Tutustu työelämäpajoihin

Työelämäpajoilla opitaan pajan erikoistumisalueen ammatillisia taitoja, vahvistetaan työelämässä tarvittavia tieto-taitoja sekä selkiytetään opiskeluun ja työelämään liittyviä suunnitelmia. 

Työelämäpajoilla pajajaksot toteutetaan ensisijaisesti työkokeiluina, jolloin työnhaun tulee olla voimassa TE-toimiston järjestelmässä.