Opiskelijahuolto toisella asteella

Lukiokoulutuksen psykologi- ja kuraattoripalvelujen puhelinaika ma - to klo 10.00 - 10.30
Ammatillisen koulutuksen psykologipalvelujen puhelinaika ma - to klo 10.00 - 10.30
Ammatillisen koulutuksen kuraattoripalvelujen puhelinaika ma - pe klo 12.30 - 13.00

 

Gradia Jyväskylä

Schildtin lukio
kuraattori 014 266 0546
koulupsykologi 014 266 7549

Lyseon lukio
kuraattori 014 266 1575
koulupsykologi 014 266 2516

Normaalikoulun lukio
kuraattori 014 266 0546
koulupsykologi 040 805 3037

Rakennusala
Puuala
Pintakäsittelyala
Kone- ja tuontantotekniikka
Talotekniikka
kuraattori 014 266 7548
koulupsykologi 014 266 0545

Logistiikka
Media-ala
kuraattori 014 266 8030
koulupsykologi 014 266 3536

Tieto- ja tietoliikennetekniikka
kuraattori 014 266 7548
koulupsykologi 014 266 7536

Autoala
kuraattori 014 266 8030
koulupsykologi 014 266 0545

Sähkö- ja automaatiotekniikka
kuraattori 014 266 8030
koulupsykologi 014 266 7536

Kiinteistöhoitoala
kuraattori 014 266 7548
koulupsykologi 014 266 1452

Hotelli-, ravintola- ja cateringala
Matkailuala
kuraattori 014 266 0997
koulupsykologi 014 266 3536

Puhdistuspalveluala
kuraattori 014 266 0997
koulupsykolgi 014 266 1452

Elintarvikeala
kuraattori 014 266 0997
koulupsykologi 014 266 7536

Liiketalous
Tieto- ja viestintätekniikka
kuraattori 014 266 8748
koulupsykologi 014 266 2512

Sosiaali- ja terveysala, Kukkula
kuraattori 014 266 0918
koulupsykologi 014 266 1452

Sosiaali- ja terveysala, Viitaniemi
kuraattori 014 266 2344
koulupsykologi 014 266 1452

Hius- ja kauneusala
kuraattori 014 266 0997
koulupsykologi 014 266 7536

Tekstiili- ja vaatetusala
Käsi- ja taideteollisuus
Kuvallinen ilmaisu
kuraattori 014 266 2344
koulupsykologi 014 266 7536

Musiikkiala
kuraattori 014 266 1955
koulupsykologi 014 266 7536

Rakennusalan perustutkinto
Maanrakennuskoneen kuljettajan tutkinto
kuraattori 014 266 1955
koulupsykologi 014 266 0545

VALMA - Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus
kuraattori 014 266 2344
koulupsykologi 014 266 3536

OKSA - Aikuisten perusopetus
kuraattori 014 266 2344
koulupsykologi 014 266 3536

Jyväskylän palvelualan opisto
kuraattori 014 266 1955
koulupsykologi 014 266 0545

Jyväskylän kristillinen opisto
valmentava, perustutkinto-opiskelijat ja aikuisten perusopetus
kuraattori 014 266 1955
koulupsykologi 014 266 2512

Spesia ammattiopisto
kuraattori 014 266 1955
koulupsykologi 014 266 1452

 

Toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat kuuluvat Jyväskylän kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen piiriin. Opiskelija saa tukea ja ohjausta opiskelijahuollon psykologeilta ja kuraattoreilta. Kuraattori- ja psykologipalveluja toteutetaan opiskelijan suostumuksella ja tarvittaessa yhteistyössä huoltajien tai muiden läheisten sekä lukion muun henkilöstön tai verkostossa toimivien tahojen kanssa. Psykologin ja kuraattorin työn tavoitteena on edistää niin yksittäisen opiskelijan kuin myös koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta sekä myönteistä opiskeluilmapiiriä.

