Maakunnallinen nuorisotyö Keski-Suomessa

Ajankohtaista


Maakunnallisen nuorisotyön koordinointihanke on saanut jatkorahoitusta AVIlta vuodelle 2020!

Hankkeen pääpaino on jatkossakin nuorisotyöverkostojen kehittämisessä sekä kunnallisen nuorisotyön ja työntekijöiden tukemisessa. Tästä on hyvä jatkaa!

Kiitos kuluneesta vuodesta ja mukavaa joulun aikaa yhteistyökumppaneille ja verkostoille! 

tekstiä nuorisotyöverkoston tavoitteista, nuorisotyön kehittäminen

 

Yhteystiedot


Pauliina Lahtinen
Jyväskylän kaupunki, nuorisopalvelut

p. 014 2668717

050 4620813 txt, Whatsapp
pauliina.lahtinen(at)jyvaskyla.fi
Hannikaisenkatu 11-13, 3.kerros
40100 Jyväskylä

Maakunnallisen nuorisotyön koordinointihanke käynnistyi Keski-Suomessa maaliskuussa. Hanketta rahoittaa Aluehallintovirasto (AVI) ja sitä toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen kuntien kanssa. Tarkoituksena on kehittää nuorisotyötä ja nuorisotyön verkostoa kuntarajat ylittäen.

Toimintasuunnitelma:

 • Nuorisotyöntekijöiden osaamisen ja nuorisotyön toiminnan kartoitus sekä vahvistaminen
 • Vertaistuen jakaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 
 • Tuki kuntien nuorisotyöntekijöille
 • Koulutustarpeiden kartoitus ja koulutusten toteuttaminen 
 • Nuorisotyön laadun ja arvioinnin kehittäminen yhteistyössä nuorisotyön toimijoiden kanssa

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on kehittää Keski-Suomen kuntien nuorisotyöntekijöitä, järjestötoimijoita ja muita tahoja kokoava nuorisotyöntekijöiden verkosto. Verkoston tehtävänä on parantaa nuorisotyön laatua ja vaikuttavuutta sekä tukea nuorisotyön kehittämistä. Lisäksi vahvistetaan maakunnan nuorisotyöntekijöiden osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä parannetaan tiedonkulkua toimijoiden välillä. Välillisesti verkostolla pyritään vaikuttamaan myös keskisuomalaisten nuorten kasvu- ja elinoloihin.

Koordinaattorin työnkuvaan kuuluu mm:

 • Alueellisten tapaamisten ja koulutusten järjestäminen (toimintasuunnitelman mukaisesti)
 • Yhteystietolistan ylläpitäminen 
 • Tiedottaminen omalla alueella ja alueelta muualle (AVI, OKM, Osaamiskeskukset) 
 • Yhteistyö AVIn kanssa 
 • Hyvien käytäntöjen jakaminen (oma alue, muut koordinaattorit) 
 • Arjen ja käytännön kysymyksiin vastaaminen ja neuvonta
 • Vierailut kunnissa
 • Verkostojen koordinaatio ja mahdollistaminen (järjestöt, nuorisotyö ja yhteiset) 
 • Toimintasuunnitelman tekeminen alueellisesti verkoston kanssa

 

Keski-Suomen karttakuva, nuorisotyön tilanne

Yhteystiedot


Pauliina Lahtinen
Jyväskylän kaupunki, nuorisopalvelut

p. 014 2668717

050 4620813 txt, Whatsapp
pauliina.lahtinen(at)jyvaskyla.fi
Hannikaisenkatu 11-13, 3.kerros
40100 Jyväskylä