Suoraan sisältöön

Mitä nuva tekee?

Jyväskylän nuorisovaltuusto on 13–20–vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamiskanava, joka edustaa kaikkia Jyväskylän nuoria. Nuva pyrkii parantamaan nuorten osallisuutta ja kehittämään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisovaltuuston toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta vaikuttamistoimintaa. Nuorisovaltuustossa on yhteensä 45 eudustuspaikkaa. Edustajat valitaan Jyväskylän yläkouluilta, nuorisotiloilta, toisen asteen oppilaitoksilta ja vapailta paikoilta (5). 1.1.2013 Jyväskylän nuorisovaltuusto siirtyi kaupunginhallituksen alaisuuteen.

Nuorisovaltuusto vastaa nuorisolain 8 §:n, kuntalain 26 §:n sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman vaatimuksiin nuorten kuulemisesta ja vaikuttamisesta päätöksenteossa.

Nuorisovaltuuston tehtävät

Nuorisovaltuuston tehtävänä on:

  • lisätä ja parantaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia,
  • huolehtia, että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa,
  • toimia sanansaattajana nuorten ja päättäjien välillä,
  • ottaa aktiivisesti kantaa nuoria koskeviin asioihin; kirjoittaa lausuntoja, aloitteita sekä kannanottoja.

Nuva ajaa ja valvoo nuorten etuja, nostaa esille nuorten toiveita ja kertoo nuorten mielipiteen ajankohtaisiin asioihin. Nuorisovaltuusto järjestää keskustelutilaisuuksia, koulutuksia ja tapahtumia. Se myös kannustaa kaikkia nuoria tekemään, vaikuttamaan ja ajattelemaan itse.

Tämän lisäksi nuorisovaltuusto jakaa vuosittain 17 000€ hankerahaa nuorten hankkeille. Nuorisovaltuusto tekee esityksen nuorten omiin hankkeisiin varatun määrärahan jakamisesta, josta lopullisen päätöksen tekee nuorisopalvelupäällikkö.

Toimintakausi

Nuorisovaltuuston toimintakausi on yksi vuosi. Toimintakausi vaihtuu vuosittain syksyllä kun uudet taustatahojen edustajat valitaan nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuusto kokoontuu tiistaisin kolmen viikon välein klo 16.30-18.30 Veturitalleilla. Nuva kokoontuu toimintakauden aikana vähintään seitsemän (7) kertaa ja järjestää vuosittain kaksi (2) Huippukokousta.