Maakunnallinen nuorisotyö Keski-Suomessa

Ajankohtaista


Seuraavat verkostotapaamiset:

 • Keski-Suomen nuorisotyöpäivät 3.-4.9.2020 Laukaassa Peurungassa! Ilmoittautuminen tästä 

- Puhujina mm. Mari Ahonen-Walker (Kuntaliitto), nuorisotutkija Tomi Kiilakoski, mentaali- ja ammattivalmentaja Katja Pasanen. Lisäksi rinnakkaisohjelmissa ajankohtaisia nuorisotyön aiheita (päihteet, seksuaalinen moninaisuus, digitaalinen nuorisotyö, työturvallisuus ym.) Lisätietoja ja kutsun saat Pauliinalta

 • Koulussa- ja oppilaitosympäristössä nuorisotyötä tekevien verkosto 28.9.2020 klo: 13-15 Teamsilla 
 • ISO nuorisotyöverkosto 5.10.2020 klo: 13-16. 

Tapaamisiin ilmoittautumiset Pauliinalle


Osaamis- ja menetelmäpankki verkostoon kuuluville:  

- Keski-Suomen nuorisotyön Teams -alustalle muotoillaan osaamis- ja menetelmäpankkia! Mukaan tiimiin pääset lähettämällä spostiosoitteesi Pauliinalle. Teamsissa on keskustelualusta, mahdollisuus jakaa tiedostoja sekä täydentää ja lukea menetelmäpankin tietoja.

Yhteystiedot


Pauliina Lahtinen
Koordinaattori
Jyväskylän kaupunki, nuorisopalvelut

p. 014 2668717

050 4620813 txt, Whatsapp
pauliina.lahtinen(at)jyvaskyla.fi
Kilpisenkatu 1, 1.kerros
40100 Jyväskylä

Maakunnallisen nuorisotyön koordinointi käynnistyi maaliskuussa 2019. Toimintaa rahoittaa Aluehallintovirasto (AVI) ja sitä toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen kuntien kanssa. Tarkoituksena on kehittää nuorisotyötä ja nuorisotyön verkostoa kuntarajat ylittäen.

Toimintasuunnitelma 2020:

 • Koordinointi- ja verkostotyön juurruttamiseksi tarvitaan yhteistyökumppaneita kunnista ja muista verkostoista
 • Jatketaan nuorisotyön tilanteen selvitystä Keski-Suomessa 
 • Jatketaan Keski-Suomen nuorisotyöverkostossa luotujen tavoitteiden edistämistä yhdessä nuorisotyön toimijoiden kanssa ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 • Jatketaan koulutusten ja seminaarien järjestämistä nuorisotyöverkoston toiveiden ja tarpeiden mukaisesti
 • Osaamiskeskusten palveluita ja toimintaa hyödynnetään jatkossa nuorisotyöntekijöiden koulutus- ja osaamistarpeiden mukaan

Tavoitteita

Ensimmäisenä toimintavuotena oli tavoitteena kehittää Keski-Suomen kuntien nuorisotyöntekijöitä, järjestötoimijoita ja muita tahoja kokoava nuorisotyöntekijöiden verkosto. Verkostoja on käynnistynyt kaksi, joista "ison nuorisotyöverkoston" tehtävänä on parantaa nuorisotyön laatua ja vaikuttavuutta sekä tukea nuorisotyön kehittämistä. Lisäksi vahvistetaan maakunnan nuorisotyöntekijöiden osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä parannetaan tiedonkulkua toimijoiden välillä. Välillisesti verkostolla pyritään vaikuttamaan myös keskisuomalaisten nuorten kasvu- ja elinoloihin. Pienempi kunnallista (perus)nuorisotyötä tekevien verkosto toimii vertaistuellisella ajatuksella, jossa käsitellään eri teemoja, vaihdetaan hyviä käytänteitä sekä kehitetään omaa työtä. 

Koordinaation tehtäviä:

 • Alueellisten tapaamisten ja koulutusten järjestäminen 
 • Tiedottaminen omalla alueella ja alueelta muualle (AVI, OKM, Osaamiskeskukset) 
 • Yhteistyö AVIn kanssa 
 • Hyvien käytäntöjen jakaminen (oma alue, muut koordinaattorit) 
 • Arjen ja käytännön kysymyksiin vastaaminen ja neuvonta
 • Vierailut kunnissa
 • Verkostojen koordinaatio ja mahdollistaminen (järjestöt, nuorisotyö ja yhteiset) 
 • Toimintasuunnitelman tekeminen alueellisesti verkoston kanssa
 • Nuorisotyöntekijöiden osaamisen ja nuorisotyön toiminnan kartoitus sekä vahvistaminen
 • Vertaistuen jakaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 
 • Tuki kuntien nuorisotyöntekijöille
 • Nuorisotyön laadun ja arvioinnin kehittäminen yhteistyössä nuorisotyön toimijoiden kanssa

 

Yhteystiedot


Pauliina Lahtinen
Koordinaattori
Jyväskylän kaupunki, nuorisopalvelut

p. 014 2668717

050 4620813 txt, Whatsapp
pauliina.lahtinen(at)jyvaskyla.fi
Kilpisenkatu 1, 1.kerros
40100 Jyväskylä