Kuraattori tukee opiskelijoita ja heidän läheisiään neuvomalla ja ohjaamalla erityisesti vuorovaikutukseen, sosiaalisiin suhteisiin sekä arjen hallintaan, osallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Apua saa myös itsenäistymiseen ja perhesuhteisiin liittyvissä asioissa. 

Psykologi tukee opiskelijoita ja heidän huoltajiaan neuvomalla ja ohjaamalla kehitykseen, oppimiseen psyykkiseen terveyteen, jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. 

Kuraattori tai psykologi on tavoitettavissa puhelimella joka arkipäivä ja palveluihin pääsee ajanvarauksella. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan opiskelijalle tulee tarjota kiireellisessä tapauksessa aikaa samana tai seuraavana oppilaitoksen työpäivänä. Lain mukaan kiireettömässä tapauksessa aikaa on tarjottava viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä. Kuraattorin ja psykologin palvelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

 

Lukiokoulutuksen psykologi- ja kuraattoripalvelujen puhelinaika ma - to klo 10.00 - 10.30
Ammatillisen koulutuksen psykologipalvelujen puhelinaika ma - to klo 10.00 - 10.30
Ammatillisen koulutuksen kuraattoripalvelujen puhelinaika ma - pe klo 12.30 - 13.00

 

Gradia Jyväskylä

Schildtin lukio
kuraattori 014 266 0546
koulupsykologi 014 266 7549

Lyseon lukio
kuraattori 014 266 1575
koulupsykologi 014 266 2516

Normaalikoulun lukio
kuraattori 014 266 0546
koulupsykologi 040 805 3037

Rakennusala
Puuala
Pintakäsittelyala
Kone- ja tuontantotekniikka
Talotekniikka
kuraattori 014 266 7548
koulupsykologi 014 266 0545

Logistiikka
Media-ala
kuraattori 014 266 8030
koulupsykologi 014 266 3536

Tieto- ja tietoliikennetekniikka
kuraattori 014 266 7548
koulupsykologi 014 266 7536

Autoala
kuraattori 014 266 8030
koulupsykologi 014 266 0545

Sähkö- ja automaatiotekniikka
kuraattori 014 266 8030
koulupsykologi 014 266 7536

Kiinteistöhoitoala
kuraattori 014 266 7548
koulupsykologi 014 266 1452

Hotelli-, ravintola- ja cateringala
Matkailuala
kuraattori 014 266 0997
koulupsykologi 014 266 3536

Puhdistuspalveluala
kuraattori 014 266 0997
koulupsykolgi 014 266 1452

Elintarvikeala
kuraattori 014 266 0997
koulupsykologi 014 266 7536

Liiketalous
Tieto- ja viestintätekniikka
kuraattori 014 266 8748
koulupsykologi 014 266 2512

Sosiaali- ja terveysala, Kukkula
kuraattori 014 266 0918
koulupsykologi 014 266 1452

Sosiaali- ja terveysala, Viitaniemi
kuraattori 014 266 2344
koulupsykologi 014 266 1452

Hius- ja kauneusala
kuraattori 014 266 0997
koulupsykologi 014 266 7536

Tekstiili- ja vaatetusala
Käsi- ja taideteollisuus
Kuvallinen ilmaisu
kuraattori 014 266 2344
koulupsykologi 014 266 7536

Musiikkiala
kuraattori 014 266 1955
koulupsykologi 014 266 7536

Rakennusalan perustutkinto
Maanrakennuskoneen kuljettajan tutkinto
kuraattori 014 266 1955
koulupsykologi 014 266 0545

VALMA - Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus
kuraattori 014 266 2344
koulupsykologi 014 266 3536

OKSA - Aikuisten perusopetus
kuraattori 014 266 2344
koulupsykologi 014 266 3536

Jyväskylän palvelualan opisto
kuraattori 014 266 1955
koulupsykologi 014 266 0545

Jyväskylän kristillinen opisto
valmentava, perustutkinto-opiskelijat ja aikuisten perusopetus
kuraattori 014 266 1955
koulupsykologi 014 266 2512

Spesia ammattiopisto
kuraattori 014 266 1955
koulupsykologi 014 266 1452