Hyppää pääsisältöön
Kuva
Silmälasipäinen poika opiskelee. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Jyväskylässä on mahdollista suorittaa peruskoulu englannin kielellä. Englanninkielistä opetusta annetaan 1. -6. -luokkalaisille Kortepohjan päiväkotikoulussa ja 7.- 9. -luokkalaisille Viitaniemen koulussa. Opetuskielenä käytetään englantia, mutta taito- ja taideaineissa sekä joissakin valinnaisaineissa oppilaat voivat osallistua suomenkieliseen opetukseen. Oppilaiden englannin kielen taito testataan ennen kouluun tuloa. Englanninkielisessä opetuksessa noudatetaan Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelmaa ja arviointia. 

Englanninkielinen opetus on tarkoitettu pääsääntöisesti oppilaille, jotka ovat asuneet ulkomailla aikaisemmin ja aloittaneet koulunsa englannin kielellä. Englanninkielisten luokkien tavoite on auttaa oppilaita säilyttämään ulkomailla saavutettu kielitaito ja tarjota perheille mahdollisuus englanninkieliseen opetukseen. Englanninkielisen opetuksen täydennyspaikoille voivat hakea myös yleisopetuksen oppilaat, joiden englanninkielen taito on niin vahva, että kielen opiskelu A1-kielenä ei tarjoa oppilaalle tarpeeksi haastetta. Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan normaalisti yleisen ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä tammikuussa. 

Englanninkieliseen opetukseen valituille oppilaille korvataan koulumatkat Jyväskylän koulukuljetussäännön mukaisten kilometrirajojen mukaisesti.

Englanninkieliseen opetukseen voivat hakea myös muiden kuntien oppilaat. Oppilaaksioton edellytyksenä on maksusitoumuksen saaminen oppilaan kotikunnasta. Tällöin myös oppilaan vanhemmat vastaavat koulumatkoista syntyvistä kustannuksista. 

Täydennyshaku englanninkieliseen opetukseen vuosiluokille 2-6

Täydennyshaku Kortepohjan päiväkotikoulun englanninkielisiin opetusryhmiin on 9.-23.1.2023. Perheet saavat tietoja hakukäytänteistä Wilma-viestillä hyvissä ajoin ennen haun alkamista. Kielitaidon testauksen ajankohta ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti.  Päätökset englanninkieliseen opetukseen valinnasta tehdään maaliskuussa.

Katso videolta, millaista on opiskella englanninkielisellä luokalla.

Täydennyshaku englanninkieliseen opetukseen vuosiluokille 7-9 

Kuudesluokkalaisilla on mahdollisuus hakea Viitaniemen koulun englanninkieliseen opetukseen ajalla 24.10.-7.11.2023 järjestettävässä täydennyshaussa. Kuudesluokkalaisten huoltajat saavat 24.10. Wilma-viestin, jossa kerrotaan tarkemmin ilmoittautumiskäytänteistä ja valinnan kriteereistä.  

Uusia oppilaita englanninkielisen opetuksen 7. luokalle otetaan haastattelun perusteella. Kaikkien hakijoiden suomen kielen ja englannin kieli testataan. Päätökset englanninkieliseen opetukseen valittavista oppilaista tehdään tammikuussa ja päätöksestä ilmoitetaan koteihin sähköpostitse 12.1.2024.  

Lue lisää Viitaniemen koulun nettisivuilta

Wilmaan kirjautuminen

Lukio-opetusta englanninkielellä

Lisätietoja:

rehtori Päivi Liimatainen, Kortepohjan päiväkotikoulu, puh. 050 311 8171
Kortepohjan päiväkotikoulun nettisivut

rehtori Jouni Hokkanen, Viitaniemen koulu, puh. 050 535 0475
Viitaniemen koulun nettisivut

Asiasanat:  
koululainen
oppilas
opetussuunnitelma
oppiminen
englanti