Hyppää pääsisältöön
Kuva
nuorisovaltuuston nuoret seisomassa Jyväskylän Veturitallien sivustalla

Nuorisovaltuusto

Paikkoja nuorisovaltuustossa on yhteensä 40; yksi edustajan paikka jokaiselta Jyväskylän yläkoululta, yhdeksän lukioista, kuusi ammattiopistosta ja yksi kristillisestä opistosta. Kahdeksan edustajapaikkaa on varattu toiminnasta kiinnostuneille nuorille, jotka täytetään Huippukokouksessa. Nykyinen valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi vanhaa jäsentä uuteen valtuustoon jatkokaudelle.

Kärkihankkeet kaudella 2020-2021

Nuorisovaltuuston on valinnut kaudelleen kolme kärkihanketta
- Kierrätyspisteiden lisääminen
- Ammattikoulujen aktivointi
- Syrjinnästä vapaa ympäristö

Jyväskylän nuorisovaltuusto on 13–20–vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamiskanava, joka edustaa kaikkia Jyväskylän nuoria. Nuva pyrkii parantamaan nuorten osallisuutta ja kehittämään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisovaltuuston toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta vaikuttamistoimintaa. Nuorisovaltuustossa on yhteensä 40 edustuspaikkaa. Edustajat valitaan Jyväskylän yläkouluilta, toisen asteen oppilaitoksilta ja vapailta paikoilta (8). 1.1.2013 Jyväskylän nuorisovaltuusto siirtyi kaupunginhallituksen alaisuuteen. 

Nuorisovaltuusto vastaa nuorisolain 8 §:n, kuntalain 26 §:n sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman vaatimuksiin nuorten kuulemisesta ja vaikuttamisesta päätöksenteossa.

Nuorisovaltuuston tehtävät

 • lisätä ja parantaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia,
 • huolehtia, että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa,
 • toimia sanansaattajana nuorten ja päättäjien välillä,
 • ottaa aktiivisesti kantaa nuoria koskeviin asioihin; kirjoittaa lausuntoja, aloitteita sekä kannanottoja.

Nuva ajaa ja valvoo nuorten etuja, nostaa esille nuorten toiveita ja kertoo nuorten mielipiteen ajankohtaisiin asioihin. Nuorisovaltuusto järjestää keskustelutilaisuuksia, koulutuksia ja tapahtumia. Se myös kannustaa kaikkia nuoria tekemään, vaikuttamaan ja ajattelemaan itse.

Tämän lisäksi nuorisovaltuusto jakaa vuosittain hankerahaa nuorten hankkeille. Nuorisovaltuusto tekee esityksen nuorten omiin hankkeisiin varatun määrärahan jakamisesta, josta lopullisen päätöksen tekee nuorisopalveluiden palvelupäällikkö. 

Toimintakausi

Nuorisovaltuuston toimintakausi on yksi vuosi. Toimintakausi vaihtuu vuosittain syksyllä kun uudet taustatahojen edustajat valitaan nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuusto kokoontuu tiistaisin kolmen viikon välein klo 16.30-18.30 Veturitalleilla. Nuva kokoontuu toimintakauden aikana vähintään seitsemän (7) kertaa ja järjestää vuosittain kaksi (2) Huippukokousta.

Työryhmät

Nuorisovaltuusto muodostaa vapaamuotoisia työryhmiä tärkeäksi kokemiensa asioiden perusteella.

Kärkihankkeet 2020-2021

 • Kierrätyspisteiden lisääminen
 • Ammattikoulujen aktivointi
 • Syrjinnästä vapaa ympäristö

Työryhmät kokoontuvat tiistaisin kolmen viikon välein klo 16.30-18.30.

Nuorisovaltuuston perustaminen

Kaupunginvaltuusto päätti 11.5.2009 perustaa nuorisovaltuuston vastaamaan kunta- ja nuorisolain sekä valtakunnallisen lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman vaatimuksiin nuorten kuulemisesta ja vaikuttamisjärjestelmästä. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa nuorisolautakunnan päättämään nuorisovaltuuston perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen liittyvistä yksityiskohdista.

Esityksen nuorisovaltuustosta teki Nuorten Foorumin ja Nuorten Äänen nuorista koottu väliaikainen nuorisovaltuusto:

 • Nuorisovaltuusto on 13-20 –vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamiskanava, joka edustaa kaikkia Jyväskylän nuoria.
 • Toiminta on poliittisesti sitoutumatonta ja se vastaa kunta- ja nuorisolain sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman vaatimuksiin nuorten kuulemisesta ja vaikuttamisjärjestelmästä.
 • Nuorisovaltuustoon valitaan 20-40 edustajaa Jyväskylän yläkouluista, lukioista, ammatillisista oppilaitoksista ja nuorisotiloista.
 • Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua kaikki halukkaat jyväskyläläiset 13-20 –vuotiaat nuoret omissa kouluissaan, nuorisotiloilla tai syksyn huippukokouksessa.
 • Nuorisovaltuuston tehtävänä on lisätä ja parantaa nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia, huolehtia että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa ja toimia sanansaattajana nuorten ja päättäjien välillä.
 • Nuorisovaltuuston toimintakausi on yksi vuosi. Ensimmäinen nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa lokakuussa 2009.
 • Se kokoontuu 5-9 kertaa toimikautensa aikana ja järjestää kaksi huippukokousta vuosittain. Nuorisovaltuusto järjestää keskustelutilaisuuksia, ottaa kantaa (mm. lehtikirjoituksin ja julkilausumin), tekee esityksiä ja ehdotuksia nuoria koskevissa asioissa sekä rahoittaa nuorten omia hankkeita.
 • Se myös kannustaa kaikkia nuoria tekemään, vaikuttamaan ja ajattelemaan itse.

Nuorisovaltuuston ensimmäisen Huippukokouksen muistio

Nuorisovaltuuston kärkihankkeet 2019-2020

 •  Nuorten vapaa-ajantoiminnan kehittäminen
 •  Ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden lisääminen

Nuorisovaltuuston kärkihankkeet 2018-2019

 • Osallisuus yläkouluissa
 • Oppilas- ja opiskelijahyvinvointi

Nuorisovaltuuston kärkihankkeet 2017-2018

 • Kiusaamisen ehkäisy
 • Toisen asteen koulutuksen tilanne
 • Julkisen liikenteen kehittäminen
 • Eri kulttuuritaustoista tulevien nuorten yhteishengen parantaminen.

Nuorisovaltuuston kärkihankkeet 2016-2017

 • Koulujen taso-, luokka- ja laatuerojen tasoittaminen Jyväskylässä
 • Panostetaan nuorten mielipiteen kuulumiseen ja nuorten saavutuksista tiedottamiseen
 • Nuorten työllisyyden parantaminen
 • Lasten ja nuorten palveluiden leikkausten minimointi
 • Nuorten terveellisen elämän edistäminen

Nuorisovaltuuston kärkihankkeet 2015-2016

 • Turvapaikanhakijatilanteeseen reagointi erityisesti nuorten näkökulmasta
 • lkivaltaan puuttuminen
 • Vaaditaan lisää lautakuntapaikkoja
 • Nuva-sovelluksen kehittäminen
 • Kouluterveydenhuollon kehittäminen
 • Bussiliikenteen kehittäminen

Nuorisovaltuusto esittäytyy

Mikä nuva? Videolla kuulet, mistä on kyse!

Asiasanat: