 9. -luokkalaisille Viitaniemen koulussa. Opetuskielenä käytetään englantia, mutta taito- ja taideaineissa sekä joissakin valinnaisaineissa oppilaat voivat osallistua suomenkieliseen opetukseen. Oppilaiden englannin kielen taito testataan ennen kouluun tuloa. Englanninkielisessä opetuksessa noudatetaan Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelmaa ja arviointia

Englanninkielinen opetus on tarkoitettu pääsääntöisesti oppilaille, jotka ovat asuneet ulkomailla aikaisemmin ja aloittaneet koulunsa englannin kielellä. Englanninkielisten luokkien tavoite on auttaa oppilaita säilyttämään ulkomailla saavutettu kielitaito ja tarjota perheille mahdollisuus englanninkieliseen opetukseen. Englanninkielisen opetuksen täydennyspaikoille voivat hakea myös yleisopetuksen oppilaat, joiden englanninkielen taito on niin vahva, että kielen opiskelu A1-kielenä ei tarjoa oppilaalle tarpeeksi haastetta. 

Englanninkieliseen opetukseen voivat hakea myös muiden kuntien oppilaat. Oppilaaksioton edellytyksenä on maksusitoumuksen saaminen oppilaan kotikunnasta. Tällöin myös oppilaan vanhemmat vastaavat koulumatkoista syntyvistä kustannuksista. 

Täydennyshaku englanninkieliseen opetukseen vuosiluokille 2-6

Kortepohjan koulun englanninkielisten opetusryhmien täydennyshaku on 7.-21.1.2021. Kielitaidon testaus järjestetään on 8.2.2021. Perheet saavat tietoja hakukäytänteistä Wilma-viestillä hyvissä ajoin ennen haun alkamista. 

Täydennyshaku englanninkieliseen opetukseen vuosiluokille 7-9 

Kuudesluokkalaisilla on mahdollisuus hakea Viitaniemen koulun englanninkieliseen opetukseen ajalla 23.10.-6.11.2020 järjestettävässä täydennyshaussa.  Kuudesluokkalaisten huoltajat saavat hyvissä ajoin Wilma-viestin, jossa kerrotaan tarkemmin ilmoittautumiskäytänteistä ja englanninkieliseen opetukseen valinnan kriteereistä.  

Uusia oppilaita englanninkielisen opetuksen 7. luokalle otetaan haastattelun perusteella. Kaikki hakijat osallistuvat sekä suomen kielen että englannin kielen arviointiin torstaina 10.12.2020. Päätökset englanninkieliseen opetukseen valittavista oppilaista tehdään tammikuussa ja päätöksestä ilmoitetaan koteihin sähköpostitse.  

Lukio-opetusta englanninkielellä